Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://varmeplanhovedstaden.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://varmeplanhovedstaden.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://varmeplanhovedstaden.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt. HOFOR har efterfølgende revideret erklæringen, eftersom fejl er udbedret.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrast på 404-link
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA). Kontrastforholdet mellem teksten og baggrundsfarven i linket er målt til 4.4:1 på nedenstående eksempel. Kravet for denne størrelse tekst er et kontrastforhold på minimum 4.5:1. Vi udbedrer fejlen i 2. kvartal af 2023.
 • Tastaturfokus begrænses ikke i cookie-vinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A). Når man åbner siden for første gang, præsenteres man for et modalvindue til at acceptere cookies, men tastaturfokusset begrænses ikke til modalvinduet. Det betyder, at man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide, hvad der har fokus. Vi udbedrer fejlen i 4. kvartal af 2023.
 • Fokusrækkefølgen til sidemenu er ikke logisk
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A). Da sidemenuen visuelt bliver præsenteret før selve indholdet, bør fokusrækkefølgen afspejle dette. Derudover vil en bruger forvente, at sidemenuen vil modtage fokus, før indholdet på siden. Sidemenuen er en navigation og bør derfor tilgås først, da den nuværende fokusrækkefølge tvinger brugeren til at navigere igennem indholdet på en side, før de kan anvende menuen. Vi udbedrer fejlen i 2. kvartal af 2023.
 • Linkende ikoner mangler beskrivelse
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 – Formål med links (i kontekst) (A). De sociale medielinks bestående af ikoner, der findes på sidens nyheder, og som linker til diverse sociale medier, har ingen linktekst. Ikonerne er indsat med det, man kalder CSS-pseudo-elementer. Det er forskelligt, hvordan kompenserende hjælpemidler tolker disse elementer. Vi udbedrer i 2. kvartal af 2023.
 • "Læs mere"-links
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 – Formål med links (i kontekst) (A). Mange steder findes linket ”Læs mere”, hvilket ikke er en sigende link-tekst, fx på sidens søgeresultater og på nyhedssiden. Vi udbedrer fejlen i 2. kvartal af 2023.
 • Skjulte elementer modtager fokus i cookie-dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus (AA). Accordion-elementerne i cookie-information-modulet, der benyttes til at skjule og vise indhold visuelt, bliver også skjult/vist semantisk, så indholdet i elementerne bliver fjernet/tilføjet i læserækkefølgen for kompenserende teknologier. Det vil sige, at indholdet vil være skjult for fx skærmlæserbrugere, når accordion-elementet er lukket. De interaktive elementer der er indlejret i accordion-elementerne bliver dog ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen. Det resulterer i problemer for både skærmlæserbrugere og for brugere, der navigerer via tastatur. Vi udbedrer fejlen i 4. kvartal af 2023.
 • Hovedmenu formidler ikke rolle
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). Hverken knappen der åbner burgermenuen, eller selve vinduet som indeholder menuen, når den åbner, formidler kodemæssigt deres rolle. Det betyder, at fx skærmlæserbrugere får menu-knappen læst som et link, hvilket giver brugeren den forventning, at man bliver taget til et andet sted, når man trykker på den. Men reelt oplever man som skærmlæserbruger, at der ikke sker noget, når man trykker på ”menu”-knappen, fordi fokus bliver stående på knappen, og det ikke formidles, at et vindue med menuen er åbnet. Selve menu-vinduet åbner som en dialogboks, hvilket ikke formidles kodemæssigt. Det betyder, at det fx som skærmlæserbruger er umuligt at vide, hvornår menuen starter og slutter. Vi udbedrer fejlen i 2. kvartal af 2023.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). Accordion-elementerne der skjuler/viser indhold visuelt i cookie-information-modulet er ikke kodet korrekt. Accordion-elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i, at fx en skærmlæserbruger ikke bliver gjort opmærksom på, at accordion- elementet har en funktion. Derudover informerer accordion-elmenterne ikke om deres tilstand ift., om de er åbne eller lukkede. Vi udbedrer fejlen i 4. kvartal af 2023.
 • Dokumenter er ikke tilgængelige
  Siden indeholder PDF-filer, som ikke er tilgængelige. Vi udbedrer fejlen løbende og forventer, at alle pdf’er er tilgængeliggjorte i 2. kvartal af 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.