Tilgængelighedserklæring

Vesthimmerlands kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vesthimmerland.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vesthimmerland.dk ?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vesthimmerlands kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vesthimmerland.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet via. vores hjemmesideleverandørs webtilgængeligheds-analyseværktøj ”Analytics” i CMS. Herudover benytter vi værktøjet ”Accessibility Assistant” som vi har implementeret i Word til at evaluere vores dokumenter, som fremgår på vores websted.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Platform til visning af dagsordener og referater
  Vi linker til https://dagsordener.vesthimmerland.dk/, hvor vores dagsordener og referater fra Byrådet og de politiske udvalg fremstilles. Denne platform lever på nuværende tidspunkt ikke helt op til loven. Vi arbejder på en løsning, som giver os mulighed for at publicere fuldt ud webtilgængelige dagsordener og referater samt bilag.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Store pdf-dokumenter
  Store PDF-dokumenter som bl.a. dokumenter lavet i Excel med mange tabeller (f.eks. vores budgetter og regnskaber) da vi vurderer efter Webtilgængelighedslovens §3, stk.2, at disse vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde for os at gøre webtilgængelige. Dette med forbehold for at tage hensyn til bl.a. vores kommunes størrelse, ressourcer, de anslåede omkostninger og fordele for os i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap – under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af de specifikke dokumenter.

Ikke omfattet af loven

 • PDF-dokumenter der er udarbejdet før 23. september 2018
  PDF-dokumenter der er udarbejdet før 23. september 2018 og som ikke er nødvendige for administrative processer, da disse i Webtilgængelighedslovens §1, stk.5, nr.1 er undtaget.
 • Tredjepartsindhold
  PDF-dokumenter der er tredjepartsindhold og hverken finansieret, udviklet eller under kontrol af os, da disse i Webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, nr. 5 er undtaget.
 • Streaming af byrådsmøder
  Vi streamer vores byrådsmøder via. et eksternt videolink og udgiver efterfølgende videoerne. Da vi dog udarbejder referater af hvert byrådsmøde, som vi inden 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse publicerer – fungerer referaterne som alternativ tekst. Derfor er vores udgivelser af videoerne ikke omfattet af webtilgængelighedsloven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I 2020 har vi arbejdet på at implementere en ny hjemmeside (med både ny leverandør og nyt CMS), og denne har vi lanceret i januar 2021. Som et vigtigt succeskriterie for vores nye hjemmeside, har vi stor fokus på webtilgængelighed. Vi ønsker, at alle personer – uanset handicap og funktionsnedsættelse – kan tilgå og bruge vores hjemmeside, og ydermere vil vi som offentlig organisation dermed også leve op til lovgivningen om webtilgængelighed. Dette har vi derfor særligt taget udgangspunkt i og vægtet højt – både i udvælgelsen af vores nye hjemmesideleverandør, CMS-system samt i forhold til vores måde at håndtere dokumenter på, som vi publicerer på hjemmesiden. Den tekniske hjemmesideløsning – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er opfyldt fuldt ud. Vores hjemmesideleverandør Berú understøtter med egen CMS-løsning (GoBasic) en 100% overholdelse af WCAG 2.1 standarden på A og AA niveau. Vi lever derfor fuldt ud op til lovgivningen på området. Herudover består vores CMS af en række værktøjer i backend, som redaktører bruger som tilgængelighedstjekker på de enkelte sider, og allerede inden udgivelse af indhold i frontend, kan sikre, at indholdet lever op til tilgængelighedskravene. Hertil har vi værktøjet ”Accessibility Assistant” fra Omnidocs, som er implementeret som en del af vores Microsoft Word-pakke. Værktøjet markerer steder i dokumentet, hvor der skal tilrettes for – som f.eks. tilføjelse af alternative tekster til billeder, figurer m.v., korrekt brug af overskrifter mm. Værktøjet har sin egen PDF-konverter som sikrer et fuldt ud tilgængeligt PDF-format af dokumentet. Vi kører derfor alle dokumenter igennem værktøjet for at sikre et 100% tilgængeligt format, og vil fremadrettet benytte værktøjet til alle dokument så vidt muligt. Det er vigtigt for os at understrege, at vi altid står til rådighed, og ønsker at hjælpe personer med handicap at tilgå vores indhold på bedst mulig vis. Derfor kan vi altid kontaktes ved behov for nærmere oplysninger om de emner der fremgår på vores hjemmeside som f.eks. i dokumenterne der ikke er omfattet af loven.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.