Tilgængelighedserklæring

Vandmiljø Randers forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vmr.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vmr.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vandmiljø Randers , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vmr.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Egen gennemgang samt anvendt ekstern parts analyseværktøj.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold – Niveau A
  Webstedet indeholder dekorativ grafik med alternativtekst, forkert anvendelse af alternativtekst, grafik uden alt-attributter, knapper med misvisende eller uden tekstbaserede alternativer, samt iframes uden titler.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer - Niveau A
  Webstedet indeholder sider med fejl i overskriftopmærkningen, hvilket omfatter fejl i overskriftsstrukturen, visuelle overskrifter og forkert opmærkning af indhold som overskrift. Endvidere indeholder webstedet fejl i etiketter og utilgængelige PDF-dokumenter.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA
  Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • WCAG 1.4.5 Billeder af tekst - Niveau AA
  På webstedet er der anvendt billeder af tekst i stedet for egentlig tekst.
 • WCAG 1.4.6. Kontrast – Niveau AAA
  Farven på tekst og farven på baggrunden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden.
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tastehastighed - Niveau A
  Webstedet giver ikke brugeren mulighed for at påvirke tidsbegrænsningen ved at stoppe den, tilpasse den eller forlænge den.
 • WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A
  Webstedet indeholder fejlagtig implementering af landmærker.
 • WCAG 2.4.2 Sider har titler - Niveau A
  Webstedet indeholder utilstrækkeligt beskrivende sidetitler.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge - Niveau A
  Webstedet har indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst) - Niveau A
  Webstedet indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes, samt links med lange linktekster.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus - Niveau AA
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator).
 • WCAG 2.4.9 Formål med link (link alene) – Niveau AAA
  Webstedet anvender samme linktekst til flere links, som fører forskellige steder hen. Nogle brugere kan ikke se forskellen mellem disse to enslydende links, hvis det ikke er forklaret.
 • WCAG 2.4.10 Afsnitsoverskrifter – Niveau AAA
  Webstedet indeholder overskrifter, der ikke er organiseret hierarkisk.
 • WCAG 3.3.1 Identifikation af fejl – Niveau A
  Webstedet mangler attributter, som sikrer, at hjælpeteknologier kan læse fejlmeddelelser efter mere end én ugyldig indsendelse.
 • WCAG 3.3.2 Ledetekster eller instruktioner – Niveau A
  Webstedet har indtastningsfelter uden en beskrivelse, der eksplicit er forbundet med et felt, for at sikre, at brugere, der anvender hjælpeteknologier, også ved, hvad feltet er til for.
 • WCAG 4.1.1 Parsing - Niveau A
  Det samme ID er brugt på to forskellige elementer på webstedet.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi - Niveau A
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, hvor navn, rolle eller værdi ikke er bestemt programmeringsmæssigt.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF'er
  Vandmiljø Randers har et antal publikationer som PDF, hvor omkostninger ved at gøre dem tilgængelige vil være uforholdsmæssigt høje i forhold til, at kun et meget lille antal mennesker vil orientere sig i dem. I tilknytning til filerne opfordrer vi til, at man kontakter os på mail@vmr.dk eller på 3841 1212 inden for åbningstiden, hvis man oplever, at et givent dokument ikke er tilgængeligt. Hvis man oplever udfordringer med at læse disse, kan man til enhver tid henvende sig til Vandmiljø Randers, der vil være behjælpelige med at formidle indholdet.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vandmiljø Randers har generelt øget fokus på webtilgængelighed og arbejder kontinuerligt på at styrke tilgængeligheden gennem uddannelse af webredaktører og gennem krav til leverandører af selvbetjeningsløsninger m.m. Endvidere arbejder vi løbende på redaktionelle justeringer – herunder at minimere brugen af dokumenter på websitet og i stedet bygge informationen som html på sitet. Vandmiljø Randers er også i dialog med CMS-leverandøren med henblik på at få rettet de systemmæssige tilgængelighedsfejl. Fejlene rettes løbende. Vi laver en ny erklæring i starten af 2022.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.