Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.teletolkning.dk/wm332828 tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.teletolkning.dk/wm332828?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.teletolkning.dk/wm332828

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves accessibility-værktøj til at danne os et overblik over problemerne. I dialog med leverandører har vi løst de tekniske fejl, som var mulige, og forfatterne er blevet undervist i tilgængelighed på web.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Hjemmesidens styling bør kun styres via CSS. Men på nogle sider benyttes HTML-kode til formatering af indhold, det kan være atributter som border, align, bgcolor o.l. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt og giver mening. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • "u"-tag bruges til at formatere tekst
  På flere sider er der anvendt ”u” tag til at formatere tekst frem for de indbyggede typografier og CSS (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • "Font"-tag bruges til at formatere tekst
  Hjemmesiden bør kun formateres vha. de indbyggede typografier og derved styres via CSS. Men på nogle sider benyttes font tags til formatering af tekst. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Overskrift mangler tekst/ Webside har flere titelelementer eller intet titelelement
  404 siden mangler overskrift. Sitet skal nedlægges i forbindelse med implementering af nyt CMS i Region Syddanmark. Overgang til nyt CMS forventes at ske medio 2021.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  På den nuværende hjemmeside kan vi ikke tilbyde brugerne at hoppe over gentaget indhold, da noget af gentagelser vil ligge inden for HTML kodningen. Ved overgang til ny hjemmeside i medio 2021 forventes det at vi får mulighed for i højere grad at kunne springe over blokke.
 • Bør billedet mærkes som dekorativt?/ Er billedet uden tekst?
  Skabelonerne er bygget op i HTML. Det betyder, at forskellige grafiske elementer primært knyttet til navigation læses som billeder. Det er f.eks. ”space” i menu, topbillede med navnetræk, flag, stiplet linje i menu, ”spacere” i menu, pile i brødkrumme, pile i menu mv. Disse billeder er ikke markeret i koden som værende ren dekoration. Fremadrettet vil dette lægge i CMS. Det rettes ikke i den nuværende løsning, men bliver løst ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der er eksempler på hjemmesiden, hvor farven på tekst og farven på baggrunden på hjemmesiden ikke står i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Årsagen er, at vores officielle, digitale farve-palette indeholder en række farvekombinationer, der ikke lever op til krav om kontrastforhold (WCAG 2.1 succeskriterium1.4.3 Kontrast). Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Dokumenter
  Der er cirka 13 dokumenter, som ikke p.t. er webtilgængelige ift. gældende retningslinjer. Dokumenterne er rettet til specifikke målgrupper og har ikke en bred interesse. Vi overgår til ny hjemmeside medio 2021, og i den forbindelse er vi i gang med at gennemse dokumenterne med blik for at lave dem om til websider, slette dem eller omdanne dem til webtilgængelige filer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018"
  Dokumenter fra før 23. september 2019 er ikke gjort tilgængelige, da de ikke beskriver aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i øjeblikket i gang med at implementere en ny hjemmeside. I den forbindelse har vi stillet krav om, at den nye leverandør skal leve op til gældende WCAG krav. I processen kommer samtlige forfattere på kursus i det nye system, hvor vi også gennemgår kravene til tilgængelighed for websider, PDF'filer, videoer og andet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.