Tilgængelighedserklæring

Vejle Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vejle.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vejle.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vejle Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vejle.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I forbindelse med etablering af sitet har vi benyttet os af bistand fra Diversa og senest Netvenlig. Vi anvender Siteimprove til automatiseret test af tilgængeligheden. Vi har gennem brugertest fået tips til at forbedre tilgængeligheden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Informationer på kort er ikke fuldt tilgængelige
  Nogle sider med interaktive kort præsenterer ikke informationer på en tilgængelig måde. Det er bl.a. information om kommunens byggegrunde, oversigter over sundhedsplejerskers kontaktinfo og visse informationer om håndtering af affald. Hvor muligt er indholdet også præsenteret i listeformat under kortet. Vi arbejder fortsat på at udbedre tilgængelighedsproblematikker i informationer på kort og forventer at de fleste problemer med tilgængeligheden er løst inden udegangen af 2021. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.
 • Bilag til dagsordener/referater er ikke tilgængelige
  Bilag til dagsordener, som er publiceret før maj 2020 er ikke tilgængelige.
 • Lokalplaner
  Vejle Kommune har 757 lokalplaner, hvor en stor del er indscannede dokumenter (det ældste dokument er vedtaget i 1942). Det vil derfor være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige. Der arbejdes på en ny skabelon til lokalplaner, så lokalplaner der vedtages fremover vil være webtilgængelige (forventes færdig i slutningen af 2021).
 • Tandplejens selvbetjeningsløsning
  Tandplejens selvbetjeningsløsning kun er delvis tilgængelig. Udbyder er i gang med at udarbejde en rapport. Derefter retter, tester og implementerer udbyder løsningen.
 • Conventus
  Conventus der både bruges til foreninger og udeliv har mangler, hvad angår tilgængelighed og nogle brugergrupper vil sandsynligvis have svært ved at booke gennem systemet. Vi indgår dialog med udbyderen om forbedring af systemet.
 • Overordnede tilgængelighedsfejl på webstedet vejle.dk
  Der kan findes en række overordnede fejl på vejle.dk, som vi løbende monitorerer og arbejder på at udbedre: Eksempelvis: 1) Indbyggede Iframe-elementer mangler tekstalternativ (gælder især indsatte kort). 2) Play-knap på indlejrede videoer mangler et tekstalternativ. 3) Links uden tekstalternativ forekommer. 4) Tomme overskrifter 5) Overskrifter er ikke struktureret korrekt. 6) Dekorative elementer er fejlagtigt opmærket med alternativ tekst. 7) Gult breakingbanner og cookiebanner giver aktuelt anledning til fejl, som vi er i dialog med leverandører om at udbedre.
 • Selvbetjeningsløsning – Giv et praj
  En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Vejle Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1. Ønsker du at få yderligere information, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommune på telefon 76810000 eller mail: post@vejle.dk.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter, der overvejende indeholder grafer og tabeller
  En del primært ældre pdf-filer vil kræve et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde at gøre tilgængelige set i forhold til hvor mange mennesker, der vil have gavn af det. Det kan være rapporter med grafer og tabeller, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare. Vi arbejder på at supplere utilgængelige pdf-filer med et resumé, der kan læses i HTML.
 • Budgetter og regnskaber
  Vores budgetter og regnskaber er store og meget taltunge. Omkostningerne ved at gøre PDF'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Pdf-dokumenter med lille læserskare
  Pdf-dokumenter publiceret før 1. juli 2020 er ikke tilgængelige, hvis de har en meget lille læserskare Det drejer sig typisk om ældre og større strategi- og udviklingsplaner, tilsynsrapporter, affaldsplaner og lignende. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis.
 • PDF Bevæg dig fr livets Idræts og motionsvaneundersøgelse 2023 Vejle Kommune
  Ikke webtilgængelig PDF, har en lille læserskare og der foreligger et resume af rapporten på https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/rapporter-og-analyser/idraets-og-motionsvaner-2023-i-vejle-kommune/

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start. PDF-dokumenter publiceret efter 1. juni 2020 er screenet i PAC3. Vi arbejder løbende på at tilgængeliggøre vejle.dk.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.