Tilgængelighedserklæring

VUC Vest forpligter sig til at gøre webstedet https://tilmelding.vucvest.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://tilmelding.vucvest.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte VUC Vest, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://tilmelding.vucvest.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Eksternt part (MCB) har leveret en rapport over webshop-designets tilgængelighed, og de mangler der måtte være i forhold til WCAG 2.1.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1. Tekstalternativer
  Webstedet anvender ikke tekstbaserede alternativer til enhver form for ikke-tekstbaseret indhold, således, at det kan ændres til de formater, som brugerne har behov for, for eksempel stor skrift, punktskrift, tale, symboler eller enklere sprog. 1.1.1. Ikke-tekst indhold skal have et tekst-alternativ – følgende har ikke korrekte tekstalternativer: - 1.1.1.1.: Opdateret/rettet 22.2.21 - 1.1.1.2. Læg-i-kurv knappen - 1.1.1.3. --> 1.1.1.13.: Opdateret/rettet 22.2.21 - 1.1.1.14. Valideringsfelter i checkout - 1.1.1.15. -->1.1.1.16.: Opdateret/rettet 22.2.21
 • 1.3. Tilpasset
  Webstedets indhold er ikke udformet, så det altid kan præsenteres på forskellige måder (for eksempel med enklere layout), uden at information og struktur går tabt. 1.3.1. Information og relationer - 1.3.1.1. Der er generelt ikke anvendt regioner og landmærker i HTML-strukturen - 1.3.1.2. Checkout step 1: Det er ikke korrekt angivet at feltet er krævet - 1.3.1.3. Der er ikke anvendt et heading-tag til overskriften over hver afdelingsudbud - 1.3.1.4. Første kolonne i holdlisten bør ikke være th-tag, da det vil være forvirrende for fx skærmlæsere - 1.3.1.5. Der bør bruges en semantisk listeform til faglisten - 1.3.1.6. Læg-i-kurv knappen vil ikke blive opfattet som en knap, og kræver mere semantisk korrekt HTML - 1.3.1.7. Gå-til-dato links i skemavisning bør være knapper - 1.3.1.8. På skemasiden skal der være en kort introduktion til, hvad man kan på siden. - 1.3.1.9. Der skal være en skemavisning på skemasiden, i listeform, som kan opfattes korrekt af skærmlæsere. - 1.3.1.10. Der er ikke anvendt et heading-tag til overskriften over skemasiden - 1.3.1.11. “Send til mail” knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap - 1.3.1.12. “Send til mail”: SEND MAIL knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap - 1.3.1.13. “Send til mail”: “Kopiér link til kurven”-knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap - 1.3.1.14. “Send til mail”: Det er ikke korrekt angivet at feltet er krævet - 1.3.1.15. “Send til mail”: Beskrivelsen må ikke være h4-tag som nu - 1.3.1.16. Checkout step 2: Krævede felter er ikke korrekt markeret som krævede - 1.3.1.17. Checkout step 2: Valideringsfejl er fremhævet med rød farve, men ikke med semantisk HTML, der indikerer vigtigheden - 1.3.1.18. Checkout step 2: AVU-specifikke radio buttons er ikke korrekt markeret som krævede - 1.3.1.19. Checkout step 2: AVU-specifikke ekstra spørgsmål er ikke korrekt markeret som krævede - 1.3.1.20. Checkout step 2: Information der gives omkring “ingen SU” er fremhævet med rød farve, men ikke med semantisk HTML, der indikerer vigtigheden - 1.3.1.21. Checkout step 3: Krævede tekstfelter er ikke korrekt markerede som krævede - 1.3.1.22. Checkout step 3: Valideringsfejl er fremhævet med rød farve, men ikke med semantisk HTML der indikerer vigtigheden - 1.3.1.23. Checkout step 3: Valideringsbesked bør flyttes ned umiddelbart efter feltet og til venstre - 1.3.1.24. Formularer: Der er ingen semantisk binding mellem felterne og en eventuel beskrivelse - 1.3.1.25. Formularer: Krævede felter er ikke korrekt markerede som krævede - 1.3.1.26. Formularer: Valideringsfejl er fremhævet med rød farve, men ikke med semantisk HTML, der indikerer vigtigheden - 1.3.1.27. Formularer: Checkbox og radiobutton validering er ikke ens med anden validering og er heller ikke placeret ved feltet. Den skal være magen til den resterende validering og enten placeres ved felterne eller placeres under “Send”-knappen. - 1.3.1.28. Overskriften i den lille kurv på udbudssiden er ikke angivet som overskrift - 1.3.1.29. Holdliste: Skemakonflikt bliver ikke kommunikeret på en måde, som hjælpemiddelsoftware vil kunne opfatte korrekt 1.3.2. Meningsfuld rækkefølge - 1.3.2.1. Skemavisning: Visningen er ikke struktureret med meningsfuld rækkefølge (vil ikke kunne opfattes korrekt af skærmlæsere eller alternative skærmvisninger). 1.3.5. Identificering af inputformål - 1.3.5.1. Checkout step 3: Felterne har ikke autocomplete tokens og opfylder dermed ikke krav til identificering af inputformålene - 1.3.5.2. Formularmodulet: Tekstfelter har ikke autocomplete tokens og opfylder dermed ikke krav til identificering af inputformålene
 • 1.4. Adskillelig
  Websitet gør det ikke altid lettere at se og høre indhold, herunder at kunne adskille forgrund fra baggrund. 1.4.1. Anvendelse af farve - 1.4.1.1. Valideringsbeskeder er fremhævet med rød, men ikke forklaret på anden vis. Ref 1.3.1.17, 1.3.1.18, 1.3.1.19, 1.3.1.20, 1.3.1.22, 1.3.1.25, 1.3.1.26 1.4.3. Kontrast (minimum) - 1.4.3.1. Filtre, holdliste, checkout: Info ikonet har for lave kontrastforhold - 1.4.3.2. Holdliste: Læs mere link har for lave kontrastforhold - 1.4.3.3. Checkout: Tilbageknap har for lave kontrastforhold - 1.4.3.4. Checkout step 2, 3: Valideringsfeedbackikon har for lave kontrastforhold når valideringen ikke er lavet endnu - 1.4.3.5. Skemavisning: Visse skemablokke kan have for lave kontrastforhold - der skal findes nye farver som alle har tilstrækkelig kontrast - 1.4.3.6. Der er lavet kontrasttests foretaget på farverne 1.4.4. Ændring af tekststørrelse - 1.4.4.1. ”meta name="viewport"”-tag modarbejder zoom på mobile enheder 1.4.10. Ombrydningsvisning - 1.4.10.1. Fagllisten: Ombrydning i faglisten er ikke korrekt ved smalle skærme/høj zoom - 1.4.10.2. Skemavisning: Ombrydning af tidspunkter og fagnavne er ikke korrekt ved smalle skærme/høj zoom - 1.4.10.3. “Send mail”: Tekstfeltet er ikke vist korrekt ved smalle skærme/høj zoom - 1.4.10.4. Checkout step 2: Ekstra spørgsmålsfelter til AVU/FVU tro og love er ikke vist korrekt ved smalle skærme/høj zoom - 1.4.10.5. Formularer: “Send” knappen er ikke vist korrekt ved smalle skærme/høj zoom 1.4.11. Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold - 1.4.11.1. Fokus-indikator er stylet væk alle steder - her eksempel, men dette punkt dækker for hele hjemmesiden hvor elementer får fokus - 1.4.11.2. Filtre: Info-ikon har for svage kontrastforhold - 1.4.11.3. Holdlisten: Kurv-ikon i læg-i-kurv-knappen har for svage kontrastforhold - 1.4.11.4. Holdlisten: Info-ikon har for svage kontrastforhold - 1.4.11.5. Checkout step 1: Info-ikon har for svage kontrastforhold - 1.4.11.6. Checkout: Vinkel på tilbageknap har for svage kontrastforhold - 1.4.11.7. Checkout step 2: Info-ikon har for svage kontrastforhold - 1.4.11.8. Checkout step 3: Valideringsikon har for svage kontrastforhold - 1.4.11.9. Checkout: Vinkel på fremknap har for svage kontrastforhold - 1.4.11.10. Filtre: Vinkel på dropdown-knap har for svage kontrastforhold - 1.4.11.11. Gå-til-kurv knap: Vinkel har for svage kontrastforhold - 1.4.11.12. Faglisten: Vinkler har for svage kontrastforhold - 1.4.11.13. Lille kurv på udbudssiden: Vinkel har for svage kontrastforhold 1.4.13. Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus - 1.4.13.1. Filtre: Info-ikon hover funktion kan ikke fjernes uden at flytte markøren, og forsvinder når man forsøger at flytte markøren over dialogen - 1.4.13.2. Skemavisning: Hover dialogen kan ikke fjernes uden at flytte markøren, og forsvinder når man forsøger at flytte markøren over dialogen - 1.4.13.3. Checkout step 2: Info-ikon hover funktion kan ikke fjernes uden at flytte markøren, og forsvinder når man forsøger at flytte markøren over dialogen
 • 2.1. Tilgængelig via tastatur
  Webstedets funktionaliteter kan ikke altid benyttes via et tastatur. 2.1.1. Tastatur - 2.1.1.1. Fag/holdliste skifter kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.2. Filtre: Fagfilteret kan ikke tilgås via tastaturet og kan ikke aflæses korrekt af skærmlæsere - 2.1.1.3. Filtre: Der er ikke brugt en teknisk løsning til erstatning af standard checkboxe, som kan aflæses korrekt af skærmlæsere o.a. hjælpemidler - 2.1.1.4. Filtre: Der kan ikke navigeres til info-ikoner med tastaturet - 2.1.1.5. Holdliste: Der kan ikke navigeres til læg-i-kurv knapperne med tastaturet. - 2.1.1.6. Holdliste: Der kan ikke navigeres til info-ikon - 2.1.1.7. Holdliste: Afdelingsoverskrifter kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.8. Gå til kurv popin ligger for besværligt i forhold til at benytte tastaturnavigation - 2.1.1.9. Info-popup kan ikke åbnes vha. tastaturet - 2.1.1.10. Fagliste: Faglisten kan ikke tilgås vha. tastaturet - 2.1.1.11. Udbudsside: Læs-mere knap kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.12. Lille kurv på udbudssiden: Slet ikoner kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.13. Skemavisning: Links til start og slutdato kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.14. Skemavisning: Ikon til sletning kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.15. Skemavisning: Skemaet kan ikke navigeres vha. tastaturet (her tænkes mest på at hover funktionen, der viser den fulde tekst, ikke kan aktiveres). Se i øvrigt ref 1.3.1.9 - 2.1.1.16. Checkout step 1: Info-ikon kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.17. Checkout step 1: Slet-ikoner kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.18. Læs mere popup: Kan ikke navigeres med tastaturet, men kan dog lukkes med ESC - 2.1.1.19. Checkout step 1: Send til mail kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.20. Send til mail funktion: Send mail knappen kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.21. Send til mail funktion: Kopier link til kurven kan ikke tilgås via tastaturet - 2.1.1.22. Checkout step 2: Info-ikoner kan ikke tilgås via tastaturet
 • 2.4. Navigerbar
  Webstedet tilbyder ikke altid måder at hjælpe brugerne med at navigere, finde indhold og afgøre, hvor de befinder sig. 2.4.2. Sider har titler - 2.4.2.1. Der er ikke titletag på forsiden som standard - 2.4.2.2. Udbudssiden kan kun vise fagets navn - 2.4.2.3. Skemasiden har “Course schedule” som titel 2.4.3. Fokusrækkefølge - 2.4.3.1. Holdliste: Efter tab-navigation ned gennem holdlisten fokuseres der først på kolofonen, før kurv popin 2.4.4. Formål med links (i kontekst) - 2.4.4.1. Holdliste: Læs mere link skal beskrives bedre - 2.4.4.2. Skemavisning: Links til start/slutdatoer skal beskrives bedre 2.4.6. Overskrifter og etiketter - 2.4.6.1. Ingen anmærkninger - bemærk dog at dette er 100% redaktørarbejde 2.4.7. Synligt fokus - 2.4.7.1. Se ref 1.4.11.1
 • 3.1. Læselig
  Tekstbaseret indhold på webstedet er ikke altid læseligt og forståeligt. 3.1.1. Sproget på siden - 3.1.1.1. Sproget er ikke korrekt angivet gennem HTML
 • 3.3. Inputhjælp
  Brugere på webstedet får ikke altid hjælp til at undgå og rette fejl. 3.3.1. Identifikation af fejl - 3.3.1.1. Checkout: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler - 3.3.1.2. Formularer: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler 3.3.2. Etiketter eller instruktioner - 3.3.2.1. Checkout step 1: Der er ikke en label til kommentarfeltet - 3.3.2.2. Filtre: Der er ingen instruks i nærheden af filtrene, ej heller labels der kan opfattes med hjælpemiddelsoftware - 3.3.2.3. Send kurv til mail: Der mangler label til feltet - 3.3.2.4. GSK checkout step 3: Der mangler label til feltet 3.3.3. Fejlforslag - 3.3.3.1. Checkout step 3: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt Dataformat eller eksempler på korrekt indtastning - 3.3.3.2. Formularer: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt dataformat eller eksempler på korrekt indtastning
 • 4.1. Kompatibel
  Webstedet er ikke altid kompatibilitet med nuværende og fremtidige brugeragenter, herunder kompenserende teknologier, skal maksimeres 4.1.1. Parsing - 4.1.1.1. Checkout step 1: Ikke-unikt ID er anvendt 4.1.2. Navn, rolle, værdi - 4.1.2.1. Filtre: Filterelementerne har ingen beskrivelser der kan bestemmes af hjælpemiddelsoftware - 4.1.2.2. Checkout step 1: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.3. Checkout step 2: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.4. Checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.5. Checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.6. GSK checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen - 4.1.2.7. GSK checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen 4.1.3. Statusbeskeder - 4.1.3.1. role=status skal implementeres på faglisten, holdlisten, læg-i-kurv funktion, checkout steps med validering, formularmodulet. Når eksempelvis der foretages søgning, skal antal resultater opdateres i et element der bruger role=status. Det samme gælder for checkout når valideringsfejl opstår.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I løbet af 2021 vil mangler på webtilgængelighed afdækket i rapporten blive udbedret. Der er sket rettelser med status pr. 22.2.21 næste opdatering og release af forbedringer forventes d. 11.3.21

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.