Tilgængelighedserklæring

HF & VUC FYN forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vucfyn.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vucfyn.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HF & VUC FYN, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vucfyn.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har fået vores site gennemgået og testet af firmaet Diversa. Det har resulteret i nedenstående rapport, hvor vi er i gang med at udbedre de ting, vi stadig mangler at imødekomme. Dette arbejde forventes færdigt i løbet af det første halvår af 2021.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikoner
  Ikoner har ikke tekstalternativer
 • Knapper mangler labels
  Labels skal tilføjes så skærmlæser kan forstå knapper
 • Kontraster
  Tekst på billeder er nogle gange svære at læse
 • Elementer, der er udviklet af andre
  Vi har kontaktet vores samarbejdspartnere (Geckobooking og LeadFamly) for at bede dem rette op på de tilgængelighedsfejl, der er fundet. Vi har dog ikke kontrol over, hvornår dette sker.
 • Navigation med tastatur
  Navigation med tastatur følger ikke en logisk rækkefølge.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videos
  Manglende tekster på 'gamle' film. Alle film produceres fremover med tekster. Vi har generelt ikke tekstet vores film eller beskrevet vores billeder, da de er supplerende i forhold til indholdet, men ikke beskrivende.

Ikke omfattet af loven

 • Tekster på film
  Vi har ikke tekstet alle vores film, idet vi anser dem for at være uvæsentlige i forhold til at at forstå indholdet. De er et supplement til sidernes indhold. Og planen er fremover at tekste nyproducerede film.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Over det næste halve år af 2021 vil vi forsøge at rette op på de eksisterende problemer. Nogle elementer kan være for omkostningstunge, men det ved vi ikke endnu.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.