Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.sundhedsdansk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.sundhedsdansk.dk?

Du kan kontakte Region Sjælland på dns@regionsjaelland.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

FORSIDE: Der mangleralternative tekster til billederne.
Men der er forklarende tekst til det felt, som indeholder billedet og som man skal klikke på. Vi betragter det som acceptabelt.
FILM: Ikonerne under 'film' under hvert af de otte emner mangler alternative tekster.
Men ikonerne understøttes af en forklarende tekst. Vi betragter det som acceptabelt.
LÆR ORD OG SÆTNINGER: Lydikonerne, som man skal klikke på for at høre sætningen oplæst har ikke nogen alt-tekst.
Men det er dog sat som html-elementet "button". Vi betragter det som acceptabelt.
OPGAVER 1-6: I opgaverne til alle de otte emner er billederne generelt uden alternative tekster.
Materialet er et sprogundervisningsmateriale, som er bygget op omkring at kunne matche en læst tekst/ en oplæst tekst til et billede. Opgaverne vil blive ugyldige, hvis billederne suppleres med en alternativ tekst. Derfor giver det ikke mening.
TIL LÆREREN: Billederne i boksene har ingen alternativ tekst.
Billederne er dog kun dekorative, og har ledsagende tekst. Vi betragter det som acceptabelt.
De otte emne-videoer er ikke undertekstede.
Underteksterne er fravalgt af pædagogiske årsager. Speaks fra alle emnevideoer findes som tekstfil, som kan læses/oplæses fra skærmen.

Uforholdsmæssig stor byrde

KONTRAST: Nogle kontraster på sitet overholder ikke alle krav.
De valgte otte tema-farver går igen i det trykte materiale og tjener et pædagogisk mål og hjælper kursister, som endnu ikke mestrer det danske sprog med at navigere i materialet. Det vil være en al for tung økonomisk byrde at ændre dette og vi anslår, at der slet ikke vil være brugere, der vil få gavn af dette.
Alle opgaver mv. kan laves udelukkende ved brug af tastatur - men tabulator-rækkefølgen er temmelig ulogisk bygget op på mange af siderne.
Dette besværliggør de opgaver, hvor man først skal lytte til en oplæsning af enten ord eller sætning, før man kan løse opgaven. Vi anslår, at der er ingen eller næsten ikke mennesker, som vil benytte dette materiale til at lære dansk, da selve det pædagogiske afsæt er betinget af, at man kan læse/lytte og se for at matche ord og billede. Derfor er det alt for omkostningstungt at udbedre i forhold til at der ikke er nogen der vil få gavn af det.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: ""

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.