Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://www.workindenmark.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.workindenmark.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.workindenmark.dk/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Websitet kan have syntaksfejl
  Vi har foretaget gennemgang og udbedring af syntaksfejl på de mest besøgte sider, fx forside, cv-oprettelse, information og jobvisning. Men der kan være syntaksfejl på resterende sider. Disse vil blive løbende løst, når der foretages justeringer på siderne
 • Nogle pdf'er er ikke tilgængeliggjort
  Tjeklisterne for ICS East, South, North og West er ikke tilgængeliggjort. Disse tjeklister vil blive afskaffet i løbet af efteråret 2020.
 • Kontrast mangler på nogle tekster på de visuelle elementer, herunder billeder
  Nogle af teksterne på de visuelle elementer opfylder ikke kravet om kontrastforhold på mindst 4,5:1

Uforholdsmæssig stor byrde

 • E-læringen om jobsøgning i Danmark opfylder ikke kravene vedr. tekstlige beskrivelser, overskriftstrukturer, betjening uden sensoriske egenskaber, alt-tekster, farvekontraster, de billeder, der indeholder tekster.
  Vores e-læringsprogram anvender et tredjepartsprogram, Articulate Rise 360. E-læringen er lavet i programmet og er blevet eksporteret til brug for websitet. Programmet understøtter ikke nogle af kravene i tilgængelighedsdirektivet. For at udbrede disse problemer kræver det at bygge e-læringskurset på ny på det CMS, som vi anvender. Dette vil give os en forholdsmæssig stor økonomisk og ressourcemæssig byrde uden at opnå samme brugervenlighed og en variation af funktionerne som Articulate Rise 360. Articulate arbejder pt. med at imødekomme nogle af de krav, som pt. ikke er overholdt, og indføre nye funktioner. Nogle af problemerne vil blive løst af disse nye funktioner. Disse vil blive rettet løbende, når de lancerer funktionerne.

Ikke omfattet af loven

 • Manglende synstolkning i videoerne
  De videoer, som blev publiceret inden den 23. september 2020, har ikke synstolkning, da reglen kun gælder for de videoer, der bliver publiceret efter den dato.
 • Administrationsmodulet for Workindenmarks og Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutteringsmedarbejdere har blandende brug af dansk og engelsk samt overlapning mellem tekstindhold.
  Administrationsmodulet fungerer som et extranet for medarbejderne i Workindenmark og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Modulet er et login-sikret område og blev lanceret i 2014 i den nuværende format. Dette problem vil blive udbedret når vi foretager en væsentlig revision. Intra- og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, er først omfattet af lovens krav fra det tidspunkt, hvor disse bliver revideret væsentligt (efter 23. september 2019).

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der arbejdes løbende for at højne websitets tilgængelighed. Fremover vil tilgængelighed blive inkluderet i justeringer og videreudvikling af websitet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.