Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://viden.via.dk/evu tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://viden.via.dk/evu?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://viden.via.dk/evu

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves Accessibility Tool, NextGen.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontrasten opfylder ikke minimumskravene til kontrast / Farvekontrasten opfylder ikke det forbedrede krav (1.4.3 & 1.4.6)
  Der er ikke tilstrækkelig farvekontrast mellem teksten og baggrunden til at opfylde at opfylde minimumskravet til kontrast, ej heller til krav til forbedret kontrast. Tekst- og baggrundsfarver, der er i konflikt eller har for lidt kontrast i forhold til hinanden, kan forårsage læsbarhedsproblemer for farveblinde eller svagtseende brugere.
 • Indhold mangler efter overskrift
  Overskrifter bruges til at strukturere indhold i et hierarki. Dette hjælper brugerne med at vide, hvor de skal starte, og hvordan indholdsafsnit relaterer sig til hinanden. Indhold skal vises som forventet, herunder mellem overskrifter på samme niveau og efter det sidste afsnit eller den sidste sideoverskrift. Vi har eksempelvis sider, hvor der ligger en H2 overskrift efterfulgt af en ny H2 overskrift, hvor der ikke er brødtekst imellem.
 • Linjehøjde er under minimumsværdi (1.4.8).
  Line-height for afsnit skal være mindst 1,5 gange skriftstørrelsen. Når tekstlinjer er for tæt på hinanden, bliver teksten vanskeligere at læse. Det kan påvirke dit websites anvendelighed for alle brugere – men især for brugere, der er svagtseende eller har dysleksi.
 • Skriftstørrelsen er fast (1.4.8).
  Svagtseende brugere ønsker måske at justere standardskriftstørrelsen i deres browser for at gøre læsningen nemmere. Faste skriftstørrelser tilsidesætter disse indstillinger i nogle browsere. Derfor er det bedst at bruge en relativ længdeenhed for font-size, f.eks. em eller %.
 • Overskrifter er ikke strukturerede.
  Overskriftstags hjælper brugere af hjælpemidler til at forstå, hvordan indholdet er struktureret. De bruges også til navigering med skærmlæseren på siden. Overskrifterne skal ALTID følge den struktur, hvor H1 bruges til den primære overskrift, efterfulgt af H2 til underoverskrifter og videre til H5.
 • Element-id'erne er ikke entydige (4.1.1)
  To eller flere elementer på siden har samme id-værdi. Disse skal være entydige. I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementerne komplette start- og sluttags, elementerne er indlejrede efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtagen hvor specifikationerne tillader det.
 • I-frame element uden tekst-alternativ (4.1.2)
  Alle indbyggede Iframe-elementer (iframe) skal have et tekstalternativ, der opsummerer Iframe-elementets indhold eller formål. En titel, der opsummerer det visuelle indhold, hjælper skærmlæserbrugere med at forstå formålet med den pågældende iframe på siden. For alle brugergrænsefladekomponenter (herunder, men ikke alene formularelementer, links og komponenter, der er genereret via scripts) gælder det, at navn og rolle kan bestemmes programmeringsmæssigt.
 • Tomme overskrifter (1.3.1)
  Overskrifter hjælper med at opdele indhold og gøre det lettere for besøgende at scanne en side for oplysninger. De skal konfigureres korrekt, så brugere af skærmlæsere kan bruge dem på denne måde. En overskrift betragtes som "tom", hvis der ikke er en tekst, som en skærmlæser kan videresende til brugeren. Billedoverskrifter betragtes som tomme, hvis der ikke er noget tekstalternativ.
 • Manglende mulighed for at gå direkte til hovedindholdet på denne side
  De fleste websider har et navigationsafsnit øverst, som indeholder mange links (og muligvis billeder, annoncer og mere). Selvom seende brugere kan bruge visuelle signaler til at springe dette afsnit over, kan brugere af skærmlæsere sidde fast og lytte til en lang liste med links – medmindre der gives mulighed for at overspringe det. Linket "gå til hovedindhold" eller "spring navigering over" skal være tydeligt i fokus, så seende tastaturbrugere (f.eks. personer med motoriske handicap) kan se, at det findes. På denne måde har de også mulighed for at omgå links, når de navigerer på siden
 • Indikator for tastaturfokus mangler (2.4.7)
  Fokusindikatorer hjælper tastaturbrugere med at fortælle, hvilket element på en side der modtager input fra tastaturet. Den vises som en visuel markør – som et omrids eller en fremhævning – der flytter sig med tastaturfokus. Hvis fokusindikatoren skjules for en tastaturbruger, svarer det lidt til at skjule markøren for en musebruger!
 • Formål med link (2.4.9)
  To eller flere links på denne side har præcis samme linktekst. Svag eller generisk linktekst kan være problematisk for brugere af hjælpemidler – især hvis de ikke kan se den visuelle kontekst. Det er bedre at angive et tekstalternativ, der kan stå alene, og som tydeligt beskriver destinationen eller formålet med linke Link uden tekstalternativ. Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol. Links på samme side med samme tekstalternativ. To eller flere links på denne side har præcist samme linktekst – selvom de peger på forskellige webadresser.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har fokus på at forbedre webtilgængeligheden på samtlige af VIAs websites. For hvert enkelt site er der udarbejdet en plan for at løse de tekniske fejl. Der kan dog forekomme redaktørfejl, som ikke er medtaget her, idet disse fejl opstår løbende. En redaktørfejl kan eksempelvis være: Fejl i overskrifthierarkiet eller Link uden tekstalternativ. Vi tilstræber en fortsat uddannelse af vores redaktører for at sikre et kontinuerligt fokus på udbedring af disse fejl. Vi håber at kunne udbedre de nævnte fejl i løbet af 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.