Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.sygehussonderjylland.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.sygehussonderjylland.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.sygehussonderjylland.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sygehus Sønderjylland har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Siteimproves Accessibility værktøj. Ud fra denne sammenligning har vi vurderet at hjemmesiden ikke lever op til kravene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder mangler alternativ tekst
  Der mangler alternative tekster på nogle billeder (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 ikke-tekstbaseret indhold). Vi gennemgår løbende vores sider, og får rettet op på fejlen. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • PDFer og andre publikationer er ikke gjort tilgængelige
  På hjemmesiden findes mange PDF'er som ikke er tilgængelige. Det kan være patientpjecer, organisationsdiagrammer, oversigtskort, strategier, rapporter og lignende publikationer. I Sygehus Sønderjylland arbejder vi på at rydde op i PDF'er ved at konvertere indholdet fra de fleste PDF-filer til html-sider, fx patientpjecer, og gøre blivende PDF'er tilgængelige, fx oversigtskort, organisationsdiagrammer og større rapporter. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Samme linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Ikke beskrivende linktekst
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor linkteksten ikke er beskrivende, så formålet med linket kan bestemmes ud fra linkteksten (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Links mangler alternativ tekst
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor der mangler fyldestgørende alternative tekster på links (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Sektionsoverskrifter anvendes ikke til at organisere indhold
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet ikke er organiseret vha. sektionsoverskrifter og de standardtypografier, der er til rådighed i systemet (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.10 Sektionsoverskrifter) Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Der bruges kode, til at vise ændringer i skrifttype
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet er stylet ”udenom” de standardtypografier, der er til rådighed i systemet (CSS). I stedet er der brugt HTML-kode i form af font tags (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Billeder af tekst
  Der findes sider på hjemmesiden, som indeholder ”knapper” og ”banners” i form af billeder med tekst og ikoner (WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.5 Billeder af tekst). Der arbejdes på at lave disse om til HTML, hvor det er muligt og ellers på at tilknytte fyldestgørende alternative tekster. Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Skjulte tabeller bruges til at strukturere indhold
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet er struktureret vha. skjulte tabeller, som ikke er markeret som værende et struturelement, f.eks. sider med kontaktinformationer for en hel række af personer (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • HTML bruges til at formatere indhold
  Hjemmesidens styling bør kun styres via CSS. Men på nogle sider benyttes HTML-kode til formatering af indhold, det kan være atributter som border, align, bgcolor o.l. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt og giver mening. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Font tags bruges til at formatere tekst
  Teksten på hjemmesiden bør kun formateres vha. de indbyggede typografier og derved styres styres via CSS. Men på nogle sider benyttes font tags til formatering af tekst. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Videoer indsat vha. iFrame mangler en beskrivelse
  Der findes videoer på hjemmeside, hvor iFramen (rammen) mangler en beskrivelse. Beskrivelsen angives med title-attributten. Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes først endelig løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Billeder af tekst som en del af design – Ikke markeret som dekoration
  Hjemmesidens design omfatter en hel række billeder med tekst, som figurerer på alle sider. Det er f.eks. sygehusets navnetræk, menuer mv. Disse billeder er ikke markeret i koden som værende ren dekoration. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.5 Billeder af tekst). Fejlen forventes først løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Billeder brugeres som en del af design – Ikke markeret som dekoration
  Hjemmesidens design omfatter en hel række billeder, som figurerer på alle sider. Det er f.eks. ”space” i menu (mellem Om os og Presserum), topbillede med navnetræk, flag, stiplet linje i menu, ”spacere” i menu, pile i brødkrumme, pile i menu mv. Disse billeder er ikke markeret i koden som værende ren dekoration. Fejlen forventes først løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Links bliver kun vist med farve
  Links i menuer, sideoversigter (sitemaps) og i brødtekster på hjemmesiden er kun markeret med en farve ( WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Hjemmesidens kode er ikke valideret
  Forskellige fejl i koden, gør at hjemmesidens kode, ikke kan valideres (WCAG 2.1 succeskriterium 3.1.1 Sproget på siden). Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der er eksempler på hjemmesiden, hvor farven på tekst og farven på baggrunden på hjemmesiden ikke står i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Årsagen er, at vores officielle, digitale farve-palette indeholder en række farvekombinationer, der ikke lever op til krav om kontrastforhold (WCAG 2.1 succeskriterium1.4.3 Kontrast). Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Hjemmesiden kan ikke vises på alle skærmstørrelser
  Hjemmesiden tilpasser sig ikke automatisk forskellige skærmstørrelser (tablet, telefon mv). Fejlen skal rettes centralt i systemet, og herefter løbende rettet. Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Indlejrede formularer er ikke webtilgængelige
  På hjemmesiden findes en række formularer, der er direkte indlejret (embeddet) på hjemmesiden fra et andet program, som administreres af Region Syddanmark. Disse formularer er pt. ikke webtilgængelige, hverken hvad angår selve indholdet (tekst, billeder, links og indtastningsfelter, knapper mv.) eller elementer i designet og opbygningen af selve formularen. Fejlene kan identificeres ift. flere WCAG 2.1 succeskriterier, bl.a. 1.1.1 (Ikke-tekstbaseret indhold), 1.3.1 (Information og relationer), 2.4.10 (Sektionsoverskrifter), 2.4.4 (Formål med links (i kontekst)), 3.1.1 (Sproget på siden), 3.2.2 (Ved input), 4.1.1. (Parsing) og 4.1.2 (Navn, rolle, værdi). Fejlene rettes løbende – en del fra Sygehus Sønderjyllands side. Andre skal imidlertid rettes hos leverandøren af formularsystemet, en opgave som styres fra Region Syddanmarks side og derfor er ude af Sygehus Sønderjyllands hænder. Region Syddanmark er i øjeblikket i gang med at finde en løsning – enten i form af en optimering af nuværende systemet eller i form af et nyt formularsystem.
 • Element-id er ikke entydigt
  Der findes sider, hvor det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlen forventes først løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  På den nuværende hjemmeside kan vi ikke tilbyde brugerne at hoppe over gentaget indhold. (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.1 Spring over blokke). Med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022 forventes det at vi får mulighed for i højere grad at kunne springe over blokke.
 • Longdesc"-attribut linker ikke til en eksisterende ressource
  Videoer er sat ind på hjemmesiden via iFrames. Alt-beskrivelse af disse i forhold til den udvidede beskrivelse er lagt i ”longdesc” i stedet for alt-tekst. (WCAG 1.1 succeskriterium 1.1.1 Ikke tekstbaseret indhold). Det er ikke muligt at ændre dette med den nuværende løsning. Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i Q1 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Indhold i nyhedsarkiver er ikke opdateret efter 23. september 2019
  Hjemmesiden omfatter nyhedsarkiver, som indeholder nyheder, der er publiceret før 23. september 2019. Nyhederne er hverken er opdateret eller redigeret efter 23. september 2019, og er derfor undtaget lov om webtilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Sygehus Sønderjylland har vi fokus på tilgængelighed på vores hjemmesider og arbejder løbende på at forbedre indholdet. Med lanceringen af en ny hjemmeside (og nyt CMS) i Q1 2022 satser vi på at forbedre webtilgængeligheden på sygehussonderjylland.dk væsentligt.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.