Tilgængelighedserklæring

Transportministeriet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.trm.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.trm.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Transportministeriet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.trm.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har testet sitet i Siteimprove. Derpå har vi rettet fejl og testet igen. Vi har haft vores it-leverandør til at forbedre koden og testet igen. Vi har sendt vores pdf'er, publiceret efter september 2018, ud til tilgængeliggørelse eksternt. Vi sender løbende vores nye publikationer ud af huset til tilgængeliggørelse. Vores tilgængelighed er ifølge Siteimprove pr. dags dato på 89,5 ud af 100. Vi arbejder videre med de resterende fejl og mangler.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • En del af vores ældre kontrakter
  En del af vores ældre kontrakter er helt eller delvist indscannede, da det er vigtigt, at underskrifterne er med. De vil derfor have svært ved at blive fuldt tilgængelige. På de nye kontrakter findes der både en fil med underskrifterne på og en tilgængelig fil af den samme kontrakt.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Vores ældre publikationer
  Da vores publikationer fungerer som arkiv, har vi publikationer tilbage fra 1993. Det vil være massivt at skulle gøre dem alle tilgængelige. Men det vil også være en masse viden og historik, der bliver fjernet fra sitet, hvis vi fjerner dem. Vi har derfor valgt at beholde dem på sitet, selvom de ikke overholder reglerne.

Ikke omfattet af loven

 • Publikationer lagt på sitet før september 2018
  Vores ældre publikationer tjener primært som et arkiv. Derfor beholder vi dem, selvom de ikke opfylder kravene. Enkelte publikationer - som fx de ældre kontrakter, der stadig er gyldige, er forsøgt forbedrede, selvom de er ældre.
 • Videoer på sitet - lagt på før 23. september 2020
  Vores allerede offentliggjorte videoer er delvist tilgængelige med en tilgængelig player og undertekster. For videoer uden lyd findes der synstolkning skrevet i tekstfeltet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Transportministeriet arbejder løbende og målrettet med tilgængelighed med henblik på, at alle borgere skal kunne tilgå indholdet på vore hjemmesider.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.