Tilgængelighedserklæring

ALBERTSLUND KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www-albertslund.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www-albertslund.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte ALBERTSLUND KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www-albertslund.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vores webleverandør har foretaget en vurdering af tilgængeligheden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag til politiske dagsordener/referater
  Der er enkelte bilag til de politiske dagsordner/referater, som det ikke er teknisk muligt at gøre tilgængelige på nuværende tidspunkt. Dette er kort, rapporter og lign. udarbejdet af eksterne parter m.v. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.
 • Dokumenter fra 3. part
  Dokumenter der modtages fra 3. part, kan kun gøres tilgængelige i det omgang, at vi kan skaffe originaldokumentet. Eksempler på ikke tilgængelige dokumenter: Høringssvar, som vi modtager i forbindelse med budgetforhandlinger, regnskaber fra foreninger (der skal offentliggøres jf. Folkeoplysningsloven). Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.
 • Videostreaming af kommunalbestyrelsesmøder
  Der er ikke undertekster på live video- og audioudsendelser. Så snart leverandøren udbyder mulighederne, vil de blive tilkøbt.
 • Blanketter, skemaer samt vejledninger
  Vi har enkelte formularer som PDF-blanketter, Word-skemaer og indskannede trykte blanketter gemt som PDF samt vejledninger til disse på hjemmesiden, der ikke er tilgængelige. De vil løbende blive udfaset.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Den besøgende sendes i flere tilfælde videre til en selvbetjeningsløsning. Det er ikke alle selvbetjeningsløsninger der overholder alle krav. Vi forsøger sammen med de andre kommuner at lægge pres på leverandørerne. Det vil altid være muligt at blive fritaget for brugen af selvbetjeningsløsningen, hvis der er udfordringer ift. brugen af denne.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Budgetdokumenter
  Vores budgetter er store og meget taltunge. Omkostningerne ved at gøre PDF'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.
 • Bilag til politiske dagsordner og referater fra før 1. januar 2020
  Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at omdanne de mange dokumenter, og det er vurderingen at indholdet kun er relevant for en mindre målgruppe. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.