Tilgængelighedserklæring

Tårnby Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.taarnby.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.taarnby.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Tårnby Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.taarnby.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingen foretaget Inclusio og Inqlude IT. Automatiseret test gennem Siteimprove og manuel test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag fra Kommunalbestyrelsen, stående udvalg og øvrige udvalg
  Der er problemer med nogle af bilagene. Værktøjer til tilgængeliggørelse og tilgængelige skabeloner er købt ind og vi arbejder løbende på at uddanne kommunens medarbejdere i at bruge værktøjerne, så de dokumenter der produceres af Tårnby kommune, lever op til kravene. Vi forventer at bilagene fra Tårnby Kommune lever op til kravene i løbet af 2023. Hvis du har behov for tilgængelige alternativer skal du henvende dig til den afdeling som er ansvarlig for bilagene.
 • Lokalplaner
  Alle lokalplaner ligger i plandata.dk, og er ikke umiddelbart tilgængelige. Vi har indkøbt værktøjer til tilgængeliggørelse og arbejder på en tidsplan. Hvis du har behov for tilgængelige alternativer skal du henvende dig til Teknisk forvaltning, telefon 32 47 11 11
 • Øvrige PDF-filer
  Mange PDF-filer f.eks. kvalitetsrapporter, politikker, strategier, planer og aftaler er ikke tilgængelige endnu. Når politikker, planer mv. opdateres og vedtages på ny bliver de gjort tilgængelige. Vi har indkøbt værktøjer til tilgængeliggørelse og arbejder på en tidsplan. Hvis du har behov for tilgængelige alternativer skal du henvende dig til det telefonnummer som står på siden hvor dokumentet ligger.
 • Blanketter og skemaer
  Vi vil i løbet 2022 udfase pdf- blanketter og omdanne dem til digitale forløb. Hvis man ikke kan bruge selvbetjeningsløsningen kan man henvende sig til det telefonnummer som står på siden hvor løsningen ligger.
 • Video om Boblberg
  Der mangler detaljer i syntolkning. Vi forsøger at synstolke så godt vi kan og der kan mangle detaljer. Vi arbejder på at forbedre det fremadrettet.
 • Kontrast om søgefeltet
  Søgefelt har lav kontrast til omliggende elementer, så det kan være svært at skelne.
 • Selvbetjeningsløsningen Giv et praj
  En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Tårnby Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1. Ønsker du at få yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 32 47 15 97

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Budget, regnskab og årsberetning i PDF
  Budget, budgetforslag, regnskab og årsberetning kan vi ud fra besøgsstatisk se at det er få personer som læser materialet. Uddrag og sammendrag vil være tilgængelig på HTML-sider. Hvis man behov for et tilgængeligt alternativ kan man henvende sig til os på det telefonnummer som står på siden hvor dokumenterne ligger.
 • Materialer fra 2018 og frem til 2021
  Materialer fra 2018 og frem til 2021 er ikke tilgængelige, fokuserer vi på at gøre dem tilgængelig fremadrettet, hvis man har behov for at få noget gjort tilgængelige skal man henvende sig til det telefonnummer som står på side.

Ikke omfattet af loven

 • Kort
  Kort er generelt ikke tilgængelige. Vi arbejder løbende på også at lave tilgængelige alternativer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi udskifter løbende gamle PDF-filer og uddanner redaktører og tekst-leverandører til hjemmesider. Derudover vil vi have en løbende dialog med web-leverandører.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.