Tilgængelighedserklæring

Rådet for Socialt Udsatte forpligter sig til at gøre webstedet http://www.udsatte.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.udsatte.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rådet for Socialt Udsatte, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.udsatte.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Eksternt bureau har været hyret til opgaven og har foretaget følgende: 1. Manuel gennemgang af A11Y-projektets tjekliste 2. Powermapper automatiseret tilgængelighedsscreening 3. Analyse med Wave Web Accessibility Evaluation Tool. Rådets webbureau har på baggrund af resultaterne af ovenstående screening mv. foretaget en række rettelser og tilpasninger. Derefter er der lavet en opfølgende screening med udgangspunkt i samme værktøjer som første runde, og webbureauet har foretaget endelige tilpasninger og rettelser. Efter Digst monitoreringsrapport er der lavet en række yderligere rettelser og lavet efteranalyse med Qual-Web-værktøjet og tilpasset yderligere.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Indholdssider
  Der er for nuværende indholdssider, hvor noget af indholdet primært pga. tekniske funktioner ikke er tilgængeligt. Der bliver rettet op på dette snarest muligt. Derudover er der visse tekniske funktioner i cookie-consent-banneret, der ikke er tilgængelige. rådet er i dialog med udbyderen om rettelser dertil.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF'er
  Rapporter, pressemeddelelser, debatindlæg mv. i .PDF.form er ikke gjort tilgængelige da vi vurderer, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde sammenlignet med de berørte siders besøgstal.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter, PDF'er mv. lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige.
 • Geografisk oversigtskort over lokale udsatteråd
  Danmarkskortet, der viser lokale udsatteråd i kommunerne, er ikke tilgængeligt. Der er tilføjet mulighed for listevisning, som alternativ til kortet.
 • Videoer publiceret før 23. september 2020
  Ikke alle videoer brugt i nyheder om fx konferencer og lign. publiceret før 23. september 2020 er gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Fra dags dato vil vi fremover gøre rapporter mv. i .pdf tilgængelige i videst mulig omfang. Resten af websitet er gjort tilgængelig og vil blive opretholdt sådan.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.