Tilgængelighedserklæring

Svendborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.svendborg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.svendborg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Svendborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.svendborg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Gennemgang af webstedet via - nedsat arbejdsgruppe - weborganisation - ekstern partner

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nyhedskaruseller på forsiden af www.svendborg.dk
  Mangler mulighed for at stoppe karusellen
 • Ikke-tekstligt indhold mangler korrekt alternativ
  Der er eksempler på, at ikke-tekstligt indhold, fx grafikker, mangler korrekt tekstligt alternativt. Der er ligeledes eksempler på videoer, som mangler korrekt undertekster og/eller synstolkning.
 • Elementer er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på, at elementer, fx tabeller og særligt pdf’er, ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig bl.a. om manglende overskrifter og utilgængelige dokumenter.
 • Misvisende og mangelfuld linktekst
  Der er eksempler på, at linktekster vurderes at være mangelfulde, og at brugeren ikke advares om skift i kontekst, særligt i forbindelse med link til pdf’er og eksterne links.
 • Henvisninnger til eksterne hjemmesider overholder ikke standarden
  Hjemmesider som www.svendborg.dk henviser til overholder ikke i alle henseender standarden for webtilgængelighed. Bl.a. er der eksempel på alternative tekster på et andet sprog.
 • Dagtilbud i Svendborg
  Henvisning til dagtilbud i Svendborg bliver skiftet til nyt system i løbet af efteråret 2020

Uforholdsmæssig stor byrde

 • pdf-filer politikker mv.
  Politikker vil løbende blive ændret i forbindelse med periode.
 • pdf filer byråds dagsordner og udvalg
  Bilag vil ikke blive webtilgængelige

Ikke omfattet af loven

 • Pdf filer
  Pdf filer fra før 23/9 2018
 • Kortmateriale
  Henvisninger til kortinfo
 • Video film
  Film om Svendborg

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Svendborg Kommune har igangsat arbejde med en ny hjemmeside, der forventes at gå i luften i slutningen af 2023 eller starten af 2024. Svendborg.dk arbejder løbende på at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De konkrete fejl og mangler, som er blevet identificeret bliver rettet successivt - både tekniske og redaktionetlt. Vejledninger og undervisningsmateriale til webredaktører i brugen af CMS’en opdateres løbende. Konkret iværksættes en generel kvalitetssikring af videoer, infografikker og tabeller samt eksterne links og links til pdf’er. I samarbejde med de eksterne redaktører hos myndighederne gennemgås pdf’er på sitet med henblik på at sikre webtilgængeligheden. Eksterne leverandører er blevet informeret om de udfordringer, som er identificeret i deres værktøjer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.