Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://syddansksundhedsinnovation.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://syddansksundhedsinnovation.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://syddansksundhedsinnovation.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside stræber efter at leve op til WCAG 2.1 kravene på A og AA niveau. Vi anvender Monsido som et værktøj til at identificere eventuelle fejl på vores hjemmeside og holder løbende øje. I øjeblikket har vi en fåtal af mindre brud af teknisk karakter og enkelte sider og dokumenter, som ikke lever op til kravene. Vi vurderer, at hjemmesiden næsten lever op til til kravene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Overskrifthierakiet er brudt
  Der er sider, hvor man bl.a. på grund af indholdsfortegnelse præsenterer overskrifter i en forkert hierarkisk struktur. Vi identificerer udfordringerne via Monsido og tager kontakt til forfatterne for at rette fejlene, som er redaktørskabt. De tekniske fejl følges op i dialog med leverandøren.
 • Farvekontrast er for lav på sprogvælger
  I vores sprogvælger er farvekontrasten for lav, når man bevæger sig ind i feltet. Men farven er fin, når man bevæger sig i modulet. Vi arbejder på at opdatere designet.
 • Fejl i scriptet til søgeside i forbindelse med nyheder
  Der er henvisninger i søgescriptet, hvor man i kildekode refererer via link til billeder, som vises som knapper på siden. Disse billeder har labels tilknyttet, så knapper er identificbare, men der er ikke knyttet nogen alternativ tekst til elementerne- hverken linktekst eller alt. billedtekst. Det vurderes ikke at skabe reelle brugermæssige udfordringer, men opgaven vendes med leverandør ved lejlighed
 • Skrift formateret forkert
  Der er indlejret scripts, som indeholder kursiv og fed tekst. Disse er ikke formateret med strong eller emphasis men istedet med bold og italics.
 • PDF filer som ikke er webtilgængelige
  Der er eksempler på PDF-filer, som ikke lever op til webtilgængelighedskravene. Vi identificerer dem løbende og tager stilling til de enkelte.
 • Fundingoversigt bryder overskrifthierakiet
  På en side vises en oversigt over forskellige fundingmuligheder. Her går overskrifthierakiet fra h1 til h3.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF vejledning som supplement
  Der er eksempler på vejledning som pdf, som ikke lever op til kravet om webtilgængelighed. Visse steder er indholdet i PDF'en oversat til HTML og kan findes på siden, så PDF'en er udelukkende for at give en printvenlig udgave. Andre steder er det blevet vurderet, at vejledningen er et supplement til den personlige kontaktmulighed, som kan findes på siderne.
 • PDF'er til fagfolk
  Der er eksempler på print og udleveringsmateriale, som kan udleveres som fysisk materiale. Materialet er tiltænkt fagfolk.
 • Info-materiale til fagfolk
  Der er eksempler på afsluttende infomateriale og rapporter fra projekter, som ikke er blevet gjort webtilgængelige. Grunden til dette er, at de er vurderet til at have en lille relevans uden for de involverede aktører i projekterne.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Monsido scanner løbende hjemmesiden for webtilgængelighedsfejl. Evt. redaktørfejl udbedres løbende af hjemmesideredaktør og forfatter. Tekniske brud håndteres i samarbejde med leverandører af hjemmeside og evt. andre aktører.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.