Tilgængelighedserklæring

Erhvervsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://virk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://virk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://virk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi bruger automatiserede og manuelle test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Topmenu på Virk
  Menu får både vertikal og horisontal scrollbar, når man bruger zoom 400%. Forventes rettet. Ultimo 2022.
 • Virk assistent
  Tabel er utilgængelig ved opsummering af svar. I opsummering af svar er det ikke muligt at tilgå "rediger" med tastatur. Ur-ikonet har det tilgængelige navn “billede”, hvilket ikke beskriver dets formål. De “låste” trin har et hængelås-ikon, som har det tilgængelige navn “lock_outline”, hvilket ikke beskriver billedets formål. Visuelt er det tydeligt, at der vises et forløb inddelt i trin 1, 2, 3, 4. Dette kommunikeres dog hverken programmatisk eller via tekst, og for en skærmlæserbruger er det ikke tydeligt, hvad der hører til hvert trin, da 1, 2, 3, 4 blot er normal tekst, der står før overskrifterne for trinnene. Ved 1280 x 800 px og 200 % zoom skæres den øverste tekst af. Ved 1280 x 800 px og 400 % zoom skæres al teksten af. Ved 320x480 px skæres al den øverste tekst samt trin 1 skåret af. Logo har forkert alternativ tekst. I forløbet "Ansæt udenlandsk medarbejder" findes der et ikon, som har det tilgængelige navn "open_in_new". Log ud knappen er ikke omfattet af tabrækkefølge. Forventes rettet ultimo 2022.
 • Filtreringsfelt optræder som søgefelt
  Filtreringsfelt under "Myndigheder" optræder som et søgefelt. Der er desuden en hjælpetekst, der forsvinder ved indtastning. Forventes rettet i tredje kvartal 2022.
 • Kontrastfejl
  Et element har ikke tilstrækkelig kontrast på myndighedssider og kommunesider. Forventes rettet ultimo 2022.
 • Sikkerhedstjekket
  Sikkerhedstjekket har en række punkter, hvor det ikke er tilgængeligt. Sikkerhedstjekket flyttes fra Virk, og der udvikles en ny udgave, som publiceres på Vikrosmhedsguiden.dk. Det forventes at ske senest tredje kvartal 2022.
 • Søgefelt har engelsk tekst og luk knap, der fremkommer er ikke tilgængelig
  Søg-knappen ved søgefeltet på forsiden af Virk har engelsksproget tilgængelig tekst. Der fremkommer desuden en "luk knap" ved indtastning, der ikke er tilgængelig via tastatur.
 • Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger
  Erhvervsstyrelsen er ved at kortlægge tilgængeligheden af deres selvbetjeningsløsninger på Virk. Arbejdet med kortlægningen forventes at være færdigt med udgangen af 2022.
 • Introforløb under Hjælp-sektionen
  Har ikke korrekt tastaturrækkefølge. Visse funktioner er ikke tilgængelige via tastatur. Overskrifter er ikke anvendt korrekt. Indhold læses ikke korrekt op af skærmlæser. Forventes rettet med udgangen af tredje kvartal 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Indholdet på Virk leveres af en lang række myndigheder. Vi kontrollerer løbende, at de myndigheder, der ejer indholdssider på Virk overholder standarden for tilgængelighed. Desuden får de også mulighed for at blive vejledt i at overholde disse standarder. Vi vil især have fokus på dokumenter i form af vejledninger og lignende, som myndighederne lægger op således. Her vil vi oplyse myndighederne, så de kan blive bedre til at sikre, at deres dokumenter er tilgængelige. Der er et initiativ i gang, hvor tilgængeligheden i alle Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger kortlægges, og derefter lægges der en plan for rettelse af eventuelle fejl og mangler. Alle testere på Virk uddannes i at kunne teste for tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.