Tilgængelighedserklæring

Indenrigs- og Sundhedsministeriet forpligter sig til at gøre webstedet https://valg.im.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://valg.im.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://valg.im.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurdering foretaget i samarbejde med ministeriets webbureau.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Breve, jf. nedenfor.
  Breve, der udsendes til valgmyndigheder og andre aktører på valgområdet om retningslinjer for afholdelse af valg, udbetaling af partistøtte samt generelle skrivelser og afgørelser, lægges på undersiderne Valgmyndigheder, Generelle skrivelser og Meddelelser fra Valgnævnet. Brevene er stilet til en snæver målgruppe af myndigheder og partistøtteberettigede partier o.l. og lægges på hjemmesiden af hensyn til at give aktørerne et samlet overblik over udsendt materiale, herunder for at give Indenrigs- og Sundhedsministeriet mulighed for at vejlede og umiddelbart henvise dertil. Brevene indeholder store mængder bilag, der i vidt omfang er udarbejdet til formålet, dvs. til internt brug til udøvelse af administrative opgaver og med bl.a. trykvenlige udgaver af vejledninger m.v., der i relevant omfang findes andre steder på hjemmesiden i webtilgængelige formater. Af hensyn til myndighedernes rettidige opgaveudførelse i forbindelse med afholdelse af valg er der vægtige hensyn til at lægge kopier af disse skrivelser på hjemmesiden uden ophold. Det bemærkes, at trafikken på de nævnte sider også i altovervejende grad er begrænset til disse tidskritiske perioder. Det er ministeriets vurdering, at tilgængeliggørelsen af disse breve m.v. ville medføre en uforholdsmæssigt stor byrde og have negative konsekvenser for ministeriets evne til rettidigt at udføre sine opgaver, der ikke står mål med de sandsynlige fordele ved tilgængeliggørelse for borgerne, herunder navnlig personer med handicap. Ministeriet har ved denne vurdering særligt lagt vægt på det specifikke materiales tidskritiske natur og formål i forbindelse med udskrivelse og afholdelse af valg, den særdeles begrænsede målgruppe samt den faktiske brug af materialet, for så vidt angår både hyppighed og tidsmæssig udstrækning. Af de nævnte grunde tilgængeliggøres de pågældende PDF’er ikke forud for offentliggørelsen på valghjemmesiden. Materialet kan efter anmodning til valg@im.dk fås i et alternativt tilgængeligt format, der nærmere aftales med en eventuel bruger, der måtte have behov for det.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018.
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejder løbende og målrettet med tilgængelighed med henblik på, at alle borgere skal kunne tilgå indholdet på vore hjemmesider. Hvis du støder på utilgængeligt indhold på vore hjemmesider, hører vi gerne fra dig.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.