Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://teach4sd.eu/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://teach4sd.eu/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://teach4sd.eu/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves værktøj

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Interaktivt element overholder ikke minimumstørrelse, forbedret størrelse eller afstand
  Interaktive elementer, såsom knapper eller links, skal være mindst 44 x 44 pixels, så alle brugere nemt kan klikke eller trykke på dem. De skal placeres med nok afstand til ikke at krydse andre interaktive elementer.
 • Tekst afkortes, når størrelsen tilpasses
  Besøgende skal kunne skalere tekst til 200 % uden at miste nogen oplysninger. Der opstår ofte problemer, når overflow: hidden bruges til at forhindre, at tekst gengives uden for et bestemt område. Dette afkorter indholdet ved kanten af beholderen og gør overløbet usynligt. Svagtseende besøgende kan muligvis ikke få adgang til oplysningerne, hvis teksten er afkortet (afskåret), når den skaleres op.
 • Teksten er ikke medtaget i et ARIA-landemærke
  Alt tekstindhold, der kan opfattes af brugeren, skal medtages i et ARIA-landemærke. Landemærkeroller indeholder oplysninger om sidestruktur og kan hjælpe brugere af hjælpemidler med navigation på siden. Tekst uden for landemærker gør det vanskeligere at navigere for nogle brugere.
 • Farvekontrasten opfylder ikke minimumskrav eller det forbedrede krav
  Der er ikke tilstrækkelig farvekontrast mellem teksten og baggrunden side til at opfylde minimumskravet til kontrast, ej heller kravet til forbedret kontrast. Tekst- og baggrundsfarver, der er i konflikt eller har for lidt kontrast i forhold til hinanden, kan forårsage læsbarhedsproblemer for farveblinde eller svagtseende.
 • Iframelement mangler tekstalternativ
  Alle indbyggede Iframe-elementer (iframe) skal have et tekstalternativ, der opsummerer Iframe-elementets indhold eller formål. Iframe-elementer (iframes) bruges til at indsætte indhold fra andre dele af internettet. En titel, der opsummerer det visuelle indhold, hjælper skærmlæserbrugere med at forstå formålet med den pågældende iframe på siden.
 • Linjehøjden er under minimumsværdi
  line-height for afsnit skal være mindst 1,5 gange skriftstørrelsen. Når tekstlinjer er for tæt på hinanden, bliver teksten vanskeligere at læse. Det kan påvirke dit websites anvendelighed for alle brugere – men især for brugere, der er svagtseende eller har dysleksi. Faste linjehøjder (angivet i px, pt eller cm) kan forårsage andre tilgængelighedsproblemer. Det bør derfor undgås, hvis det er muligt. Det er bedst at angive en linjehøjde, som er relativ i forhold til skriftstørrelsen, så indholdet skaleres proportionalt, når der zoomes ind.
 • Formularfelt mangler label
  Alle formularelementer skal have en beskrivende tekstlabel. Hvis labels er uklare, bliver det sværere for alle at udfylde formularer. En label kan allerede være synlig på siden – men den skal knyttes til formularelementet i HTML for at være tilgængelig. Det hjælper besøgende, der bruger skærmlæsere, til at forstå, hvilke oplysninger der skal angives, og det bliver lettere for brugere af talegenkendelse at kontrollere formularelementet.
 • Overskrifter er ikke strukturerede
  Ét eller overskriftsniveauer er sprunget over. Overskriftstags hjælper brugere af hjælpemidler til at forstå, hvordan indholdet er struktureret. De bruges også til navigering med skærmlæseren på siden. Når du tilføjer overskriftstags, skal du sørge for, at de følger en indlejret struktur. h1 bruges til den primære overskrift, efterfulgt af h2 til underoverskrifter og videre til h6.
 • Siden starter ikke med en overskrift på H1 niveau
  En overskrift på niveau 1 h1 fortæller brugeren, hvad siden handler om, før denne beslutter sig for at navigere igennem indholdet. Overskrifter bruges til at strukturere indhold i et hierarki efter betydning. Hvis en side starter med et andet overskriftsniveau, kan det skabe forvirring for brugeren.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Analysen beror på en teknisk analyse udført med Siteimproves Accessibility værktøj NextGen. Der kan dog forekomme redaktørfejl, som vi muligvis ikke har nævnt i erklæringen, idet disse fejl ændrer sig løbende, og tilgængelighedserklæringen er et øjebliksbillede. En redaktørfejl kan eksempelvis være: Fejl i overskrifthierarkiet eller link uden tekstalternativ. Vi tilstræber en løbende uddannelse af vores redaktører, hvilket betyder et kontinuerligt fokus på at udbedre disse fejl. Vi håber at kunne udbedre en stor del af vores webtilgængelighedsfejl i løbet af 2024.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.