Tilgængelighedserklæring

Aarhus Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://thisaarhus.com/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://thisaarhus.com/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aarhus Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://thisaarhus.com/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Wave – web accesibility evaluation tool Siteimprove Accessibility Checker Oplæsning via ”Adgang for alle”

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Links
  Links mangler alternative tekster. Der udvikles en løsning herfor.
 • Billeder
  Billeder kan mangle alternative tekster. Billederne, der ikke er af dekorativ art, vil løbende få tilføjet alternative tekster. Billeder indeholdende tekst kan mangle alternative tekster. Nogle billeder anvendes udelukkende dekorativt og indeholder derfor ikke alternative tekster. Billedslider anses som dekorativ og kan derfor ikke tilpasses den enkelte brugers behov. Det er dog muligt at navigere og standse billederne vha. navigation.
 • Videoer
  Videoer der på nuværende tidspunkt ligger på thisaarhus.com er ikke i alle tilfælde forsynet med undertekster. Så vidt muligt vil vi have fokus på at tilføje undertekster til fremtidige offentliggjorte videoer.
 • Kontrast
  Enkelte kontraster på siden opfylder ikke kravet om tilgængelighed fuldt ud. Det er det samlede grafiske udtryk og den visuelle identitet, der dikterer disse farvevalg.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Alternative tekster i galleri
  Billeder i gallerier indeholder ikke alternative tekster, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde at tekste alle billeder, da de er af dekorativ karakter.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Filmby Aarhus har kontinuerligt fokus på at styrke tilgængeligheden gennem oplæring af redaktører, som skal redigere og opdatere på sitet. Filmby Aarhus udarbejder brugermanualer for de ansatte, så det er tydeligt, hvordan der redigeres og opdateres på websitet, samt hvordan redaktører er opmærksomme på at øge tilgængeligheden af sitet. Der er desuden engageret en ekstern udvikler, som kan hjælpe med løbende at opdatere websitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.