Tilgængelighedserklæring

Vestegnen HF & VUC S/I forpligter sig til at gøre webstedet https://vucv.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://vucv.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vestegnen HF & VUC S/I, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://vucv.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er blevet foretaget en dybdegående ekspertvurdering bestående af bl.a. tastaturgennemgang, test med skærmlæserprogrammer samt automatiserede værktøjer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kan ikke tilgås med tastatur eller skærmlæser
  o Det er ikke muligt for tastaturbrugere og skærmlæserbrugere at tilgå undermenupunkterne. o Kalenderen der bruges til booking af en studievejleder, ligger i et vindue som ikke kan tilgås.
 • Rækkefølge
  o På forsiden vucv.dk præsenteres menulinjen først langt nede i fokusrækkefølgen. Det samme gælder når siden ses i smal visning, hvor menuen fremstår som en knap.
 • Menulinje
  o Ved smal visning præsenteres menupunkterne i en ulogisk rækkefølge. o Det er ikke muligt for skærmlæserbrugere at tilgå undermenupunkterne. Det samme gælder ved smal visning af menuen. o Det er ikke muligt at lukke undermenuen uden at fjerne fokus med musen.
 • Billeder
  o Der er flere eksempler på billeder, som kun er til pynt og derfor bør gøres dekorative for skærmlæserbrugere. o Der er nogle links på billeder, som ikke er navngivet, hvilket gør det svært for skærmlæserbrugere at vide, hvor linket fører hen.
 • Automatisk opdatering af søgeresultater
  o På siden ”HF – Fag Arkiv” opdaterer søgeresultaterne automatisk lige så snart brugeren begynder at indtaste i feltet ”Søg efter fag”, uden at brugeren gøres opmærksom her på.
 • Præsentation af fag
  o På siden ”HF – Fag Arkiv” bliver hvert enkelt fag præsenteret som en liste for sig, hvilket ikke matcher den visuelle fremstilling på siden. Dette kan give forståelsesudfordringer for skærmlæserbrugere.
 • Ikke alment kendt forkortelse
  o I et tilfælde bliver der i en overskrift brugt en forkortelse af et begreb, som ikke er alment kendt, og som ikke bliver forklaret for brugerne.
 • Smal visning (mobil visning)
  o På nogle sider opleves det ved smal visning, at indholdet ikke tilpasser sig korrekt, hvilket betyder, at sætninger bliver brudt op af billeder.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vestegnen HF og VUC er i gang med at gennemgå vucv.dk for at udbedre de tilgængelighedsudfordringer der er listet i denne erklæring. Vi har et tæt samarbejde med vores webudvikler og planlægger at uddanne relevant personale i tilgængelighed på et redaktionelt plan. Der fortsættes i 2024 med at udbedre de i punkt 1 beskrevne mangler. Dokumenter ældre end 2020 vil løbende blive gjort webtilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.