Tilgængelighedserklæring

Vejen Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://vejen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://vejen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vejen Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://vejen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået siderne manuelt og anvendt værktøj fra eksternt konsulentfirma til screening for tilgængelighedsfejl.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Informationer på kort
  Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning
 • Selvbetjeningsløsninger
  Enkelte selvbetjeningsløsninger på vejen.dk lever ikke op til kravene i loven om webtilgængelighed. Vi er løbende i tæt dialog med både leverandører og andre kommuner, som anvender de samme løsninger, med henblik på at forbedre tilgængeligheden. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Videoer
  Video, som er offentliggjort før den 23. september 2020.
 • Videoer fra byrådsmøder
  Videoer fra byrådsmøder, der er ældre end 14 arbejdsdage er ikke tilgængelige. Vores leverandør oplyser, at de efter dialog med Digitaliseringsstyrelsen anbefaler: Vi og vores leverandører følger den tekniske udvikling, med henblik på bl.a. at tilbyde automatiserede undertekster, når teknologien viser sig brugbar. Referater fra byrådsmøderne kan som alternativ læses på hjemmesiden. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Jobopslag (ledige stillinger)
  Jobopslag (ledige stillinger) er p.t. ikke fuldt tilgængelighedsoptimeret. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører. Ved behov indtil da præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Presserum
  Presserummet er p.t. ikke fuldt tilgængelighedsoptimeret. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører. Ved behov indtil da præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • PDF-filer
  Vi arbejder på at gøre alle pdf-filer tilgængelige. Der vil være pdf-filer, der ikke overholder tilgængelighedskravene. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • HTML-fejl: Det skjulte element har et fokuserbart indhold
  Slidere på 4 sektionsforsider sider har fejlen.
 • Breve i Digital Post
  Enkelte breve, der sendes via Digital Post, lever ikke op til kravene i loven om webtilgængelighed. Vi er dialog med leverandørerne med henblik på at forbedre tilgængeligheden. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Budgetter og regnskaber
  Vores budgetter og regnskaber er store og meget taltunge. Vi vurderer, at omkostningerne ved at gøre PDF'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Pdf-dokumenter med lille læserskare
  Nogle PDF-dokumenter er ikke tilgængelige, hvis de har en meget lille læserskare Det drejer sig typisk om ældre og større strategi- og udviklingsplaner, affaldsplaner og lignende. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Informationer på kort
  Onlinekort og kortlægningstjenester er indhold, der som udgangspunkt ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Live streaming fra byrådsmøder
  Live streaming er undtaget.
 • Videoer, som er offentliggjort før den 23. september 2020
  Videoer, som er offentliggjort før den 23. september 2020, er undtaget.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender eksternt konsulentfirma til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start. Vi arbejder løbende på at gøre vejen.dk webtilgængelig.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.