Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.sygehuslillebaelt.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.sygehuslillebaelt.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.sygehuslillebaelt.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi anvender Monsido som et værktøj til at identificere brud på kravene til webtilgængelighed (A og AA-krav). Vi gennemgår hjemmesiden løbende manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der findes steder i hjemmesidens design, hvor farvekontrasten ikke validerer i henhold til kravene. Blandt andet i nyhedsmodulet på forsiden (’Flere nyheder’).
 • Pjecer
  Vi linker til sygehusets foldere (patientvejledninger) i programmet iPaper. De er ikke webtilgængelige. Editoren i det system, patientvejledningerne genereres i, har ikke værktøjer til at gøre dem tilgængelig. I Region Syddanmark er vi ved at udvikle en ny løsning, der kan genere og præsentere pjecer, så de lever op til tilgængelighedskravet. Løsningen er planlagt til implementering i primo 2024.
 • Organisationsdiagrammer
  Vi har enkelte sider, der indeholder organisationsdiagrammer, der ikke alle er tilgængeliggjorte. Vi forsøger dog så vidt muligt have organisationsdiagrammer på sider, som også indeholder anden information om organisationen. Alternativt er diagrammets indhold også tekstliggjort eller gjort rede for på siden på anden vis.
 • Video/Film
  Videoer offentliggjort efter d. 23/9 – 2020 er ikke alle gjort webtilgængelige. Der mangler primært synstolkning, og farvekontrasten på grafik i filmene er ikke altid tilstrækkelig. Vi tilstræber at lave et tekstalternativ til alle film/videoer og arbejder på dette løbende.
 • Fejl i scriptet til søgeside
  Der er henvisninger i søgescriptet, hvor man i kildekode refererer via link til billeder, som vises som knapper på siden. Disse billeder har labels tilknyttet, så knapper er identificbare, men der er ikke knyttet nogen alternativ tekst til elementerne- hverken linktekst eller alt. billedtekst. Det vurderes ikke at skabe reelle brugermæssige udfordringer, men opgaven vendes med leverandør ved lejlighed.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Blanketter og rekvisitionssedler
  På sygehuslillebaelt.dk kan man finde enkelte blanketter og rekvisitionssedler, som ikke er tilgængelige. Der er tale om komplekse blanketter med en meget snæver og specifik målgruppe – nemlig praktiserende læger. Vi vurderer derfor, at opgaven med at tilgængeliggøre dokumenterne vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde.

Ikke omfattet af loven

 • Ældre pdf’er
  På domænet findes der dokumenter, der er offentliggjort før 23/9 2018, ikke revideret væsentligt siden og ikke afgørende for aktive administrative processer.
 • Kort til navigationsbrug
  Vi har enkelte sider, der indeholder kort til navigationsbrug, som ikke alle er tilgængeliggjorte. Vi forsøger dog så vidt muligt at placere kort på sider, som også indeholder væsentlige informationer om at finde vej på en anden tilgængelig digital måde. Det er fx postadresser, navne på steder eller skriftlige anvisninger til at finde vej.
 • Utilgængelige videoer uploadet til hjemmesiden før 23/9 – 2020
  Videoer offentliggjort før d. 23/9 – 2020 er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi anvender løbende Monsidos tilgængelighedsmodul til at monitorere og afhjælpe tilgængelighedsproblemer på redaktørniveau. Herudover holder vi løbende statusmøder med Sygehus Lillebælts webredaktører på de enkelte afdelinger for at gennemgå siderne manuelt for tilgængelighedsproblemer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.