Tilgængelighedserklæring

Thisted Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.thisted.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.thisted.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Thisted Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.thisted.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Test via Siteimprove værktøjer. Brugervenlighedstest fra Userneeds. Selv-evaluering af indhold, bl.a. PDF'er, billeder og links gennem UsabilityFixer og online værktøjer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Budgetter og regnskaber
  I kommunens samlede budget og regnskab indgår store skemaer og diagrammer, som er vanskelige at gøre fuldt ud tilgængelige. Hver år udarbejdes derfor en budget forligstekst som lægges på thisted.dk og opsummerer hovedpointerne. Samtidigt opfordrer vi til at man kontakter Center for Økonomi og Løn hvis man har budgetmæssigt spørgsmål. De tidligere års budgetter og regnskaber på hjemmesiden i ikke tilgængelige pdf-formater, og borgere, som har vanskeligt ved at læse dem kan få hjælp ved at kontakte Center for Økonomi og Løn
 • Kort og GIS
  Kort og GIS løsninger, kaldet KortInfo, overholder ikke de nuværende tilgængelighedskrav. Vi oplyser istedet for altid adresser mv. i direkte tekst , fremfor som GPS koordinator eller links til GIS, på de sider hvor en adresse er inkluderet .
 • Enkelte selvbetjeningsløsninger
  Der kan på thisted.dk optræde links til tredjeparts selvbetjeningsløsninger, der p.t. ikke lever op til tilgængelighedskravene. Eksempelvis rotteanmeldelse. Det er Thisted Kommunes mål, at der i løbet af 2022 er indgået aftaler eller fundet erstatningsløsninger for de selvbetjeninger, som ikke kan eller kommer til at overholde kravene.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Live TV og optagelser af Kommunalbestyrelsesmøder
  Der er ikke undertekster på live videoudsendelser fra Kommunalbestyrelsens møder, ligesom de optagede udsendelser ikke tekstes efterfølgende. Vi har estimeret omkostningerne ved at løse dette problem og fundet, at dette p.t. ville udgøre en uforholdmæssig stor byrde som dette er defineret i tilgængelighedskravene. Vi vurderer løbende omkostningerne og udviklingen i tekstningsteknologi og vil anvende den på vores site så snart det bliver muligt.
 • Enkelte institutions hjemmesider
  De institutioner, der har en hjemmeside i vores fælles platform, har visse udfordringer med tilgængelighed. Det skyldes at skabelonerne bag ved siderne er forældede, og derfor ikke teknisk kan leve op til de seneste krav om tilgængelighed. Siderne kan kendes på at starte med URL'en "www.thisted.dk/institution/ " Skabelonerne står til at blive skiftet ud samtidigt med opgradering af thisted.dk i 2022.

Ikke omfattet af loven

 • Ældre referater fra politiske møder
  Referater fra politiske møder tidligere end 2020 er ikke gennemgåede for tilgængelighed. Vi har vurderet dette ud fra antallet af besøgende samt oplysning på antallet af forespørgsler på materialet i sekretariatet. Da det ligger under 10 besøg/forespørgsler pr år har vi vurderet, at det ikke kan betegnes som aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I 2022 lancerer vi en ny hjemmeside, hvorfor meget af indholdet til den tid er gennemgået og rettet i forhold til de gældende krav om tilgængelighed på A og AA niveau.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.