Tilgængelighedserklæring

VUC Vest forpligter sig til at gøre webstedet https://tilmelding.vucvest.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://tilmelding.vucvest.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte VUC Vest, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://tilmelding.vucvest.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Eksternt part (MCB) har leveret en rapport over webshop-designets tilgængelighed, og de mangler der måtte være i forhold til WCAG 2.1.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1. Tekstalternativer
  Webstedet anvender ikke tekstbaserede alternativer til enhver form for ikke-tekstbaseret indhold, således, at det kan ændres til de formater, som brugerne har behov for, for eksempel stor skrift, punktskrift, tale, symboler eller enklere sprog. 1.1.1. Ikke-tekst indhold skal have et tekst-alternativ – følgende har ikke korrekte tekstalternativer: - 1.1.1.1.: Opdateret/rettet 22.2.21 - 1.1.1.2. Opdateret/rettet 6.4.21 - 1.1.1.3. --> 1.1.1.13.: Opdateret/rettet 22.2.21 - 1.1.1.14. Valideringsfelter i checkout - 1.1.1.15. -->1.1.1.16.: Opdateret/rettet 22.2.21
 • 1.3. Tilpasset
  Webstedets indhold er ikke udformet, så det altid kan præsenteres på forskellige måder (for eksempel med enklere layout), uden at information og struktur går tabt. 1.3.1. Information og relationer - 1.3.1.1. - 1.3.1.26.: Opdateret/rettet 6.4.21 - 1.3.1.27. Formularer: Checkbox og radiobutton validering er ikke ens med anden validering og er heller ikke placeret ved feltet. Den skal være magen til den resterende validering og enten placeres ved felterne eller placeres under “Send”-knappen. - 1.3.1.28. -- 1.3.1.29.: Opdateret/rettet 6.4.21 1.3.2. Meningsfuld rækkefølge - 1.3.2.1.: Opdateret/rettet 6.4.21 1.3.5. Identificering af inputformål - 1.3.5.1.: Opdateret/rettet 6.4.21 - 1.3.5.2. Formularmodulet: Tekstfelter har ikke autocomplete tokens og opfylder dermed ikke krav til identificering af inputformålene
 • 1.4. Adskillelig
  Websitet gør det ikke altid lettere at se og høre indhold, herunder at kunne adskille forgrund fra baggrund. 1.4.1. Anvendelse af farve - 1.4.1.1. Valideringsbeskeder er fremhævet med rød, men ikke forklaret på anden vis. Ref 1.3.1.17, 1.3.1.18, 1.3.1.19, 1.3.1.20, 1.3.1.22, 1.3.1.25, 1.3.1.26 1.4.3. Kontrast (minimum) - 1.4.3.1. - - 1.4.3.5.: Opdateret/rettet 21.4.21 - 1.4.3.6. Der er lavet kontrasttests foretaget på farverne 1.4.4. Ændring af tekststørrelse - 1.4.4.1. : Opdateret/rettet 21.4.21 1.4.10. Ombrydningsvisning - 1.4.10.1. - 1.4.10.5. Opdateret/rettet 21.4.21 1.4.11. Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold - 1.4.11.1. - 1.4.11.5.: Opdateret/rettet 21.4.21 - 1.4.11.6. Checkout: Vinkel på tilbageknap har for svage kontrastforhold - 1.4.11.7. - 1.4.11.13.: Opdateret/rettet 21.4.21 1.4.13. Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus - 1.4.13.1. - 1.4.13.3.: Opdateret/rettet 21.4.21
 • 2.1. Tilgængelig via tastatur
  Webstedets funktionaliteter kan ikke altid benyttes via et tastatur. 2.1.1. Tastatur - 2.1.1.1. - 2.1.1.7. : Opdateret/rettet 4.5.21 - 2.1.1.8. Gå til kurv popin ligger for besværligt i forhold til at benytte tastaturnavigation - 2.1.1.9. - 2.1.1.22.: Opdateret/rettet 4.5.21
 • 2.4. Navigerbar
  Webstedet tilbyder ikke altid måder at hjælpe brugerne med at navigere, finde indhold og afgøre, hvor de befinder sig. 2.4.2. Sider har titler - 2.4.2.1. - 2.4.2.3.: Opdateret/rettet 4.5.21 2.4.3. Fokusrækkefølge - 2.4.3.1.: Opdateret/rettet 4.5.21 2.4.4. Formål med links (i kontekst) - 2.4.4.1. Holdliste: Læs mere link skal beskrives bedre - 2.4.4.2. Skemavisning: Links til start/slutdatoer skal beskrives bedre 2.4.6. Overskrifter og etiketter - 2.4.6.1. Ingen anmærkninger - bemærk dog at dette er 100% redaktørarbejde 2.4.7. Synligt fokus - 2.4.7.1. Se ref 1.4.11.1
 • 3.1. Læselig
  Tekstbaseret indhold på webstedet er ikke altid læseligt og forståeligt. 3.1.1. Sproget på siden - 3.1.1.1. Sproget er ikke korrekt angivet gennem HTML
 • 3.3. Inputhjælp
  Brugere på webstedet får ikke altid hjælp til at undgå og rette fejl. 3.3.1. Identifikation af fejl - 3.3.1.1. Checkout: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler - 3.3.1.2. Formularer: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler 3.3.2. Etiketter eller instruktioner - 3.3.2.1. Checkout step 1: Der er ikke en label til kommentarfeltet - 3.3.2.2. Filtre: Der er ingen instruks i nærheden af filtrene, ej heller labels der kan opfattes med hjælpemiddelsoftware - 3.3.2.3. Send kurv til mail: Der mangler label til feltet - 3.3.2.4. GSK checkout step 3: Der mangler label til feltet 3.3.3. Fejlforslag - 3.3.3.1. Checkout step 3: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt Dataformat eller eksempler på korrekt indtastning - 3.3.3.2. Formularer: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt dataformat eller eksempler på korrekt indtastning
 • 4.1. Kompatibel
  Webstedet er ikke altid kompatibilitet med nuværende og fremtidige brugeragenter, herunder kompenserende teknologier, skal maksimeres 4.1.1. Parsing - 4.1.1.1. Checkout step 1: Ikke-unikt ID er anvendt 4.1.2. Navn, rolle, værdi - 4.1.2.1. Filtre: Filterelementerne har ingen beskrivelser der kan bestemmes af hjælpemiddelsoftware - 4.1.2.2. Checkout step 1: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.3. Checkout step 2: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.4. Checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.5. Checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.6. GSK checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.7. GSK checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen 4.1.3. Statusbeskeder - 4.1.3.1. role=status skal implementeres på faglisten, holdlisten, læg-i-kurv funktion, checkout steps med validering, formularmodulet. Når eksempelvis der foretages søgning, skal antal resultater opdateres i et element der bruger role=status. Det samme gælder for checkout når valideringsfejl opstår.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I løbet af 2021 vil mangler på webtilgængelighed afdækket i rapporten blive udbedret. Der er sket rettelser med status pr. 4.5.21 næste opdatering og release af forbedringer forventes d. 10.5.21

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.