Tilgængelighedserklæring

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vive.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vive.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vive.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Tilgængeligheden er testet af Digitaliseringsstyrelsen med henblik på vurdering og forbedring af teknisk tilgængelighed. Derudover bliver webstedet gennemgået manuelt for at tjekke, at de tilgængelige funktioner er anvendt korrekt. Det foretages ved anvendelse af QualWeb og Web Accessibility Evaluation Tool. Automatiseret test gennem Siteimprove og Web Accessibility Evaluation Tool. En ny version af vive.dk er publiceret 19. juni 2023 og skal nu testes i praksis.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Videotekstning kan mangle
  Ikke alle videoer er tekstet. Vi arbejder på i den nye vive.dk-2023-udgave på at afhjælpe denne mangel.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Nogle PDF-filer er ikke tilgængelige
  VIVEs publikationer udkommet før den 23. september 2018 er ikke udgivet som tilgængelige pdf-filer, på nær rapporter, hvor aflevering af en tilgængelighed pdf-fil har været aftalt. VIVEs publikationer udkommet efter den 23. september 2018 er udgivet og udgives fremover som tilgængelige pdf-filer og lever op til kravene om webtilgængelighed. Følgende undtagelser skal tages i betragtning: 1) Rapporter, som indeholder projektdokumentation i form af lange bilag med mange tabeller, figurer, spørgeskemaer eller særlige formater med baggrundsdata for undersøgelserne o.l., kan være undtaget tilgængelighed, da de anses af en særlig teknisk karakter, som vi har vurderet til at være en uforholdsmæssig stor byrde og ressourcemæssigt for vanskelig at løfte. Disse bilag er derfor ikke gjort tilgængelige. 2) Kortere publikationer som pjecer, inspirationskataloger o.l., som er beregnet udgivelse på tryk – kan være undtaget og udkomme som tilgængelig pdf forsinket eller udgives evt. kun i tekstformat. 3) Ikke-tilgængeligt indhold i VIVEs publikationer kan efter særlig anmodning og begrundelse om tilgængelighed blive genbehandlet.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi anvender rutinemæssigt analyseværktøjer som WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) til at screene vive.dk for tilgængelighed. Vi evaluerer og forbedrer løbende de procedurer, vi har udarbejdet for publicering af indhold på vive.dk, så vi sikrer tilgængeligheden bedst muligt. I den netop publicerede version af vive.dk er der i kodning lagt stor vægt på at sikre tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.