Tilgængelighedserklæring

Viborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://viborgungdomsskole.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://viborgungdomsskole.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Viborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://viborgungdomsskole.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Både automatiseret og manuel test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Webstedet indeholder billeder uden alt-attributter og alt-tekst samt iframes uden title-attributter og title.
 • 1.3.1 Information og relationer
  Webstedet indeholder sider med fejl i overskriftsopmærkning, hvilket omfatter ulogisk overskriftsstruktur, fejl i overskriftsstruktur og tomme headings. Derudover er der på webstedet indhold, der ikke er inkluderet i landemærker, og formelementer med manglende label.
 • 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge
  Webstedet indeholder sider, hvor rækkefølgen med tabindex er ulogisk.
 • 1.3.4 Retning
  Der opstår tab af funktionalitet på webstedet i horisontal visning på mobil.
 • 1.4.1 Anvendelse af farve
  Webstedet indeholder links, der kun er angivet med farve.
 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • 1.4.4 Ændring af tekststørrelse
  Der opstår tab af funktionalitet, når teksten på webstedet er forstørret til 200%.
 • 2.1.1 Tastatur
  Webstedet har indhold, der ikke kan tilgås og anvendes via tastatur.
 • 2.2.2 Pause, stop, skjul
  Webstedet har indhold, der starter automatisk og uden mulighed for at pause, skjule eller stoppe det.
 • 2.4.1 Spring blokke over
  Der mangler funktionalitet til at springe over blokke af indhold, der gentages på flere sider.
 • 2.4.3 Fokusrækkefølge
  Der er elementer på webstedet, hvor der er problemer med fokusrækkefølgen på webstedet.
 • 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Webstedet indeholder links, hvor formålet med linksne ikke kan bestemmes.
 • 2.4.5 Flere måder
  Det er for en del sider på webstedet kun én mulighed for at tilgå disse.
 • 2.4.7 Synligt fokus
  Webstedet har komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator).
 • 2.5.3 Etiket i navn
  Webstedet indeholder knap i formular, hvor der er uoverensstemmelse mellem den synlige og programmeringsmæssigt definerede (usynlige) etiket (manglende etiket).
 • 3.1.1 Sproget på siden
  Sproget på webstedet er ikke angivet korrekt.
 • 3.3.1 Identifikation af fejl
  Webstedet indeholder en formular, hvor det ikke er tydeligt angive, hvor fejl i input opstår.
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
  Webstedet indeholder formularer, der mangler etiketter, hjælpetekster og instruktioner.
 • 3.3.3 Fejlforslag
  Webstedet indeholder en formular med manglende fejlforslag.
 • 4.1.1 Parsing
  Webstedet indeholder parsing-fejl, hvor W3's validatorværktøj angiver, at der er fejl i koden.
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  Webstedet indeholder input-felter, hvor der mangler beskrivelser, som er eksplicit tilknyttet det specifikke felt samt manglende brug af titel-attributter.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF´er (Brochurer)
  Der er på webstedet en række brochurer, der ikke er gjort tilgængelige, da det vurderes som en uforholdsmæssig stor byrde. Brochurerne bliver løbende opdateret og nye brochurer vil fremadrettet være tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • PDF'er lagt på websitet før 23. september 2018
  Utilgængelige PDF'er, som er offentliggjort før 23. september 2018, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Video
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har løbende fokus på at forbedre webtilgængeligheden på sitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.