Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Diversa har testet et repræsentativt udvalg af sider, udvalgt med henblik på at nå omkring alle indholdstyper, workflows, navigations- og inputelementer. Undersøgelsen viser de typer af fejl, som findes på sitet, men ikke nødvendigvis alle steder hvor fejlen går igen. Testene er gennemført vha. tilgængelighedsværktøjet Web Accessibility Toolbar, almindelig tastaturnavigation i browserne og skærmlæserprogrammerne Jaws for Windows og VoiceOver for Mac. Diversa har tillige benyttet Siteimprove Accessibility til at skabe overblik og finde mønstre i tilgængelighedsfejlene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Alternativ tekst mangler på billeder
  På sitet vil der forekomme billeder uden korrekt alternativ tekst (forventet løst ultimo 2021).
 • Billedlinks uden forklaring
  På sitet vil der forekomme billedlinks, som ikke korrekt forklarer hvor der linkes hen (forventes løst ultimo 2021).
 • Struktur
  Sitet mangler fornuftig landmark struktur, hvilket kan gøre det svært at orientere sig på sitet for personer der gør brug af skærmlæser (forventes løst ultimo 2021).
 • Søgning med filtre
  Filtreringsfunktionen i søgeresultater kan ikke betjenes fra et skærmlæserprogram. Listerne over filtreringsmuligheder bliver ikke formidlet af skærmlæseren som noget der kan vælges. Valgmuligheder kan ikke aktiveres fra et skærmlæserprogram og der formidles ikke information om hvilke filtre der er valgt til/fra. Samt søgefiltrenes instruktioner kan være uforståelig sammenblanding af dansk/engelsk (forventes ultimo 2021).
 • Sikkerhedsløsning ved indsendelse af oplysninger
  ReCaptcha er ikke fuldt ud tilgængelig, men er det bedste version der er forholdsvis tilgængelig og kan tilbyde den sikkerhed sitet kræver.
 • FAQ ikke kodet korrekt
  Ved brug af FAQ - Den accordion funktion, der anvendes til at folde afsnit af indhold ud og ind er ikke kodet korrekt. Den er pt. kodet, så den delvist formidles til skærmlæserbrugere som et system af faneblade, hvilket den ikke er. Det betyder at brugere kan have svært ved at forstå og interagere med den (forventes løst ultimo 2021).
 • Faneblade er ikke kodet korrekt
  Fanebladene er ikke kodet så de formidles som faneblade for skærmlæserprogrammer (forventes løst ultimo 2021).
 • Eventoversigt
  Tekst bliver delvist skjult inde i boksen når man benytter event grid.
 • Kalendervisning
  Knapper viser ikke kodemæssigt om der er valgt dag, uge eller måned. Skærmlæserbruger ved ikke hvad der er valgt, hvilket igen gør det mere vanskeligt at forstå resten af kalenderen. Når events vises i kalenderen er der ingen programmeringsmæssig relation mellem de enkelte events og dato/tidspunkt. Det betyder at brugere af kompenserende hjælpeteknologier vil have svært ved at vide hvilket tidspunkt et event finder sted.
 • Dokumenter
  Dokumenter som er uploadet efter 23. september 2018, er endnu ikke gjort fuldt ud tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i gang med tekniske tilretninger, som forventes klar ultimo 2021. Vi har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at lave tilgængelige dokumenter.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.