Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://uddannelsesstatistik.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://uddannelsesstatistik.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://uddannelsesstatistik.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatisk test med SiteImprove og visuel test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dynamisk indhold i rapporter
  Formålet med rapporterne er beskrevet på deres emne sider, mens selve indholdet er baseret på data der opdateres løbende, hvorefter det autogenereres til visuel eller tabel præsentation. Til hver rapport er der datadokumentation som beskriver dimensioner, definitioner mv.
 • 1.2.1 Kun lyd og kun video (indspillet)
  Vi har ikke tekstalternativer til vores videoer
 • 1.3.1 Info og forhold
  Der udestår automatisk test og tilretning af logisk struktur
 • 1.3.3 Sensoriske egenskaber
  Der mangler alternativtekst/labels på websitets ikoner.
 • 1.3.5 Identificer inputformål
  Mangler labels på inputfelter til nyhedsbrev.
 • 1.4.1 Brug af farve
  Visuel test udestår.
 • 1.4.13 Indhold på Hover eller Focus
  Søgeløsning på portalen skal gøres vedvarende.
 • 2.4.1 Omgå blokke
  Menu er markeret som header og bør kunne omgås, automatisk test udestår
 • 4.1.1 Analyse
  Automatisk test udestår

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tilgængelighed i eksisterende rapporter
  Tilretning af portalens eksisterende rapporter med henblik på at højne tilgængeligheden vurderes at være en for stor byrde.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har udarbejdet redaktionelle retningslinjer for bedre tilgængelighed på portalen og til en vis grad i de dynamiske rapporter. Dette vil gradvist blive indført i 2021, når vi opdatere hjemmesiden og udarbejder nye rapporter.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.