Tilgængelighedserklæring

VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://www.via.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.via.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte VIA University College, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.via.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves Accessibility Tool.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, har tilknyttet et tekstbaseret alternativ, som har samme formål. Er billedfilnavnet et passende tekstalternativ? Fejlen opstår primært på billeder, der mangler alt-tekst. Der skal enten være en alt-tekst, eller billedet skal være angivet som decorative. Tekstalternativet for billedet er ofte bare et filnavn, hvilket ikke er godt nok. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 1.3.1 Information og relationer
  Information, struktur, og relationer der formidles via præsentationen, kan bestemmes programmeringsmæssigt eller er tilgængelige som tekst. Tomme overskrifter. Overskriftstags uden tekstindhold. En overskrift betragtes som "tom", hvis der ikke er en tekst, som en skærmlæser kan videresende til brugeren. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 1.4.8 Visuel præsentation
  Linjehøjde er under minimumsværdi. Line-height for afsnit skal være mindst 1,5 gange skriftstørrelsen. Når tekstlinjer er for tæt på hinanden, bliver teksten vanskeligere at læse. Det kan påvirke dit websites anvendelighed for alle brugere – men især for brugere, der er svagtseende eller har dysleksi. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Formålet med ethvert link kan bestemmes ud fra link-teksten alene eller ud fra link-teksten sammen med den link-kontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt. Link uden tekstalternativ. Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol. Links i samme kontekst med samme tekstalternativ. To eller flere links i den samme kontekst har præcist samme linktekst – selvom de peger på forskellige sider. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 2.4.7 Synlig fokus
  Enhver tastaturbetjent brugergrænseflade har en betjeningstilstand, hvor tastaturfokusindikatoren er synlig Indikator for tastaturfokus mangler. Fokusindikatorer hjælper tastaturbrugere med at fortælle, hvilket element på en side der modtager input fra tastaturet. Den vises som en visuel markør – som et omrids eller en fremhævning – der flytter sig med tastaturfokus. Er det tydeligt hvilket sideelement der har fokus fra tastaturet? Fokusindikatorer hjælper tastaturbrugere med at fortælle, hvilket element på en side der modtager input fra tastaturet. Den vises som en visuel markør – som et omrids eller en fremhævning – der flytter sig med tastaturfokus. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 2.4.9 Formål med links (link alene)
  Der findes en mekanisme som gør det muligt at identificere formålet med et link ud fra link-teksten alene. Link uden tekstalternativ. Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol. Links på samme side med samme tekstalternativ. To eller flere links på denne side har præcist samme linktekst – selvom de peger på forskellige webadresser. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 4.1.1 Parsing
  I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementerne komplette start- og sluttags, elementerne er indlejrede efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtagen hvor specifikationerne tillader det. Element-id'erne er ikke entydige. To eller flere elementer på siden har samme id-værdi. Disse skal være entydige. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  For alle brugergrænsefladekomponenter (herunder, men ikke alene formularelementer, links og komponenter, der er genereret via scripts) gælder det, at navn og rolle kan bestemmes programmeringsmæssigt. Link uden tekstalternativ. Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 2.5.3 Label/etiket i navn
  For brugergrænsefladekomponenter med etiketter (labels), som indeholder tekst eller billeder af tekst, er navnet indeholdt i teksten, der præsenteres visuelt. Den synlige label og tilgængelighedsnavnet stemmer ikke overens. Tilgængelighedsnavnet på ethvert interaktivt element skal indeholde den tilhørende synlige tekst-label. Brug af to forskellige navne til et enkelt sideelement kan skabe en forvirrende brugeroplevelse for brugere af hjælpemidler. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • Teksten er ikke medtaget i et ARIA-tag
  Alt tekstindhold, der kan opfattes af brugeren, skal medtages i et ARIA-tag. Tekstindhold, der kan opfattes af brugere, refererer til tekst, der kan opfattes af brugere af hjælpemidler – hvoraf noget kan være usynligt for seende brugere. Vi forventer at få rettet denne fejl i løbet af 2022.
 • Overskrifter er ikke strukturerede
  Overskriftstags hjælper brugere af hjælpemidler til at forstå, hvordan indholdet er struktureret. De bruges også til navigering med skærmlæseren på siden. Overskrifterne skal ALTID følge den struktur, hvor H1 bruges til den primære overskrift, efterfulgt af H2 til underoverskrifter og videre til H5. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 1.2.5 Synstolkning
  Der er ikke synstolkning til forudindspillet videoindhold i synkroniserede videoer (video med lydspor). Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 2.1 Tastatur
  Alle indholdets funktionaliteter kan betjenes via en tastaturgrænseflade – nej, fejlen kommer til udtryk i dropdown menuer, som ikke understøtter anvendelse af tastaturet. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.
 • 3.1.1 Sproget
  Det menneskelige sprog, som er standard for hver webside, kan bestemmes programmeringsmæssigt. Der er enkelte engelske kursusbeskrivelser på webstedet, hvor sidens sprog er angivet til dansk. Fejlen forventes udbedret i løbet af 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 1.2.1 Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet)
  Det er en uforholdsmæssig stor byrde, hvis vi skal transskribere al gammelt lyd- og videoindhold, der ligger på VIAs hjemmesider, produceret før september 2020. Fejlen forventes ikke udbedret, men vi transskriberer fremadrettet al video og lydmateriale.
 • Gamle pdf’er og studieordninger er ikke optimeret.
  Mange af vores uddannelser har gamle studieordninger liggende, som de facto ikke bliver efterspurgt eller læst. Filerne bliver ikke optimeret, idet nye studerende optages på nye tilgængeliggjorte studieordninger. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at optimere mere end 100 filer.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Analysen beror på en teknisk analyse udført med Siteimproves Accessibility værktøj NextGen. Vi har fokus på at forbedre webtilgængeligheden på samtlige af VIAs websites. For hvert enkelt site er der udarbejdet en plan for at løse de tekniske fejl. Der kan dog forekomme redaktørfejl, som ikke er medtaget her, idet disse fejl opstår løbende. En redaktørfejl kan eksempelvis være: Fejl i overskrifthierarkiet eller Link uden tekstalternativ. Vi tilstræber en fortsat uddannelse af vores redaktører for at sikre et kontinuerligt fokus på udbedring af disse fejl.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.