Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://vitas.bm.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://vitas.bm.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://vitas.bm.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Blading af automatiseret test samt brugertest

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende overholdelse af webtilgængelighedsloven
  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil – i forbindelse med modernisering af hele STARs it-portefølje – arbejde for at forbedre webtilgængeligheden. Når forskellige teknologier løftes (eks. løft af rammeværktøjet Angular, som benyttes til brugergrænsefladeudvikling) vil nedenstående fejl og uhensigtsmæssigheder indgå i transitionsprocessen og herigennem søgt afhjulpet, så VITAS på sigt kommer til at fremstå med højere tilgængelighed. STAR startede i 2023 med at moderniseringen og for forventer ultimo 2023 at gå i gang med at opgradere end-of-life technologi (herunder Angular JS), hvilket også vil betyde, at tilgængeligheden for VITAS øges. STAR er i planlægningsfasen, og kan på nuværende tidspunkt (maj 2023) ikke fortælle, hvornår hele omlægningen af VITAS er tilendebragt, og hvornår de sidste kontrolelementer jf. WCAG-standarden er implementeret, men hele moderniseringsprojektet skal være afsluttet ultimo 2025.
 • WCAG 1.3.3 Sensoriske egenskaber - Niveau A
  På netstedet er der fundet henvisninger og instruktioner med sensoriske egenskaber, som kan have væsentlig betydning for brugerens mulighed for at forstå indholdet. Styrelsen tilstræber at få løftet disse egenskaber i løbet af 2024-25
 • WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold - Niveau AA
  Der er mangelfuld kontrast på ikke-tekstbaseret indhold på netstedet. Dette omhandler mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter, grafiske ikoner samt på tastaturfokusindikatoren. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2024-25
 • WCAG 1.4.12 Tekstafstand 3.3.1 Identifikation af fejl - Niveau AA
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet, når tekstafstanden ændres på netstedet. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber i løbet af 2024-25.
 • WCAG 1.4.13 Indhold ved svævepegning eller fokus - Niveau AA
  Netstedet gør i visse tilfælde brug af ekstra indhold/hovertekster, når elementer modtager fokus via svævemarkøren (musen). Hoverteksterne synes ikke at overholde kravene. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber i løbet af 2024-25.
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tastehastighed - Niveau A
  Der er fundet en tidsbegrænsning på netstedet. Tastehastigheden afhænger af ”time out tiden” på siden og inaktivitet på siden logges brugeren af (af sikkerhedsmæssige årsager). Tastehastigheden styres af back-enden, og kan ikke umiddelbart ændres.
 • WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A
  Der er ikke mulighed for at springe over blokke af indhold på netstedet. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2024-25.
 • WCAG 2.4.2 Sider har titler - Niveau A
  Generelt synes titlerne på netstedets sider at være beskrivende for sidernes emne eller formål. På enkelte sider synes sidetitlen ikke tilstrækkeligt beskrivende for sidens emne eller formål. STAR tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2024-25.
 • Den standardiserede nemURL mangler
  Tilgængelighedserklæringen kan i øjeblikket ikke tilgås via den standardiserede nemURL https://vitas.bm.dk/was

Uforholdsmæssig stor byrde

 • En række ordninger i VITAS er udviklet i forbindelse med pilotprojektet i 2016, og er derfor baseret på en ældre teknologi, som kræver omlægning af hele VITAS. STAR vurderer ikke det er hensigtsmæssigt at omlægge nedenstående elementer, før STAR laver en samlet teknologiløft.
  -
 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve - Niveau A
  På netstedet er der fundet links, hvor farve er anvendt som eneste visuelle middel til at udskille linkene visuelt. STAR har fulgt virk.dk designguiden i 2016, som bør opdateres. STAR tilstræber at få disse egenskaber løftet i forbindelse med løft til Angular 12 eller React.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA
  På netstedet er der fundet indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. STAR har fulgt virk.dk designguiden i 2016, som bør opdateres. STAR tilstræber at få disse egenskaber løftet i forbindelse med løft til Angular 12 eller React.
 • WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning - Niveau AA
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet samt behov for at scrolle todimensionelt på flere af netstedets sider, når netstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels). STAR vurderer at det kræver omlægning til ”responsive design” og kræver en gennemgående omlægning.
 • WCAG 4.1.1 Parsing - Niveau A
  Netstedet indeholder eksempler på syntaksfejl i opmærkningen. STAR tilstræber at få disse egenskaber løftet i forbindelse med løft til Angular 12 eller React.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Netstedet indeholder en videofilm uden undertekster.
  WCAG 2.0 - 1.2.2 niveau A - Undertekster (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Netstedet indeholder en forudindspillet videofilm uden synstolkning eller medier.
  WCAG 2.0 - 1.2.3 niveau A - Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Netstedet indeholder en række videofilm uden synstolkning.
  WCAG 2.0 - 1.2.5 niveau AA - Synstolkning (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hjemmesiden er et digitalt ansøgningssystem til virksomhederne, så de kan ansøge om beskæftigelsesrettede tilbud. Ved en gennemgang af de 27 kontrolelementer i foråret 2020, hvoraf tre elementer ikke skal overholdes (video og audio fra før 23/9-2020 skal ikke overholde WCAG 2.1 standarden), er der på baggrund af den eksterne evalueringsanalyse af webtilgængelighed prioriteret at arbejde med 12 kontrolelementer, som ikke overholder WCAG 2.1 standarden. STAR har valgt at prioritere de websider, som er rettet mod virksomhederne. Herefter tilrettes de myndighedsrettede sider, som eks. dækker udarbejdelse af selve bevillingen, forlængelse mv. (implementeret 2020). De resterende kontrolelementer er oprettet i en backlog, og vil – når STAR – har løftet dele af VITAS teknologimæssigt (fra Angular JS til Angular 12 eller React) løbende blive tilrettet. STAR vil ligeledes løbende redigere eksisterende dokumenter på VITAS, så de overholder WCAG 2.1 (A og AA).

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.