Tilgængelighedserklæring

Erhvervsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://virk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://virk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://virk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi bruger automatiserede og manuelle test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Topmenu på Virk
  Menu får både vertikal og horisontal scrollbar, når man bruger zoom 400%. Forventes rettet efteråret 2024.
 • Kontrastfejl i fejlbeskeder
  Fejlbeskeder har ikke tilstrækkelig kontrast. Forventes rettet efteråret 2024.
 • Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger
  Erhvervsstyrelsen er ved at kortlægge tilgængeligheden af deres selvbetjeningsløsninger på Virk. Arbejdet med kortlægningen forventes at være færdigt med i løbet af 2024.
 • Introforløb under Hjælp-sektionen
  Har ikke korrekt tastaturrækkefølge. Visse funktioner er ikke tilgængelige via tastatur. Overskrifter er ikke anvendt korrekt. Indhold læses ikke korrekt op af skærmlæser. Forventes rettet med udgangen af 2024.
 • Visse links markeres kun med farve
  På Businessindenmark.dk markeres visse links kun med farve. Forventes løst med udgangen af 2024.
 • Knap uden tilgængelig tekst
  På sider, hvor der forekommer horisontal scroll i faneblade optræder der en knap, som er uden tilgængeligt navn. Forventes løst ved udgangen af 2024.
 • Utilstrækkelig kontrast på Nye Regler
  I de grønne bokse på sektionen Nye Regler, hvor der står gælder fra er kontrasten 3.63:1 - den skal være 4.5:1. Forventes løst med udgangen af 2024.
 • Tekst afkortes ved brug af zoom
  På siderne http://virk.dk og http://businessindenmark.dk afkortes teksten når man anvender text zoom 200%. Læg mærke til at det skal være text zoom. Hvis man anvender generel zoom, så afkortes teksten ikke. Forventes løst ved udgangen af 2024.
 • Suggestionsliste ikke tilgængelig via tastatur
  Det valgte element i rulleliste med forslag ved søgning i søgeboks følger ikke med, når man går ned af listen med piletaster (ned). Det betyder, at det ikke altid er synligt, hvilket element man har valgt, når man bruger piletasterne. Forventes løst ved udgangen af 2024.
 • WAI ARIA fejl i søgefelt
  WAI ARIA er anvendt forkert på søgefelt. Forventes løst i tredje kvartal 2024.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Virk Assistent
  Tabel er utilgængelig ved opsummering af svar. I opsummering af svar er det ikke muligt at tilgå "rediger" med tastatur. Ur-ikonet har det tilgængelige navn “billede”, hvilket ikke beskriver dets formål. De “låste” trin har et hængelås-ikon, som har det tilgængelige navn “lock_outline”, hvilket ikke beskriver billedets formål. Visuelt er det tydeligt, at der vises et forløb inddelt i trin 1, 2, 3, 4. Dette kommunikeres dog hverken programmatisk eller via tekst, og for en skærmlæserbruger er det ikke tydeligt, hvad der hører til hvert trin, da 1, 2, 3, 4 blot er normal tekst, der står før overskrifterne for trinnene. Ved 1280 x 800 px og 200 % zoom skæres den øverste tekst af. Ved 1280 x 800 px og 400 % zoom skæres al teksten af. Ved 320x480 px skæres al den øverste tekst samt trin 1 skåret af. Logo har forkert alternativ tekst. I forløbet "Ansæt udenlandsk medarbejder" findes der et ikon, som har det tilgængelige navn "open_in_new". Log ud knappen er ikke omfattet af tabrækkefølge. Disse rettes ikke da der er ved at blive udviklet en ny version af Virk Assistent, som ikke indeholder disse fejl. Denne sættes i produktion medio 2023. Den tidligere udgave af Virk Assistent vil fortsat være i produktion sideløbende, men vil blive udfaset hen ad vejen, efterhånden som deres guideforløb flyttes over i den nye udgave af Virk Assistenten.
 • Det kan ske, at element id'er ikke vil være unikke
  Grundet den måde vores system fungerer, vil der af og til kunne forekomme dubletter af element id'er. Dette rettes ikke, da det vurderes at det er for omkostningsrigt i forhold til eventuel gevinst.
 • Ældre PDF-filer rettes ikke
  PDF-filer af ældre dato rettes ikke, da det vurderes at arbejdsbyrden er for stor. I stedet fokuseres der på at nye PDF-filer overholder standarderne for tilgængelighed.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Indholdet på Virk leveres af en lang række myndigheder. Vi kontrollerer løbende, at de myndigheder, der ejer indholdssider på Virk overholder standarden for tilgængelighed. Desuden får de også mulighed for at blive vejledt i at overholde disse standarder. Vi vil især have fokus på dokumenter i form af vejledninger og lignende, som myndighederne lægger op således. Her vil vi oplyse myndighederne, så de kan blive bedre til at sikre, at deres dokumenter er tilgængelige. Der er et initiativ i gang, hvor tilgængeligheden i alle Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger kortlægges, og derefter lægges der en plan for rettelse af eventuelle fejl og mangler. Alle testere på Virk uddannes i at kunne teste for tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.