Tilgængelighedserklæring

Region Nordjylland, Digitalisering og IT, National og Tværsektoriel IT forpligter sig til at gøre webstedet https://www.vacciner.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vacciner.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Nordjylland, Digitalisering og IT, National og Tværsektoriel IT, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.vacciner.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Bureauet Adapt har testet hjemmesiden vacciner.dk i browserne: Chrome på Mac: Version 91, Chrome på Windows: Version 91, Safari på iOS: Version 14, Chrome på Android: Version 91. Der er testet via automatiske værktøjer som Siteimprove, Lighthouse og Accessibility Insights for Web. Derudover er hjemmesiden gået igennem manuelt med skærmlæserprogrammerne: VoiceOver til Mac, VoiceOver iPhone, NVDA til Windows, Android TalkBack. Der er yderligere foretaget manuel tastaturgennemgang af de primære sider (forside, Tidsbestilling, booking-flow og Spørgsmål og svar), indholdstyper samt navigations og inputelementer. Der er planlagt yderligere brugertest med blinde (Q3 2021).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Sidetitler
  Der er ikke overensstemmelse mellem browser-sidetitler, URLer og h1-elementet. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021.
 • Dekorative billeder har alternativ tekst
  Nogle dekorative ikoner/illustrationer har alternativ tekst, selvom de ikke burde have det. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021.
 • Kontrast
  Kontrast lever i et enkelt tilfælde ikke op til WCAG kravene. Det drejer sig om links på grå baggrund. Dette forventes rettet ved næste update Q3 2021.
 • Identifikation af inputformål
  Det er i felter i booking-flowet samt på profilindstillinger ikke tydeligt, hvad formålet er med input. Der arbejdes på at alle labels til inputfelter læses op korrekt for brugere med skærmlæsere. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021.
 • Tastaturnavigation
  Det er i nogle tilfælde muligt for brugere at vælge ikke-ledige vaccinationssteder ved brug af tastatur. Der arbejdes på at fjerne denne mulighed. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021. Det er ved brug af skærmlæsere på iOS- og Android-mobiler muligt at navigere igennem og vælge ikke-ledige datoer. Der arbejdes på at fjerne denne mulighed. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021. Ved afbrydelse af booking-flowet med tastatur skal brugeren lukke Chromes pop-up to gange. Der undersøges om dette er en fejl i selve browserens tilgængelighed. Forventes afklaret i Q3 2021. Det er ved brug af skærmlæser på mobil muligt at scrolle bagved personvælger-menuen og den primære menu, når disse er åbne. Dette gør det muligt fejlagtigt at aktivere bagvedliggende elementer. Brugeren kan herved miste overblikket. Der arbejdes på at låse baggrunden, når de to menuer er åbne på mobil. Forventes rettet i Q3 2021.
 • Sprog
  Ved brug af af tastatur og skærmlæser til at skifte måned i kalenderen i booking-flowet, læser teksten op to gange på engelsk. Der arbejdes på at det læses op en enkelt gang på dansk. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021.
 • Fokusindikator
  Det er på siden Tidsbestilling og i bookingflowet ikke muligt at se, hvor man tabulerer sig hen på inaktive knapper. Dette kan medføre at brugere fejlagtigt tror, at der ikke er ledige tider. Der arbejdes på at gøre det muligt at tabulere til inaktive knapper og i stedet for at læst op at knappen er inaktiv fordi der ikke er flere tider i det pågældende tidsrum. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021. Der bruges på sider i løsningen flere forskellige slags fokusindikatorer. Der arbejdes på at gøre dette ensartet. Forventes rettet i næste update Q3 2021
 • Navigation
  Det er i “personvælgeren” i menuen ikke tydeligt for brugere med skærmlæsere, at der er tale om en menu med indhold, der kan tilgås. Der arbejdes på at elementet nemmere identificeres som en menu samt at indholdet af menu læses korrekt op for brugere med skærmlæsere. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021. Titlen læses op to gange, da ikonet har alternativ tekst. Dette nævnes under punktet “Dekorative billeder har alternativ tekst.
 • Overskrifter
  Der findes i bookingflowet to tomme HTML-elementer uden title. Disse opfattes af skærmlæsere, men fremstår uden overskrift. Der arbejdes på at disse skjules for brugere med skærmlæsere. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021. Der findes på siden Tidsbestilling tabeller uden titler. Der arbejdes på at disse bliver rettet og læst op for brugere med skærmlæsere.
 • Konsekvent identifikation ved bekræftelse af booking
  Der er ved gennemførsel af booking ved brug af skærmlæser ikke tilstrækkelig feedback på om handlingen er lykkedes. Der arbejdes på at designe en ny kvitteringsside, så brugeren får tydelig feedback på at booking er gennemført. Forventes løst i Q3 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Meningsfuld rækkefølge
  Der er på mobil placeret elementer på Tidsbestilling og i booking-flowet i en sådan rækkefølge, at det kan være svært at forstå, hvor man er henne og hvor man som bruger skal klikke for at komme videre. Der arbejdes programmeringsmæssigt på, at bestemme læserækkefølgen så den giver mening for brugeren på mobil og desktop. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021. Der er på desktop og mobil steder på siden Tidsbestilling og i booking-flowet, hvor den generelle rækkefølge på tekstelementer ikke er hensigtsmæssig, når disse læses op af skærmlæser. Dette gør det i nogle tilfælde svært at forstå for brugeren, hvor de befinder sig. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021.
 • Brug af overskriftskoder
  Der er på flere sider i løsningen ikke gjort korrekt brug af overskriftskoder. Dette kan give udfordringer for brugere med skærmlæsere på desktop og mobil. Der arbejdes på at rette dette hurtigst muligt. Dette forventes udført ultimo juli 2021.
 • Tastaturnavigation
  Funktionen “Gå til hovedindhold” springer på mobil første del af hovedindholdet over på siden Tidsbestilling og i booking-flowet. Brugeren mister herved overblik over websitets kernefunktionalitet. Forventes rettet ultimo juni 2021.
 • Identifikation af inputformål
  I kalenderfunktionen i booking-flowet er det ved brug af skærmlæser ikke tydeligt, hvilken måned man befinder sig i, samt at de enkelte tal er datoer, der kan klikkes på. Der arbejdes på at få disse læst op som datoer samt at informere brugeren om at disse er klikbare. Dette forventes rettet i næste update Q3 2021. I booking-flowet identificeres de enkelte vaccinationssteder på mobil ikke som elementer, der er klikbare. Det er derfor svært for brugeren at forstå, at disse skal klikkes for at fortsætte bookingen. Der arbejdes på at gøre det forståeligt for brugeren at disse er valgmuligheder, der skal trykkes på. Forventes rettet ultimo juni 2021. I booking-flowet identificeres kalenderfunktion på mobil som rækker og kolonner. Det er derfor svært for brugeren at forstå, at disse skal klikkes for at fortsætte bookingen. Der arbejdes på at gøre det forståeligt for brugeren at disse er valgmuligheder, der skal trykkes på. Forventes rettet ultimo juni 2021.

Ikke omfattet af loven

 • Timer til log ud efter 30 minutter
  Brugere med skærmlæsere bliver kun delvist informeret om tidsbegrænsning på siden. De kan derfor have svært ved forstå at systemet tæller ned fra 30 minutter og brugeren herefter logges ud. Muligheden for timeouts falder under WCAG 2.1 AAA paragraf 2.2.6, og er derfor ikke omfattet af krav til offentlige websites. Timeren er implementeret for at imødekomme det høje antal brugere, der hele tiden bestiller tid. De 30 minutter vurderes at være nok tid til at gennemføre en bestilling. Dette testes med hjælp fra en blind i juli/august 2021. Der arbejdes derudover på at gøre timeren tydelig ved login for brugere med skærmlæsere.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er foretaget en brugertest med 20 borgere samt udsendt spørgeskemaer. Der er planlagt test med en blind borger 2021 Q3, hvor testen udføres på Windows, MAC, IOS & Android. Løbende borgerfeedback evalueres og websitet revurderes 2 gange årligt.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.