Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://sygehussonderjylland.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://sygehussonderjylland.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://sygehussonderjylland.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået siderne med Monsidos accessibility værktøj og desuden lavet en manuel vurdering. Ud fra dette har vi vurderet at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pjecer
  På sygehussonderjylland.dk linkes der til iPaper-versioner af forskellige pjecer, fx afdelingernes patientvejledninger. De er ikke webtilgængelige. Editoren i det system, patientvejledningerne genereres i, har ikke værktøjer til at gøre dem tilgængelig. I Region Syddanmark er vi ved at udvikle en ny løsning, der kan genere og præsentere pjecer, så de lever op til tilgængelighedskravet. Løsningen er planlagt til implementering i primo 2024.
 • Henvisnings- og oplysningsskemaer
  På sygehussonderjylland.dk findes enkelte steder henvisnings- og oplysnings-, og rekvisitionsskemaer i Word-format, der skal kunne udskrives og udfyldes manuelt. Disse skemaer er af ældre dato. Vha. Monsidos accessibility værktøj er vi igang med at identificere dem og tilrette dem i nye, webtilgængelige versioner. Planen er, at alle patientrettede henvisnings- og oplysningsskemaer skal være identificeret og tilrettet, så de overholder webtilgængeligheds kravene i Q1 2024.
 • PDF-filer med information til patienter og pårørende
  På sygehussonderjylland.dk findes der enkelte PDF-filer med information til patinter og pårørende, som ikke lever op til webtilgængelighedskravene. Vha. Monsidos accessibility værktøj identificerer vi dem løbende og tager stilling til, hvordan de enkelte dokumenter kan gøres tilgængelige.
 • PDF-filer med information til forskere og fagfolk
  Se under punktet ”Uforholdsmæssig stor byrde”.
 • Organisationsdiagrammer
  Se under punktet ”Uforholdsmæssig stor byrde”.
 • Oversigtskort
  Se under punktet ”Uforholdsmæssig stor byrde”.
 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2. Vi arbejder dog løbende på at identificere og opdatere disse, så de lever op til tilgængelighedskravene.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2. Vi arbejder dog løbende på at identificere disse og udarbejde alternativer måder at hente den samme information digitalt, så tilgængelighedskravene overholdes.
 • Billeder mangler alternativ tekst
  Der kan mangle alternative tekster på nogle billeder (WCAG succeskriterium 1.1.1 ikke-tekstbaseret indhold). Vi gennemgår løbende vores sider med bl.a. Monsidos accessibility værktøj, og får rettet op på fejlene.
 • Ikke beskrivende linktekst
  Der kan findes enkelte sider på hjemmesiden, hvor linkteksten ikke er beskrivende, så formålet med linket kan bestemmes ud fra linkteksten (WCAG succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Vi gennemgår løbende vores sider med bl.a. Monsidos accessibility værktøj, og får rettet op på fejlene.
 • Links mangler alternativ tekst
  Der kan findes sider på hjemmesiden, hvor der mangler fyldestgørende alternative tekster på links (WCAG succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Vi gennemgår løbende vores sider med bl.a. Monsidos accessibility værktøj, og får rettet op på fejlene.
 • Sektionsoverskrifter anvendes ikke altid til at organisere indhold
  Der kan findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet ikke er organiseret vha. sektionsoverskrifter og de standardtypografier, der er til rådighed i systemet (WCAG succeskriterium 2.4.10 Sektionsoverskrifter). Vi gennemgår løbende vores sider med bl.a. Monsidos accessibility værktøj, og får rettet op på fejlene.
 • Element-id'erne er ikke entydige
  Alle formularelementer skal have en beskrivende tekstlabel. To eller flere elementer på denne side har samme id-værdi. Vores cookiebanner har elementer, hvor den samme id-værdi er angivet. Det kræver hjælp fra leverandør at få rettet.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der findes steder i hjemmesidens design, hvor farvekontrasten ikke validerer i henhold til kravene. Blandt andet i nyhedsmodulet på forsiden (’Flere nyheder’).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Organisationsdiagrammer
  På sygehussonderjylland.dk findes der enkelte sider med organisationsdiagrammer, der ikke er gjort tilgængelige. I videst muligt omfang sørger vi for at siderne også indeholder tekst om sygehusets organisering. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre organisationsdiagrammerne tilgængelige ift. antallet af brugere af denne information.
 • Oversigtskort
  På sygehussonderjylland.dk linkes der til iPaper-versioner af sygehusets oversigtskort. De er ikke webtilgængelige, og det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at forsøge at tilgængeliggøre alt, hvad der vises på oversigtskortene. Vi forsøger dog at informere patienter og besøgende om, hvordan de finder vej til og rundt på sygehuset på andre tilgængelige, digitale måder, fx ved at orientere om adresser, navne på steder og afdelinger, områdenumre og skriftlige anvisninger til at finde vej. Vi har desuden guider ved alle indgange, som kan hjælpe besøgende med at finde frem til deres bestemmelsessted på sygehuset.
 • PDF-filer med information til forskere og fagfolk
  På sygehussonderjylland.dk findes der PDF-filer med information målrettet forskere og andre fagprofessionelle, som ikke er gjort tilgængelige. Der er fx forskningsrapporter, - statistikker og -resultater, uddannelsesprogrammer til læger, vejledninger og undervisningsmateriale til forskere og andre fagfolk, vejledninger og prøveskemaer til praktiserende læger samt lignende dokumenter. Vi identificerer dem løbende og tager stilling til, hvorvidt de enkelte dokumenter kan og skal gøres tilgængelige set i forhold til byrden ift. arbejdet med at gøre dem tilgængelige kontra antallet af brugere.
 • Manglende tekstning af videoer
  På hjemmesiden findes der videoer fra en temadag for fagfolk om sundhedsfremme hos kræftpatienter, der blev afholdt den 16. april 2024. Videoerne er uden tekstning (WCAG succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er optagelser af de 6 sessionerne og paneldebatten, som fandt sted på temadagen. Vi har vurderet, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at få undertekstet alle disse videoer. Essensen af sessionernes indhold findes dog i de tilhørende præsentationer, som også er at finde på hjemmesiden.

Ikke omfattet af loven

 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2. Vi arbejder dog løbende på at identificere og opdatere disse, så de lever op til tilgængelighedskravene.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2. Vi arbejder dog løbende på at identificere disse og udarbejde alternativer måder at hente den samme information digitalt, så tilgængelighedskravene overholdes.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

På Sygehus Sønderjylland har vi stort fokus på både tilgængelighed og brugervenlighed på vores hjemmeside. Vi arbejder løbende på at forbedre indholdet. Vi anvender løbende Monsidos accessibility-modul til at monitorere og afhjælpe tilgængelighedsproblemer på redaktørniveau. Herudover udsender vi hver måned rapporter om tilgængeligheds til Sygehus Sønderjyllands webredaktører på de enkelte afdelinger og holder tillige statusmøder for at gennemgå siderne hjemmesiden for tilgængelighedsproblemer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.