Tilgængelighedserklæring

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.su.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.su.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.su.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Netstedet er blevet testet i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign fra World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines 2.1 på AA-niveau af specialister hos Sensus.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstligt indhold mangler korrekt alternativ
  Der er eksempler på, at ikke-tekstligt indhold, for eksempel infografikker, mangler korrekt tekstligt alternativ.
 • Elementer er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på, at elementer, for eksempel tabeller og særligt pdf-filer, ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig blandt andet om manglende overskrifter og utilgængelige dokumenter. De ikke tilgængelige elementer vil blive revurderet senest i forbindelse med en modernisering af SU-systemet, som pt. er under planlægning. Tilgængelighedserklæringen vil blive opdateret med et tidsestimat, når dette foreligger. Du kan henvende dig til SU-medarbejderen på dit uddannelsessted for at få hjælp til utilgængelige pdf-filer. Hvis det drejer sig om uddannelse i udlandet kan du kontakte Udlandsenheden, Særlig Uddannelsesstøtte i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, se kontaktoplysninger på su.dk: https://www.su.dk/5896.
 • Syntaksfejl i HTML-koden
  Der er eksempler på syntaksfejl i HTML-koden for eksempel i tabeller, og der mangler et H1-tag på forsiden.
 • Manglende tilgængelighed via tastatur
  De enkelte elementer i accordions kan ikke modtage fokus og åbnes ved hjælp af tastaturet. Brugeren får ikke besked om elementets tilstand (åben/lukket).

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Rapporter lagt på websitet før 23. september 2018
  Statistikrapporter, lagt på websitet før den 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, da de ikke er væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Korrekt opmærkning af HTML-koden pågår.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.