Tilgængelighedserklæring

Energistyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.trappetilmelding.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.trappetilmelding.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Energistyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.trappetilmelding.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Applikationen er gennemgået manuelt af en ekspert i webtilgængelighed, for at identificere den efterlevede webtilgængelighed. Løsningen er vurderet ud fra WCAG 2.1 samt med maskinelle tests til identificering af ikke tilgængelige områder.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Opfylder ikke krav for skærmlæsning
  Applikationen er udviklet i 2013, og opfylder ikke krav til, at der kan foretages skærmlæsning. Indholdets rækkefølge præsenteres uoverskueligt og maskinelt forkert for skærmlæsere. Flere input felter og knapper mangler tilgængelige navne. Skærmlæsere vil ikke få læst alt indhold op, da noget indhold fjernes og kun er tilgængeligt ved muse navigation. Kontrast niveauer for ikke tekstbaseret indhold efterleves i nogen grad, men elementer af applikationen efterlever ikke kontrast-niveauerne. Det er muligt at bevæge sig rundt på siden med tastatur og fokus, men en skærmlæser vil ikke kunne navigere rundt i løsningen.
 • Dokumenter
  Kvitteringsskrivelsen i applikationen generes som et pdf-dokument, der ikke er tilgængeliggjort (læs mere om pdf-filer nedenfor).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  Det vurderes som en ressourcekrævende uforholdsmæssig stor byrde pt. at ændre applikationen, så kvitteringsskrivelse generet som pdf’er gøres webtilgængelige, da der skal ændres grundlæggende på applikationen. Trappetilmeldingen har en forholdsvis begrænset brugerflade, idet mange ejendomme, hvor tilmelding er relevant for, allerede er tilmeldt. Antallet af tilmeldinger har været dalene. Det skønnes, at der pt. årligt er under 100 tilmeldinger.

Ikke omfattet af loven

 • Pdf-dokumenter generet før 23. september 2018
  Ældre pdf generede kvitteringsskrivelser er vurderet som ikke væsentlige for administrative processer og er derfor ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Energistyrelsen planlægger i løbet af de næste år sammen med IT-leverandøren at indarbejde tiltag, der løfter niveauet af webtilgængelighed i løsningen. I mellemtiden er brugerne meget velkomne til at henvende sig til Energistyrelsen, såfremt de har brug for hjælp med at tilgå ikke-tilgængeligt indhold i løsningen.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.