Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.sundhedsdansk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.sundhedsdansk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.sundhedsdansk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingen er foretaget ved systematisk test på sitets front-end samt tjek af markup i sites backend.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • FORSIDE: Der mangleralternative tekster til billederne.
  Men der er forklarende tekst til det felt, som indeholder billedet og som man skal klikke på. Vi betragter det som acceptabelt.
 • FILM: Ikonerne under 'film' under hvert af de otte emner mangler alternative tekster.
  Men ikonerne understøttes af en forklarende tekst. Vi betragter det som acceptabelt.
 • LÆR ORD OG SÆTNINGER: Lydikonerne, som man skal klikke på for at høre sætningen oplæst har ikke nogen alt-tekst.
  Men det er dog sat som html-elementet "button". Vi betragter det som acceptabelt.
 • OPGAVER 1-6: I opgaverne til alle de otte emner er billederne generelt uden alternative tekster.
  Materialet er et sprogundervisningsmateriale, som er bygget op omkring at kunne matche en læst tekst/ en oplæst tekst til et billede. Opgaverne vil blive ugyldige, hvis billederne suppleres med en alternativ tekst. Derfor giver det ikke mening.
 • TIL LÆREREN: Billederne i boksene har ingen alternativ tekst.
  Billederne er dog kun dekorative, og har ledsagende tekst. Vi betragter det som acceptabelt.
 • De otte emne-videoer er ikke undertekstede.
  Underteksterne er fravalgt af pædagogiske årsager. Speaks fra alle emnevideoer findes som tekstfil, som kan læses/oplæses fra skærmen.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • KONTRAST: Nogle kontraster på sitet overholder ikke alle krav.
  De valgte otte tema-farver går igen i det trykte materiale og tjener et pædagogisk mål og hjælper kursister, som endnu ikke mestrer det danske sprog med at navigere i materialet. Det vil være en al for tung økonomisk byrde at ændre dette og vi anslår, at der slet ikke vil være brugere, der vil få gavn af dette.
 • Alle opgaver mv. kan laves udelukkende ved brug af tastatur - men tabulator-rækkefølgen er temmelig ulogisk bygget op på mange af siderne.
  Dette besværliggør de opgaver, hvor man først skal lytte til en oplæsning af enten ord eller sætning, før man kan løse opgaven. Vi anslår, at der er ingen eller næsten ikke mennesker, som vil benytte dette materiale til at lære dansk, da selve det pædagogiske afsæt er betinget af, at man kan læse/lytte og se for at matche ord og billede. Derfor er det alt for omkostningstungt at udbedre i forhold til at der ikke er nogen der vil få gavn af det.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.