Tilgængelighedserklæring

Vejle Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vejle.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.vejle.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vejle Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.vejle.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I forbindelse med etablering af sitet har vi benyttet os af bistand fra Diversa. Vi har dog ikke lavet en aktuel tilgængelighedsvurdering. Vi anvender Siteimprove til automatiseret test af tilgængeligheden. Vi har gennem brugertest fået tips til at forbedre tilgængeligheden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Informationer på kort er ikke tilgængelige
  Nogle sider med interaktive kort præsenterer ikke informationer på en tilgængelig måde. Det er bl.a. information om kommunens byggegrunde, oversigter over sundhedsplejerskers kontaktinfo og visse informationer om håndtering af affald. Vi forventer, at de fleste problemer med tilgængeligheden er løst inden 23. sept. 2020. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.
 • Bilag til dagsordener/referater er ikke tilgængelige
  Bilag til dagsordener, som er publiceret før maj 2020 er ikke tilgængelige.
 • Lokalplaner
  Vejle Kommune har 757 lokalplaner, hvor en stor del er indscannede dokumenter (det ældste dokument er vedtaget i 1942). Det vil derfor være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige. Der arbejdes på en ny skabelon til lokalplaner, så lokalplaner der vedtages fremover vil være webtilgængelige (forventes færdig 2020).
 • Tandplejens selvbetjeningsløsning
  tandplejens selvbetjeningsløsning kun er delvis tilgængelig. Udbyder er i gang med at udarbejde en rapport. Derefter retter, tester og implementerer udbyder løsninger
 • Conventus
  Conventus der både bruges til foreninger og udeliv har væsentlige mangler, hvad angår tilgængelighed og nogle bruger grupper vil sandsynligvis have svært ved at booke gennem systemet. Vi indgår dialog med udbyderen om forbedring af systemet

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter med grafer og tabeller
  En del primært ældre pdf-filer vil kræve et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde at gøre tilgængelige set i forhold til hvor mange mennesker, der vil have gavn af det. Det kan være rapporter med grafer og tabeller, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare. Vi arbejder på at supplere utilgængelige pdf-filer med et resumé, der kan læses i HTML.
 • Budgetter og regnskaber
  Vores budgetter og regnskaber er store og meget taltunge. Omkostningerne ved at gøre PDF'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Pdf-dokumenter med lille læserskare
  Pdf-dokumenter publiceret før 1. juli 2020 er ikke tilgængelige, hvis de har en meget lille læserskare Det drejer sig typisk om ældre og større strategi- og udviklingsplaner, tilsynsrapporter, affaldsplaner og lignende. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start. PDF-dokumenter publiceret efter 1. juni 2020 er screenet i PAC3. Vi arbejder løbende på at tilgængeliggøre vejle.dk.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.