Tilgængelighedserklæring

Skanderborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.viss.skanderborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.viss.skanderborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skanderborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.viss.skanderborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: - Egen vurdering via Siteimprove Platformen https://siteimprove.com/da-dk/ - Ekstern vurdering via Bleau Webudviklerpartner https://bleau.dk/

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • A. Manglende overholdelse af krav til teknisk/grafisk webtilgængelighed på WEBSIDER ift. udvikler (Bleau), fx:
  1. Selvstændig navigationsstruktur 2. Navigerbare faste elementer, menuer 3. Navigerbare overskriftsniveauer 4. Korrekt HTML-kodning og formatering af indhold 5. Navigerbare links 6. Beskrivelse af diverse knapper, felter og link 7. Justering af farve-/kontrastforhold (4,5 : 1, iht. loven) 8. Sikring af browser-, mobil- og tabletwebtilgængelighed OBS! Disse mangler forventes afhjulpet efter implementering af ny VISS-webside/væsentlig fornyelse af eksisterende VISS-webside samt opgradering til DynamicWeb version 9 ultimo 2021.
 • B. Manglende overholdelse af krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed på WEBSIDER ift. webredaktør/webmaster:
  1. Korrekt brug af overskriftsniveauer 2. Korrekt opmærkning af tabeller (overskrift/titel, kolonneoverskrift) 3. Korrekt signalering af links ved markering af hele linkteksten (ikke ’her’, ’læs mere’) 4. Indsættelse af ALT-tekster til beskrivelse af informative billeder og illustrationer OBS! Disse mangler forventes afhjulpet efter implementering af ny VISS-webside/væsentlig fornyelse af eksisterende VISS-webside samt opgradering til DynamicWeb version 9 ultimo 2021 – idet krav 4 (ALT-tekster) dog allerede forventes opfyldt pr. 31.12.2020.
 • C. Manglende overholdelse af krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed for DOKUMENTER lagt på websitet ift. webredaktør/webmaster:
  1. Korrekt brug af opsætningsværktøjer i Word-filer (fremadrettet, undt. del af aktiv adm. proces), herunder: a. Korrekt brug af overskriftsniveauer b. Korrekt opmærkning af tabeller (overskrift/titel, kolonneoverskrift) c. Korrekt signalering af links ved markering af hele linkteksten (ikke ’her’, ’læs mere’) d. Indsættelse af ALT-tekster til beskrivelse af informative billeder og illustrationer 2. Korrekt opsætning af PDF filer m/titel og læsbarhed/søgbarhed (fremadrettet, undt. del af aktiv adm. proces) OBS! Disse mangler forventes afhjulpet fremadrettet, efter 23.09.2020, for nye dokumenter (uddannelsesbeskrivelser, undervisningsmaterialer, artikler, VISS-blade), der uploades efter 23.09.2020; for uploadede dokumenter, som er en del af den aktive administrative proces, forventes manglerne afhjulpet løbende, senest ultimo 2021, i forbindelse med implementering af ny VISS-webside/væsentlig fornyelse af eksisterende VISS-webside samt opgradering til DynamicWeb version 9 ultimo 2021.
 • D. Manglende overholdelse af krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed for VIDEO lagt på websitet ift. webredaktør/webmaster:
  1. Indsættelse af pausemulighed 2. Undertekstning 3. Synstolkning OBS! Disse mangler forventes afhjulpet fremadrettet, undtagen synstolkning, se punktet om uforholdsmæssig stor byrde nedenfor.
 • E. Manglende overholdelse af krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed for AUDIO/PODCASTS lagt på websitet ift. webredaktør/webmaster:
  1. Indsættelse af pausemulighed 2. Tekstning 3. Lydbeskrivelse OBS! Disse mangler forventes afhjulpet fremadrettet, undtagen lydbeskrivelse, se punktet om uforholdsmæssig stor byrde nedenfor.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • DOKUMENTER offentliggjort før 23.09.2018:
  • Dokumenter generelt (i PDF- eller Word-format), lagt på websitet før 23.09.2020, er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • DOKUMENTER offentliggjort før 23.09.2018:
  • Dokumenter (i PDF- eller Word-format), i form af VISS-artikler lagt på websitet før 23.09.2018 er ikke gjort tilgængelige, dels fordi dette vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde, artiklernes besøgstal taget i betragtning og set i forhold til gavn for målgruppen, dels fordi der er tale om indhold, der kvalificeres som et artikel-arkiv, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019 og derfor ikke er omfattet af lovens bestemmelser. • Dokumenter (i PDF- eller Word-format), i form af VISS-blade lagt på websitet før 23.09.2018 er ikke gjort tilgængelige, dels fordi dette vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde, bladenes besøgstal taget i betragtning og set i forhold til gavn for målgruppen, dels fordi der er tale om indhold, der kvalificeres som et blad-arkiv, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019 og derfor ikke er omfattet af lovens bestemmelser.
 • VIDEO og AUDIO offentliggjort før 23.09.2020:
  • Videoer lagt på websitet før 23.09.2020 er ikke gjort tilgængelige (undertekstning, synstolkning) er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer (gælder kun undertekstning). • Audioer lagt på websitet før 23.09.2020 er ikke gjort tilgængelige (tekstning, lydbeskrivelse) er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer (gælder kun tekstning).

Ikke omfattet af loven

 • DOKUMENTER offentliggjort før 23.09.2018:
  Dokumenter generelt (i PDF- eller Word-format), som er offentliggjort før 23. september 2018 og ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er undtaget fra kravene i lov om webtilgængelighed.
 • ARKIVINDHOLD offentliggjort/redigeret før 23.09.2019:
  Arkivindhold, der hverken er nødvendigt for aktive administrative processer eller er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019, er ikke omfattet af loven. Teknisk vedligeholdelse kan ikke anses for at udgøre opdatering eller redigering af et websted eller en mobilapplikation. Teknisk vedligehold fører dermed ikke til, at arkiver bliver omfattet af lov om webtilgængelighed.
 • VIDEO og AUDIO offentliggjort før 23.09.2020:
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020, er undtaget fra lov om webtilgængelighed. Live-video og -audio er undtaget fra lov om webtilgængelighed, men hvis de efter live-fremstillingen og efter 23. september 2020 bliver bevaret på webstedet, skal de gøres tilgængelige 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Tilgængelighedsscoren for websitet pr. 30. august 2020 er 62,3%, cf. online platformen Siteimprove. Denne score forventes løbende at blive forbedret for websitet i henhold til følgende HANDLINGSPLAN: A. Mangler i forhold til krav til teknisk/grafisk webtilgængelighed på WEBSIDER ift. udvikler (Bleau): Disse mangler forventes afhjulpet efter implementering af ny VISS-webside/væsentlig fornyelse af eksisterende VISS-webside samt opgradering til DynamicWeb version 9 ultimo 2021. B. Mangler i forhold til krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed på WEBSIDER ift. webredaktør/webmaster: Disse mangler forventes afhjulpet efter implementering af ny VISS-webside samt opgradering til DynamicWeb version 9 ultimo 2021 – idet krav 4 (ALT-tekster) dog allerede forventes opfyldt pr. 31.12.2020. C. Mangler i forhold til krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed for DOKUMENTER lagt på websitet ift. webredaktør/webmaster: Disse mangler forventes afhjulpet fremadrettet, efter 23.09.2020, for nye dokumenter (uddannelsesbeskrivelser, undervisningsmaterialer, artikler, VISS-blade), der uploades efter 23.09.2020; for dokumenter uploaded før 23.09.2020, som er en del af den aktive administrative proces, forventes manglerne afhjulpet løbende, senest ultimo 2021, i forbindelse med implementering af ny VISS-webside/væsentlig fornyelse af eksisterende VISS-webside samt opgradering til DynamicWeb version 9 ultimo 2021. Se undtagelser under punkt 2. Uforholdsmæssig stor byrde. D. Mangler i forhold til krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed for VIDEOER lagt på websitet ift. webredaktør/webmaster: Disse mangler forventes afhjulpet fremadrettet, undtagen synstolkning, se punkt 2. Uforholdsmæssig stor byrde. E. Krav til navigerings- og indholdsmæssig webtilgængelighed for AUDIO/PODCASTS lagt på websitet ift. webredaktør/webmaster: Disse mangler forventes afhjulpet fremadrettet, undtagen lydbeskrivelse, se punkt 2. Uforholdsmæssig stor byrde.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.