Tilgængelighedserklæring

Syddjurs Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://syddjurs.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://syddjurs.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Syddjurs Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://syddjurs.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Syddjurs.dk er evalueret ved hjælp af vores analyseværktøj Monsido samt tilgængelighedsanalyse foretaget af en ekstern part i forbindelse med etablering af hjemmesiden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Generel beskrivelse
  Vi er opmærksomme på, at der er enkelte krav om webtilgængelighed, hjemmesiden ikke lever op til. Tag fat i os, hvis du oplever, at der er indhold på siden, der ikke er tilgængeligt for dig. Så finder vi en løsning.
 • Chatbot
  Vores chatbot anvender vi kun på enkelte sider. Chatbotten er dog ikke tilgængelig for personer der benytter skærmlæserprogrammer og tastatur-navigation.
 • Dokumenter
  Vi er opmærksomme på, at der er pdf-filer som ikke er tilgængelige. Vi arbejder på at minimere brugen af pdf'er og præsentere mest muligt af vores indhold som html. Vi prioriterer arbejdet med at udrydde eller tilgængeliggøre pdf'er ud fra de mest anvendte.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Der er ikke foretaget vurderinger af webtilgængeligheden af alle hjemmesidens selvbetjeningsløsninger. Flere selvbetjeningsløsninger er ikke fuldt webtilgængelige. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, samt at formularelementer og links ikke er opmærket korrekt. Vi er i løbende dialog med leverandørerne til vores selvbetjeningsløsninger, og vi arbejder på at opnå størst mulig tilgængelighed for alle borgere. Hvis du har spørgsmål til en løsning, hører vi gerne fra dig.
 • Selvbetjening - søg job i kommunen
  Det tværkommunale samarbejde PROtest har i samarbejde med Inqlude IT og Inklusio foretaget en dybdegående evaluering af løsningen. Der er en række fejl og mangler med bl.a. navigation, kontrast, ikke-tekstbaseret indhold, fokus, sprog, struktur mv. PROtest har forgæves forsøgt at komme i dialog med Emply. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at ansøge et job i Syddjurs Kommune, er du velkommen til at kontakte os.
 • Selvbetjening - anmeld rotter
  På hjemmesiden benyttes Sweco's digitale løsning Citizen Web til at anmelde rotter til kommunen. Det tværkommunale samarbejde PROtest har i samarbejde med Inklusio/Inqlude fået foretaget en dybdegående evaluering i december 2021. Den viser, at løsningen har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. Skriv til syddjurs@syddjurs.dk for alternativ anmeldelse af rotter.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Synstolkning
  Markedet for videoløsninger, som tilbyder mulighed for synstolkning, er stadig ret umodent. Det samme gælder vores interne kompetencer på området. Vi har derfor vurderet, at det for nuværende vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at synstolke alle de videoer, som er publiceret efter 23. september 2020, som loven ellers foreskriver. Vi har stort fokus på at lære organisationen at vurdere, hvornår vi bør prioritere at synstolke en video.
 • Offentlige høringer
  Vi har offentliggjorte pdf'er, der ikke er tilgængelige. De ligger i kort tid som høring på hjemmesiden, og byrden vurderes derfor som uforholdsmæssig stor i forhold til at gøre indholdet tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • PDF-dokumenter udarbejdet før 23. september 2018
  PDF-dokumenter der er udarbejdet før 23. september 2018 og som ikke er nødvendige for administrative processer.
 • Livestreaming af byrådsmøder
  Vi streamer vores byrådsmøder live. Disse videoer tekstes ikke.
 • Digitale kort
  Onlinekort af geografiske beskrivelser fx områder er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I forlængelse af lanceringen af vores hjemmeside i januar 2022 vil vi fortsætte arbejdet med at forbedre tilgængeligheden. Vi indgår i et samarbejde med andre kommuner om at sikre tilgængelighed af selvbetjeningsløsninger.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.