Tilgængelighedserklæring

VisitDenmark forpligter sig til at gøre webstedet https://www.visitdenmark.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.visitdenmark.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte VisitDenmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.visitdenmark.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingsmetoden: VisitDenmark har fået hjælp af hhv. FFW (teknisk) og Diversa (konsulent) til at gennemgå hjemmesiden. VDK har fået implementeret et tilgængelighedsværktøj fra Monsido som fremadrettet til være med til at holde platformen tilgængelig.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tastaturfælde
  Når man foretager en søgning i søgefeltet på websitet, kan der ikke navigeres i søgninger ved anvendelse af tastaturet. Hverken ved at benytte piletaster eller tab. Brugerne har derfor kun mulighed for at tilgå det øverste resultat ved søgning gennem tastaturgenveje. Dette forventes løst Q1 2025.
 • Redaktionelle fejl
  VisitDenmark har en større redaktionel opgave foran sig, idet der er mange redaktører, som leverer indhold til webstedet. Der vil således i disse kunne forekomme fejl og mangler i tilgængeligheden. VisitDenmark er indforstået med disse mangler og arbejder på at forbedre dette i løbet af 2024
 • Tidsafhængige medier
  Det er ikke alle tidsafhængige medier på websitet der er gjort tilstrækkeligt tilgængeligt. Der er videoer som mangler undertekster eller en beskrivelse af hvad der foregår i videoen. Dette er både som links og som videoer der afspilles på selve websitet. Videoerne lever derfor ikke fuldt ud op til kravene om tilgængelighed.
 • Adskillelig
  Visse steder er der anvendt farver som virkemiddel, fx links der er indsat i den sammenhængende tekst, disse er markeret med rødt. Linkene er ikke fremhævet på anden måde gennem understregning eller fed skrifttype. Skellet mellem tekst og link kan derfor ikke anses at være gjort tilgængelig.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Rapporter/dokumenter
  Der findes en række rapporter samt dokumenter på websitet, som er udarbejdet i hhv. PowerPoint og PDF. Disse rapporter er ikke gjort tilstrækkeligt tilgængelige. Der er dog lavet overordnede resumér af, hvad rapporterne indeholder.
 • Ikoner og billeder mangler tekstalternativer
  Der er en række ikoner og billeder på websitet, hvor der ikke findes et tekst-alternativ. Dette gælder bl.a. for henvisninger til sociale medier i sidefoden.
 • Billeder med tekst
  Der er enkelte steder på websiden, hvor der er billeder hvori der indgår tekst. Disse billeder er således ikke gjort tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

VisitDenmark vil fremover benytte tilgængelighedsværktøjet Monsido, som leverer rapporter over ikke-tilgængeligt indhold på VisitDenmarks platforme med henblik på at VisitDenmark løbende ajourfører og tilgængeliggøre det fremkomne.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.