Tilgængelighedserklæring

Syddjurs Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://syddjurs.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://syddjurs.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Syddjurs Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://syddjurs.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Syddjurs.dk er evalueret ved hjælp af vores analyseværktøj 'Monsido', enkelte brugertests samt tilgængelighedsanalyse foretaget af en ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Generel beskrivelse
  Vi er opmærksomme på, at der er enkelte krav om webtilgængelighed, hjemmesiden ikke lever op til. Tag fat i os, hvis du oplever, at der er indhold på siden, der ikke er tilgængeligt for dig. Så finder vi en løsning.
 • Chatbot
  Vores chatbot anvender vi kun på enkelte sider. Chatbotten er dog ikke tilgængelig for personer der benytter skærmlæserprogrammer og tastatur-navigation.
 • PDF dokumenter
  Vi er opmærksomme på, at der er pdf-filer som ikke er tilgængelige. Vi arbejder på at minimere brugen af pdf'er på vores hjemmeside, og vil ultimo 2022 indkøbe et værktøj der kan hjælpe til, at de pdf'er vi producerer fremadrettet er tilgængelige. Vi prioriterer arbejdet med at få gjort pdf-filer tilgængelige ud fra de mest anvendte.
 • Selvbetjeningsløsninger
  En del af de selvbetjeningsløsninger, der kan tilgås via syddjurs.dk lever kun delvist op til gældende regler om webtilgængelighed. Vi samarbejder med andre kommuner om at lave tilgængelighedstest af udvalgte løsninger med henblik på at forbedre webtilgængeligheden på selvbetjeningsløsningerne. Der bliver i første omgang fokuseret på de mest anvendte løsninger.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • PDF-dokumenter udarbejdet før 23. september 2018
  PDF-dokumenter der er udarbejdet før 23. september 2018 og som ikke er nødvendige for administrative processer, da disse i Webtilgængelighedslovens §1, stk.5, nr.1 er undtaget.
 • Streaming af byrådsmøder
  Vi streamer vores byrådsmøder og publicerer efterfølgende videoerne klippet sammen med vores referater - typisk dagen efter mødet. Da vi udarbejder referater af hvert byrådsmøde, fungerer referaterne som alternativ tekst til videoerne, og vi vurderer derfor, at videoerne ikke omfattet af webtilgængelighedsloven.
 • Digitale kort
  Da vi ikke publicerer kort til navigationsbrug, er vores digitale kort ikke omfattet af loven om webtilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I forlængelse af lanceringen af vores hjemmeside i januar 2022 vil vi fortsætte arbejdet med at forbedre tilgængeligheden. Vi indgår i et samarbejde med andre kommuner om at sikre tilgængelighed af selvbetjeningsløsninger.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.