Tilgængelighedserklæring

Vestegnen HF & VUC forpligter sig til at gøre webstedet https://tilmeld.vucv.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://tilmeld.vucv.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vestegnen HF & VUC , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://tilmeld.vucv.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: brugertest

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • kontrastforhold og skærmlæsere
  Kontrastforhold lever nogle steder ikke op til standarden. Der kan være uoverensstemmelse mellem html og faktisk tekst
 • Sammendrag af webbtilgængelighed
  1. Opfattelig Information og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugere på måder, de kan opfatte 1.1. Tekstalternativer Der skal anvendes tekstbaserede alternativer til enhver form for ikke-tekstbaseret indhold, således at det kan ændres til de formater, som brugerne har behov for, for eksempel stor skrift, punktskrift, tale, symboler eller enklere sprog. 1.1.1. Ikke-tekst indhold skal have et tekst-alternativ 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. Info-ikoner med tooltip, ved filtreringen, har ikke korrekte tekstalternativer Læg-i-kurv knappen har ikke et korrekt tekstalternativ Info-ikoner med tooltip, i holdlisten, har ikke korrekte tekstalternativer 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. 1.1.1.8. OBS-ikon med tooltip, i holdlisten, har ikke korrekte tekstalternativer Info-ikon med tooltip, ved handelsbetingelser, har ikke et korrekt tekstalternativ Elementet har ikke et korrekt tekstalternativ Info-ikoner med tootltip, ved tro og love erklæringen, har ikke korrekte tekstalternativer Valideringsfelter i checkout har ikke korrekte tekstalternativer 1.2. Tidsa ængige medier Der skal leveres alternativer til tidsa ængige medier. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. Til forudindspillede medier, som kun er lyd eller kun er video, skal der leveres et alternativ, som præsenterer information, der svarer til forudindspillet rent lydindhold. 1.2.1.1. Ingen anmærkninger Undertekster til forudindspillede medier 1.2.2.1. Ingen anmærkninger Synstolkning eller mediealternativ til forudindspillede medier 1.2.3.1. Ingen anmærkninger Undertekster til direkte medier 1.2.4.1. Ingen anmærkninger Synstolkning til forudindspillede medier 1.2.5.1. Ingen anmærkninger 1.3. Tilpasset Indhold skal udformes, så det kan præsenteres på forskellige måder (for eksempel med enklere layout), uden at information og struktur går tabt. 1.3.1. Information og relationer 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. Der er generelt ikke anvendt regioner og landmærker i HTML strukturen Gå-til-dato links i skemavisning bør være knapper På skemasiden skal der være en kort introduktion til hvad man kan på siden. “Send til mail” knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap “Send til mail”: SEND MAIL knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap “Send til mail”: “Kopiér link til kurven”-knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap 1.3.1.7: Vigtig info-popup: Manglende skift mellem “aria-hidden true/false”. 1.3.2. Meningsfuld rækkefølge 1.3.2.1. Skemavisning: Visningen er ikke struktureret med meningsfuld rækkefølge (vil ikke kunne opfattes korrekt af skærmlæsere eller alternative skærmvisninger). 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. Sensoriske egenskaber 1.3.3.1. Ingen anmærkninger Retning 1.3.4.1. Ingen anmærkninger Identificering af inputformål 1.3.5.1. Ingen anmærkninger 1.4. Adskillelig Gør det lettere at se og høre indhold, herunder at kunne adskille forgrund fra baggrund. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7. 1.4.8. 1.4.9. 1.4.10. Anvendelse af farve 1.4.1.1. Ingen anmærkninger Kontrol af lyd 1.4.2.1. Ingen anmærkninger Kontrast (minimum) 1.4.3.1. Se desuden addendum 1 som er en liste af kontrast tests foretaget på hver individuelle skole Ændring af tekststørrelse 1.4.4.1. meta name="viewport" modarbejder zoom på mobile enheder Billeder af tekst 1.4.5.1. Ingen anmærkninger Krav til AAA-niveau Krav til AAA-niveau Krav til AAA-niveau Krav til AAA-niveau Ombrydningsvisning 1.4.10.1. Ingen anmærkninger 1.4.11. 1.4.12. 1.4.13. Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold 1.4.11.1. Ingen anmærkninger Tekstafstand 1.4.12.1. Ingen anmærkninger Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus 1.4.13.1. Ingen anmærkninger 2. Anvendelig Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne anvendes. 2.1. Tilgængelig via tastatur Alle funktionaliteter skal kunne benyttes via et tastatur. 2.1.1. Tastatur 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. Filtre: Der er ikke brugt en teknisk løsning til erstatning af standard checkboxe, som kan aflæses korrekt af skærmlæsere o.a. hjælpemidler Gå til kurv popin ligger besværligt i forhold til at benytte tastaturnavigation Vigtig Info-popup ligger besværligt i forhold til at benytte tastaturnavigation 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. Ingen tastaturfælde 2.1.2.1. Ingen anmærkninger Krav til AAA-niveau Genvejstaster 2.1.4.1. Ingen anmærkninger 2.2. Passende tid Giv brugerne tilstrækkelig tid til at læse og anvende indhold 2.2.1. Justerbar tastehastighed 2.2.1.1. Ingen anmærkninger 2.2.2. Pause, stop, skjul 2.2.2.1. Ingen anmærkninger Anfald og fysiske reaktioner Indhold må ikke designes på en måde, der vides at kunne forårsage (epileptiske) anfald. 2.3.1. Grænseværdi på tre glimt eller derunder 2.3.1.1. Ingen anmærkninger 2.3. 2.4. Navigerbar Tilbyd måder at hjælpe brugerne med at navigere, finde indhold og afgøre, hvor de befinder sig. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. Spring over blokke 2.4.1.1. Ingen anmærkninger Sider har titler 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.3. Der er ikke titletag på forsiden som standard Udbudssiden kan kun vise fagets navn Skemasiden har “Course schedule” som titel Fokusrækkefølge 2.4.3.1. Første fokus element på undersider er logoet. Burde være en knap hvor man kan hoppe til “main content” på siderne. 2.4.3.2. Holdliste: Efter tab-navigation ned gennem holdlisten fokuseres der først på kolofonen, før kurv popin og “VIGTIG info” 2.4.4. Formål med links (i kontekst) 2.4.4.1. Holdliste: Læs mere link skal beskrives bedre 2.4.4.2. Skemavisning: Links til start/slutdatoer skal beskrives bedre Flere måder 2.4.5.1. Ingen anmærkninger Overskrifter og etiketter 2.4.6.1. Ingen anmærkninger - bemærk dog at dette er 100% redaktørarbejde Synligt fokus 2.4.7.1. Se ref 1.4.11.1 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.5. Inputmetoder Det skal gøres nemt for brugere at betjene funktionalitet gennem forskellige input ud over tastatur. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. Pegebevægelser (Pointer Gestures) 2.5.1.1. Ingen anmærkninger Pege-annullering 2.5.2.1. Ingen anmærkninger Etiket i navn 2.5.3.1. Ingen anmærkninger Betjening via bevægelse 2.5.4.1. Ingen anmærkninger 3. Forståelig (Understandable) Information og betjening af brugergrænsefladen skal være forståelig. 3.1. Læselig Tekstbaseret indhold skal gøres læseligt og forståeligt. 1. 3.1.1. Ingen anmærkninger 2. 3.1.2. Ingen anmærkninger 3.2. Forudsigelig Websider skal præsenteres og fungere på forudsigelige måder. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. I fokus 3.2.1.1. Ingen anmærkninger Ved input 3.2.2.1. Ingen anmærkninger Konsekvent navigation 3.2.3.1. Ingen anmærkninger Konsekvent identifikation 3.2.4.1. Ingen anmærkninger 3.3. Inputhjælp Brugere skal have hjælp til at undgå og rette fejl. 3.3.1. Identifikation af fejl 3.3.1.1. Checkout: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler 3.3.1.2. Formularer: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler 3.3.2. Etiketter eller instruktioner 3.3.2.1. 3.3.2.2. 3.3.2.3. 3.3.2.4. Checkout step 1: Der er ikke en label til kommentarfeltet Filtre: Der er ingen instruks i nærheden af filtrene, ej heller labels der kan opfattes med hjælpemiddelsoftware Send kurv til mail: Der mangler label til feltet GSK checkout step 3: Der mangler label til feltet 3.3.3. 3.3.4. Fejlforslag 3.3.3.1. Checkout step 3: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt dataformat eller eksempler på korrekt indtastning 3.3.3.2. Formularer: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt dataformat eller eksempler på korrekt indtastning Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data) 3.3.4.1. Ingen anmærkninger 4. Robust Indhold skal være robust nok til at kunne anvendes på stabil vis af en bred vifte af brugeragenter, herunder kompenserende teknologier 4.1. Kompatibel Kompatibilitet med nuværende og fremtidige brugeragenter, herunder kompenserende teknologier, skal maksimeres 4.1.1. 4.1.2. Parsing 4.1.1.1. Ingen anmærkninger Navn, rolle, værdi 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.1.2.3. Filtre: Filterelementerne har ingen beskrivelser der kan bestemmes af hjælpemiddelsoftware Checkout step 1: Send-knappen er uden for formularen Checkout step 2: Send-knappen er uden for formularen 4.1.2.4. Checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen Checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen GSK checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen GSK checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen 4.1.2.5. 4.1.2.6. 4.1.2.7. 4.1.3. Statusbeskeder 4.1.3.1. role=status skal implementeres på: faglisten, holdlisten, læg-i-kurv funktion, checkout steps med validering, formularmodulet. Når eksempelvis der foretages søgning, skal antal resultater opdateres i et element der bruger role=status. Det samme gælder for checkout når valideringsfejl opstår.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi overvejer om vi kan skrive ændringer ind via javascript i stedet for css. På den måde vil html afspejle tekst. Kontrastforholdene begrundes i skolens branding-farver.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.