Tilgængelighedserklæring

Varde kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vardebib.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.vardebib.dk/?

Du kan kontakte Varde kommune på biblioteket@vardebib.dk, 75221088 https://www.vardebib.dk/contact , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Anvendelse af farve
I løsningen findes en række links, som udelukkende bliver identificeret for brugeren ved hjælp af farve. Brug af farve som eneste visuelle middel til at præsentere et element udgør et væsentligt problem for mennesker med farveblindhed samt svagsynede. I dette tilfælde er resultatet, at det kan være vanskeligt for farveblinde og svagsynede brugere at identificere links i løsningen. Vi forventer DDB retter dette.
Tastatur
Enkelte dele af løsningen kan udelukkende betjenes ved hjælp af mus. Dette betyder, at brugere, der er afhængige af brug af tastatur og ikke kan anvende en mus eller andet pegeredskab, vil have vanskeligt ved at benytte løsningen. Vi forventer DDB retter dette.
Anvendelse af farve
Der er dog fundet problemer ved ikoner, knapper tekst med billede som baggrund, som ikke har tilstrækkelig kontrast til at overholde gældende retningslinjer. Vi forventer DDB retter dette.
Pause, stop, skjul
Billedkarrusel kan pauses eller stoppes, når musen hover over karrusellen. Der er dog ingen måde at pause karrusellen via tastatur, og løsningen fejler dermed dette succeskriterium. Når indhold på løsningen eksempelvis ikke kan pauses, er der mennesker med kognitive handicaps, som oplever dette som forstyrrende for læsning af information på siden. Det kan også være svært at nå at læse indholdet i slideren. Paus karrusellen når denne modtager tastaturfokus. Derudover bør der tilføjes en synlig knap, der pauser slideren. Vi forventer DDB retter dette.
Formål med links (i kontekst)
Der benyttes tomme links på løsningens søgeside. Dette er links, der hverken indeholder linktekst, en beskrivende titel eller et billede med en alt-tekst. De tomme links opstår når indhold i databasen ikke har tilknyttet et billede. Vi forventer DDB retter dette.
Information og relationer
Overskrifter skal anvendes korrekt og strengt hierarkisk, og løsningen indeholder flere eksempler på ukorrekt anvendelse af overskrifter. Ukorrekt anvendelse af overskrifter gør det vanskeligt for skærmlæserbrugere at danne sig overblik over indhold, samt at springe mellem afsnit i større tekstmængder. Korrekt brug af overskrifter er en væsentlig del af at opnå en god tilgængelig løsning. Vi forventer DDB retter delvist og vi selv er opmærksomme på at bruge DDB's løsninger med overskrifter fremadrettet.
Kontrast
Knappen ”Log in med NEM ID” har et kontrastforhold på 2.97:1 hvor kravet er 4,5:1 for denne størrelse tekst. Vi forventer DDB retter dette.

Uforholdsmæssig stor byrde

Videoindhold
Videoindhold er en svær tilgængelighedsmæssig problematik at imødekomme og flere af succeskriterierne WCAG vedrører videoindhold. Løsningen indeholder få videoer uden undertelster. Dette er en stor hindring for døve og brugere med høretab. Der mangler også synstolkning, hvilket betyder, at blinde og svagsynede ikke har adgang til det visuelle indhold i videoerne.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Vores hjemmeside bygger på samme CMS, som næsten alle andre folkebiblioteker i Danmark, så planen er, at følge de rettelser, som DDB vil lave for at CMSen, så siden opfylder kravene om tilgængelighed. Desuden vil vi løbende rette de ting, vi selv har mulighed for at rette og samtidig være obs på, at fremtidigt indhold overholder retningslinjerne for tilgængelighed."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.