Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.videreuddannelsen-syd.dk/default.asp tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.videreuddannelsen-syd.dk/default.asp?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.videreuddannelsen-syd.dk/default.asp

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves accessibility-værktøj til at danne os et overblik over problemerne. I dialog med leverandører har vi løst de tekniske fejl, som var mulige, og forfatterne er blevet undervist i tilgængelighed på web.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Skabelonerne er bygget op i HTML. Det betyder, at baggrundsfarver, navigation og en række andreting, som man kan løse via CSS er sat op i HTML. Det rettes ikke i den nuværende løsning, men bliver løst ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • "u"-tag bruges til at formatere tekst
  Der benyttes kursiv til at fremhæve mailadresser i bunden af skabelonen. Det ændres ved overgang til ny hjemmeside.
 • "Font"-tag bruges til at formatere tekst
  På flere sider er der anvendt Font tag til at formattere tekst. Sider med over 50 besøgende i løbet af de sidste seks måneder er blevet rettet. Resten tages ved overgang til nyt CMS, hvilket forventes at ske medio 2021.
 • "Bold"-tag bruges til at formatere tekst
  På flere sider er der anvendt Font tag til at formattere tekst. Sider med over 50 besøgende i løbet af de sidste seks måneder er blevet rettet. Resten tages ved overgang til nyt CMS, hvilket forventes at ske medio 2021.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der er på en enkelt sider en oversigt over specialer med links til forskellige ansøgningsvejledninger. Her er der brugt den samme linktekst ”ansøgningsvejledning” og ”vejledning” til flere forskellige destinationer. De forskellige links giver mening i sammenhæng, da de er placeret i en tabel. Det bliver dog rettet ved overgang til ny hjemmeside. Derudover er der en række sider, som har mindre end 50 besøgende, hvor den samme linktekst benyttes til flere destinationer. Da vi overgår til ny hjemmeside medio 2021, har vi valgt at undtage disse, da de ikke har bred offentlig interesse og mest fungerer som arkivmateriale.
 • Overskrift mangler tekst
  Der er sider, hvor usynlige overskrifter gemmer sig i koden. Siderne har mindre end 10 besøgende på et halvt år, og da vi overgår til et nyt CMS medio 2021 og får rettet op på disse, har vi valgt at lade disse være.
 • Longdesc"-attribut linker ikke til en eksisterende ressource
  Videoer er placeret i iFrames. Alt-beskrivelse af disse i forhold til den udvidede beskrivelse er lagt i ”longdesc” i stedet for alt-tekst. Det er ikke muligt på den nuværende løsning at ændre dette, men vi overgår til en ny hjemmeside, hvor videoer i stedet bliver indlejret på en måde, hvor dette ikke bliver et problem.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  På den nuværende hjemmeside kan vi ikke tilbyde brugerne at hoppe over gentaget indhold, da noget af gentagelser vil ligge inden for HTML kodningen. Ved overgang til ny hjemmeside i medio 2021 forventes det at vi får mulighed for i højere grad at kunne springe over blokke.
 • "i"-tag bruges til at formatere tekst
  På enkelte sider benyttes ”i” tag som grafiske elementer. Det forventes at blive løst medio 2021 ved overgang til ny hjemmeside.
 • Bør billedet mærkes som dekorativt?/ Er billedet uden tekst?
  Skabelonerne er bygget op i HTML. Det betyder, at forskellige grafiske elementer primært knyttet til navigation læses som billeder. Fremadrettet vil dette lægge i CMS. Det rettes ikke i den nuværende løsning, men bliver løst ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • Findes der et alternativ til video/lyd?
  Der er tre videovejledninger, hvor der ikke findes alternativer knyttet til siden. Der kigges på videoerne ved overgang til nyt cms. De benyttes sjældent.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  I navigationen er der en udfordring med hvid skrift i orange, grønne og blå kasser. Dette rettes ved overgang til ny hjemmeside.
 • Dokumenter
  Der er en række dokumenter bl.a. ansøgningsvejledninger til specialer som ikke p.t. er webtilgængelige. Dokumenterne er rettet til specifikke målgrupper og har ikke en bred interesse. Vi overgår til ny hjemmeside medio 2021, og i den forbindelse er vi i gang med at gennemse dokumenterne med blik for at lave dem om til websider, slette dem eller omdanne dem til webtilgængelige filer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i øjeblikket i gang med at implementere en ny hjemmeside. I den forbindelse har vi stillet krav om, at den nye leverandør skal leve op til gældende WCAG krav. I processen kommer samtlige forfattere på kursus i det nye system, hvor vi også gennemgår kravene til tilgængelighed for websider, PDF'filer, videoer og andet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.