Tilgængelighedserklæring

Viborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://viborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://viborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Viborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://viborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået webstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgæn-gelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/). Oversættelsen af indholdet i WCAG 2.1, der er gengivet i denne rapport, stammer fra den autoriserede danske over-sættelse (https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/), der blev publiceret 11. december 2019. Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt). På baggrund af de identificerede tilgængelighedsproblemer har vores udviklerhus rettet problemerne. Herefter har Sensus testet de konkrete områder igen. Endvidere anvendes Siteimprove Accessibility til løbende overvågning af tilgængeligheden på sitet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.2.2 Undertekster (forudindspillet) - Niveau A
  Webstedet indeholder forudindspillet medieindhold med utilgængelige undertekster og uden undertekster.
 • WCAG 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) - Niveau A
  Webstedet indeholder forudindspillet videoindhold uden synstolkning.
 • WCAG 1.2.5 Synstolkning (forudindspillet) - Niveau AA
  Webstedet indeholder forudindspillet videoindhold uden synstolkning.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer - Niveau A
  Webstedet kan indeholde sider med fejl i overskriftopmærkningen, hvilket omfatter fejl i overskriftsstrukturen, visuelle overskrifter og forkert opmærkning af indhold som overskrift. Endvidere indeholder webstedet fejl i etiketter og util-gængelige PDF-dokumenter.
 • WCAG 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold - Niveau AA
  Webstedet indeholder sider, hvor sproget på indholdet afviger fra standardsproget forudsat, at standardsproget mærkes korrekt op.
 • Indhold hentet fra GIS
  På nogle af de sider hvor indholdet bliver hentet fra kommunens GIS-kort er der blandt andet tilgængelighedsproblemer med manglende alt tekster. Det gør sig eksempelvis gældende for salgssiderne for bolig- og erhvervsgrunde. Det er aftalt med GIS-leverandøren at problemerne skal være løst inden sommeren 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tekstning af byrådsmøder
  Viborg Kommune har streamet byrådsmøderne siden 2010, og der er i gennemsnit ca. 200 seere til et byrådsmøde – samlet tal for dem der ser mødet live og i efterfølgende visninger. Streamingen af byrådsmøderne er et vigtigt element i Viborg Kommunes ambition om at være en åben og gennemsigtig kommune. Via den feedback, vi får, er det vores opfattelse, at borgere og virksomheder er glade for muligheden for at følge med i byrådsmøderne online, og vi har ikke på noget tidspunkt modtaget henvendelser fra borgere, organisationer eller virksomheder, der har gjort os opmærksomme på tilgængelighedsmæssige udfordringer i forhold til streaming eller videoer fra møderne. Viborg Kommune holder sammen med leverandøren Kommune-TV nøje øje med udviklingen på området for automatisk tekstning, men i øjeblikket vil det kræve betydelige manuelle ressourcer at sikre en korrekt tekstning af dialogen på byrådsmøderne. Viborg Kommune mener, at det er nødvendigt, at politikkernes udtalelser tekstes korrekt for at opretholde respekten om politikerens faglighed og integritet. Derfor er det nødvendigt at tekste manuelt, hvilket medfører ekstra omkostninger på estimeret 75.000 -100.000 kr. årligt. Det svarer til ca. en fordobling af den nuværende udgift til streaming. Et relevant argument for at undlade tekstning er desuden, at videoerne i høj grad mister deres aktualitet inden for den 14-dages periode, som kommunen har til at få tekstningen gennemført. Dette bygger på statistisk materiale over streamingfrekvens og tidspunkt, der viser at 90% af alle visninger sker inden for de første 14-dage. På Viborg Kommunes hjemmeside offentliggøres beslutningsreferater og øvrigt sagsmateriale, der har indgået som beslutningsmateriale for de konkrete møder. Dette sker senest dagen efter at møderne har været afholdt. Interesserede borgere, virksomheder og organisationer kan her se relevant baggrundsmateriale i form af høringssvar, og de trufne beslutninger mv. Viborg Kommune tilbyder generelt, at hvis man støder på ikke tilgængeligt indhold på kommunens hjemmeside, så kan man henvende sig til kommunen, hvorefter vi vil bistå med at gøre indholdet tilgængeligt. Det svarer til det, kommunen gør i andre situationer, når nogen beder om aktindsigt eller uddybning af oplysninger i en sag. Kontakt Flemming Engedal Jensen på telefon: 87 87 80 04 eller mail: flj@viborg.dk. Som følge af ovenstående, samt primært under henvisning til undtagelsesbestemmelserne i lovgivningen om tilgængelighed, fastholder Viborg Kommune, at streaming af byrådsmøderne ikke tekstes.
 • Kommunens byggesagsarkiv
  Da der er tale om arkivmateriale, er indholdet i kommunens elektroniske byggesagsarkiv (https://public.filarkiv.dk/791) ikke gjort tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter fra før den 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Viborg Kommune arbejder løbende på at forbedre tilgængeligheden på sitet. Internt arbejdes der på at dygtiggøre redaktørerne i at skabe tilgængeligt indhold. Viborg Kommune er også i dialog med CMS-leverandøren med henblik på at få rettet de systemmæssige tilgængelighedsfejl. Endvidere anvendes Siteimprove Accessibility til løbende overvågning af tilgængeligheden på sitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.