Tilgængelighedserklæring

Tårnby Kommunebibliotek forpligter sig til at gøre webstedet https://tb.taarnby.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://tb.taarnby.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Tårnby Kommunebibliotek, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://tb.taarnby.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test gennem Siteimprove og manuel test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Farven på links og baggrundsfarve står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden.
 • Manglende navngivning af menuer
  Alle menuer har samme navn: navigation og det er derfor ikke muligt at skelne mellemhovedmenu, undermenu og sidemenu.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  Det er ikke muligt at springe over menuer, som er gentaget på alle sider.
 • Pdf-dokumenter
  pdf-dokumenter lever som udgangspunkt ikke op til krav om tilgængelighed. Vi arbejder på at der stilles værktøjer til rådighed så pdf-dokumenter bliver tilgængelige.
 • Html er brugt til at formatere indhold
  Der er brugt tabeller til for at formatere indholdet. Tabellerne lever ikke op til tilgængelighedskravene. Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside, og forventer at fejlen er løst i 2021.
 • Samme linktekst bruges til forskellige destinationer
  Den samme linktekst, HER, anvendes til flere links som fører forskellige steder hen. Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside, og og forventer at fejlen er løst i 2021.
 • Undermenuer mangler hovedoverskrift
  Sider med undermenuer har ingen hovedoverskrift. Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside, og og forventer at fejlen er løst i 2021.
 • Tekstning af videoer
  Vi har videoer af ældre dato, der ikke har undertekster. De vil løbende blive udfaset. Andre videoer vil der bliver foretaget en konkret vurdering i forhold til om undertekster eller lydbeskrivelse giver mest mening.
 • Formular
  Formular Ansøgning om midlertidig overnatning er ikke tilgængelig. Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside, og og forventer at fejlen er løst i 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside, og forventer at lancere den i løbet af 2021. Der stilles værktøjer til rådighed så pdf-dokumenter bliver tilgængelige.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.