Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.sygehuslillebaelt.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.sygehuslillebaelt.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.sygehuslillebaelt.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået siderne med hjælp fra Siteimprove Accessability modul samt manuel gennemgang af indhold

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1) UDFORDRINGER I NUVÆRENDE CMS
  Vores nuværende cms har i sin opbygning en række begrænsninger, som udfordrer os i at kunne leve fuldt op til tilgængelighedsloven på nuværende tidspunkt. Problemerne ventes løst i og med, at vi medio 2021 overgår til et nyt cms-system. Med hjælp fra Siteimprove har vi registreret problemerne på baggrund af cms’ets begrænsninger til bl.a. at omfatte:
 • Inputfeltet har ingen beskrivelse
  Blandt andet har søgefeltet på hjemmesiden ingen beskrivelse.
 • Longdesc"-attribut linker ikke til en eksisterende ressource
  Longdescription bruges i stedet for alt-tekst på iFrames.
 • Skjulte tabeller bruges til at strukturere indhold
  For at strukturere tekst på siden er der flere steder anvendt skjulte tabeller, som ikke er angivet som værende et element. Det drejer sig f.eks. om kontaktpersoner.
 • Bør billedet mærkes dekorativt?
  Der er anvendt billedelementer i opbygningen af hjemmesidens skabelon, som ikke er mærket som dekorativt.
 • Hjemmesiden er ikke responsiv og tilpasser sig ikke alle skærmstørrelser
  Dette problem bliver løst ved overgangen til ny, responsiv hjemmeside medio 2021.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  Det er i vores nuværende hjemmesideløsning ikke muligt at springe over blokke af indhold, som er gentaget på mange sider.
 • Html bruges til at formatere indhold
  Vores nuværende cms er af ældre dato, derfor er skabelonen fortrinsvist bygges op i html med brug af tabeller.
 • Element-id er ikke entydig
  Der findes sider, hvor det samme id er brugt på flere forskellige elementer på siden, skønt de bør være unikke. Problemet relaterer sig hovedsageligt til navigationen og dermed også til vores hjemmesideskabelon.
 • I-tag bruges til at redigere tekst
  Der er anvendt kursiv i hjemmesideskabelonen til at angive, hvornår de enkelte sider sidst er revideret.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der findes steder i hjemmesidens skabelon, hvor farvekontrasten ikke validerer i henhold til kravene. Blandt andet ved menupunkterne i den horisontale navigation.
 • 2) BILLEDER AF TEKST
  På forsiden har domænet stadig et banner med billede af tekst. Banneret leder ind til vigtig information om coronavirus. Vi har trods tilgængelighedsproblemer valgt at beholde banneret, da vi for nuværende ikke råder over værktøjer til at give særligt fokus til ekstra vigtigt indhold på siden. Problemet forventes løst ved overgang til nyt cms medio 2021.
 • 3) FORMULARER
  På sygehuslillebaelt.dk er der såvel links til formularer som indlejrede formularer, der ikke er tilgængelige, da formularprogrammet i sin nuværende form ikke kan generere tilgængelige formularer. Problemet forventes løst, når licensen til programmet udløber i 2021.
 • 4) FOLDERE
  Vi linker til sygehusets foldere i programmet iPaper. Editoren i programmet, hvor folderne genereres, har ikke værktøjerne til, at vi derigennem kan gøre dokumenterne tilgængelige. Vi er i proces med at afdække, hvorvidt editoren vil kunne udvikles til at kunne præsentere folderne i et tilgængeligt design, eller om løsningen skal findes i det nye cms-system, som vi overgår til medio 2021.
 • 5) KALENDER
  Vi anvender på hjemmesiden en bloddonorkalender, som ikke er tilgængelig. Kalenderen vil blive tilgængeliggjort medio 2021, hvor vi overgår til nyt cms-system, som netop tilbyder et tilgængeligt kalendermodul.
 • 6) ORGANISATIONSDIAGRAMMER OG KORT
  Dokumenter indeholdende organisationsdiagrammer og kort til navigationsbrug er ikke alle tilgængeliggjort. Vi forsøger dog så vidt muligt at linke til organisationsdiagrammer og kort på sider, som også indeholder links til anden information om eks. at finde vej eller info om organisationen. Alternativt er diagrammets/kortets indhold også er tekstliggjort eller gjort rede for på siden på anden vis.
 • 7) TILGÆNGELIGHEDSPROBLEMER PÅ REDAKTØRNIVEAU
  Tilgængelighedsproblemer på redaktørniveau, som vi arbejder løbende på at løse:
 • Font-tag bruges til at formatere tekst
  Typisk kode fra Word, fordi indholdet ikke er blevet renset i en notesblok.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Problemet løses de steder, det kan give anledning til forvirring.
 • Ikke-tilgængelige dokumenter
  Vi arbejder løbende med at tilgængeliggøre eller omdanne dokumenter til html. Vi vurderer fra dokument til dokument, hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig.
 • Bold-tag bruges til at formatere tekst
  Bold-tag bruges enkelte steder til at formatere tekst. Det bliver løbende rettet – enten til et H-tag eller et strong-tag alt afhængigt af konteksten.
 • Overskrift mangler tekst
  Ved redigering kan tomme overskriftstags stå tilbage i kildekoden. Disse slettes løbende.
 • iFrame mangler en beskrivelse
  iFrames, der mangler en beskrivelse, bliver løbende tildelt såvel titel som beskrivelse.
 • U-tag bruges til at formatere tekst
  Der forekommer enkelte tomme u-tags på siden som ligger i kildekoden. De slettes løbende. U-tags der bruges til at fremhæve tekst erstattes af H-tags i det omfang, det giver mening. Alternativt slettes de.
 • Billede uden eller ikke fyldestgørende alt-tekst
  Enkelte steder på hjemmesiden vil man kunne finde et billede uden alt-tag eller uden fyldestgørende alt-tag. Vi gennemgår jævnligt siderne og retter løbende.
 • Fed skrift bliver brugt som overskrift
  Der findes sider på domænet, hvor strong bliver brugt som overskrift frem for et H-tag. Fejlen bliver rettet løbende.
 • Links kun vist med farve
  På hjemmesiden findes enkelte links, der kun bliver vist med farve, og hvor kontrastforholdet ikke validerer. Problemet skyldes, at der er indsat en kode, der overskriver systemets design i forhold til linkfarve. Vi løser problemet løbende ved at rense kildekoden for uhensigtsmæssig kode.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Blanketter og rekvisitionssedler
  På sygehuslillebaelt.dk kan man finde enkelte blanketter og rekvisitionssedler, som ikke er tilgængelige. Der er tale om komplekse blanketter med en meget snæver og specifik målgruppe. Vi vurderer derfor, at opgaven med at tilgængeliggøre dokumenterne vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde.
 • Tekniske rapporter
  På domænet findes der tekniske rapporter i PDF-format, som emnemæssigt appellerer til så snæver en brugerskare, at vi vurderer det som værende en uforholdsmæssig stor byrde at tilgængeliggøre rapporterne.

Ikke omfattet af loven

 • Ældre pdf’er
  På domænet findes der dokumenter, der er offentliggjort før 23/9 2018, ikke revideret væsentligt siden og ikke afgørende for aktive administrative processer
 • Utilgængelige videoer uploadet til hjemmesiden før 23/9 – 2020
  Videoer offentliggjort før d. 23/9 – 2020 kan mangle undertekster, synstolkning eller tekstalternativ.
 • Nyhedsarkiv
  Vi har ikke fokuseret på at tilgængeliggøre nyheder af ældre dato, som hverken er blevet opdateret eller redigeret efter september 2019.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Alt indhold på sygehuslillebaelt.dk vil fra medio 2021 blive flyttet over i et nyt cms-system, hvor vi har stillet krav om, at systemet skal leve op til de gældende tilgængelighedskrav, og dermed også stille de rette værktøjer til rådighed for redaktørerne. Vi anvender løbende Siteimproves accessibility-modul til at monitorere og afhjælpe tilgængelighedsproblemer på redaktørniveau. Herudover holder vi løbende statusmøder med Sygehus Lillebælts webredaktører på de enkelte afdelinger for at gennemgå siderne manuelt for tilgængelighedsproblemer.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.