Tilgængelighedserklæring

Uddannelses- og Forskningsministeriet forpligter sig til at gøre webstedet https://ufm.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://ufm.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://ufm.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Online værktøj og browserplugins.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Opmærkning
  Der er eksempler på sider med mangelfuld opmærkning, herunder af tabeller, overskrifter, mm. Der arbejdes løbende på at udbedre manglerne.
 • Formularer
  Nogle felter i formularer på hjemmesiden savner korrekte attributter mv. Manglerne udbedres i 2020.
 • Billeder
  Ikke alle billeder har alt-tekster endnu.
 • PDF-filer
  Det er ikke alle pdf-filer uploadet efter 23. september 2018, der er gjort tilgængelige endnu. Arbejdet er under udførelse i samarbejde med ekstern leverandør. Der er ventetid på leverancerne, men hovedparten af pdf-filerne vil være tilgængelige medio 2021.
 • Office-dokumenter, herunder særligt Excel-filer
  Office-dokumenter, der skal bevares på hjemmesiden, er under afklaring. En stor del af Excel-filerne publiceret efter 23. september 2018 erstattes af et kommende datavarehus. De resterende bliver gjort tilgængelige. Office-dokumenter forventes gjort webtilgængelige i løbet af 2021.
 • iFrames
  Der mangler beskrivelse på nogle iFrames.
 • HTML benyttes til at formatere indhold
  Der er enkelte eksempler på embeddet indhold fra ekstern service, hvor HTML benyttes til formatering. Dette forsøges udbedret i samarbejde serviceleverandøren.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Vejledninger til administrativt system
  Der ligger 250 pdf-filer med vejledninger til et studieadministrativt system, som udfases i 2021. I lys af udfasningen gøres filerne ikke tilgængelige. Det er muligt for brugeren at bestille tilgængelige versioner af de enkelte vejledninger.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Video
  Video publiceret før 23. september 2020 er ikke omfattet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ministeriet har en handlingsplan for webtilgængelighed. Der er oprettet en sektion om webtilgængelighed på intranettet. Hjemmesidens redaktører informeres og uddannes i at oprette tilgængeligt indhold. Vi benytter en online service til at screene for tilgængelighedproblemer og foretager redaktionelle og tekniske tilretninger på baggrund resultaterne.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.