Tilgængelighedserklæring

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecente forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vive.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.vive.dk/?

Du kan kontakte VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecente på vive@vive.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Billeder kan mangle alternative tekster
Ikke alle billeder har alternative tekster. Vi arbejder på at afhjælpe denne mangel inden udgangen af 2019
Meningsgivende link mangler
Ikke alle link indeholder klar beskrivelse af, hvad der linkes til. Vi arbejder på at afhjælpe denne mangel inden udgangen af 2019

Uforholdsmæssig stor byrde

Nogle PDF-filer er ikke tilgængelige
VIVEs publikationer udkommet før den 23. september 2018 er ikke udgivet som tilgængelige pdf-filer, på nær rapporter, hvor aflevering af en tilgængelighed pdf-fil har været aftalt. VIVEs publikationer udkommet efter den 23. september 2018 er udgivet og udgives fremover som tilgængelige pdf-filer og lever op til kravene om webtilgængelighed. Følgende undtagelser skal tages i betragtning: 1) Rapporter, som indeholder projektdokumentation i form af lange bilag med mange tabeller, figurer, spørgeskemaer eller særlige formater med baggrundsdata for undersøgelserne o.l., kan være undtaget tilgængelighed, da de anses af en særlig teknisk karakter, som vi har vurderet til at være en uforholdsmæssig stor byrde og ressourcemæssigt for vanskelig at løfte. Disse bilag er derfor ikke gjort tilgængelige. 2) Kortere publikationer som pjecer, inspirationskataloger o.l., som er beregnet udgivelse på tryk – kan være undtaget og udkomme som tilgængelig pdf forsinket eller udgives evt. kun i tekstformat. 3) Ikke-tilgængeligt indhold i VIVEs publikationer kan efter særlig anmodning og begrundelse om tilgængelighed blive genbehandlet.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Vi anvender rutinemæssigt analyseværktøjer som Siteimprove og WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) til at screene vive.dk for tilgængelighed. Vi evaluerer og forbedrer løbende de procedurer, vi har udarbejdet for publicering af indhold på vive.dk, så vi sikrer tilgængeligheden bedst muligt."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.