Tilgængelighedserklæring

Studievalg Danmark forpligter sig til at gøre webstedet https://studievalg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://studievalg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Studievalg Danmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://studievalg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Studievalg Danmark har i oktober 2023 modtaget en dybdegående monitoreringsrapport fra Digitaliseringsstyrelsen. I denne rapport indgår resultaterne af en manuel tilgængelighedsevaluering af et udvalg af websider på studievalg.dk, hele selvbetjeningsløsningen ”Book en samtale”, samt 3 udvalgte PDF-dokumenter fra studievalg.dk. Studievalg Danmark har efterfølgende både på egen hånd og i samarbejde med sin websteds-leverandør foretaget rettelser på webstedet og har på denne baggrund lavet en opdateret status på tilgængeligheden af webstedet ved at registrere, hvilke af fundene fra monitoreringsrapporten der nu er rettet, og hvilke der stadig udestår. I samarbejde med tilgængelighedskonsulenter fra Inklusio ApS er der derefter lavet en opsummering af tilgængeligheden, som danner grundlag for denne tilgængelighedserklæring.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Book en samtale
  Løsningen til at booke en vejledningssamtale har vist sig at indeholde tilgængelighedsproblemer, som bl.a. vil påvirke brugere, der bruger tastaturnavigation, skærmlæser eller tekstforstørrelse. Studievalg Danmark bruger en standard bookingløsning til dette, men tager fat i leverandøren af bookingløsningen for at høre om muligheden for en generel forbedring af tilgængeligheden i de standardkomponenter, som bruges i bookingløsningen, da det vil være dyrt at få specialudviklet komponenter, som er mere tilgængelige.
 • Manglende synstolkning for videoer
  Der findes videoer på webstedet, hvori der fremgår informationer visuelt, som ikke formidles i lydsporet, herunder navn og alder på de talende personer, som tjener til at give kontekst til fortællingen i videoen. Studievalg Danmark vil have fokus på at indtænke dette fra start i kommende videoprojekter. For de eksisterende videoer planlægges ikke en redigering af lydsporet, men Studievalg Danmark arbejder løbende på at tilføje de manglende informationer i teksten på siden, så informationen fremgår af videoens kontekst.
 • Tekstafsnit, der kan foldes ud/ind
  På bl.a. siderne ”Vejledning” og ”FAQ” findes tekstafsnit, som er gemt i moduler, der kan foldes ud/ind ved at klikke på overskrifterne. Når et afsnit visuelt fremstår som lukket, kan teksten inde i det stadig tilgås med skærmlæser, og links i det sammenklappede indhold findes også i fokusrækkefølgen med tastaturnavigation. Studievalg Danmark samarbejder med deres website-leverandør om at få dette tilrettet.
 • Farvekontraster
  Nogle steder findes der farvekombinationer, hvor farven på tekst eller ikoner ikke har tilstrækkelig kontrast til baggrundsfarven, og det for personer med nedsat syn derfor kan være svært at læse tekst eller tolke ikoner. Hvor det er muligt i det tekniske setup, arbejder Studievalg Danmark løbende på at udskifte farverne på tekster og ikoner, efterhånden som problematiske farvekombinationer lokaliseres.
 • Cookiebanner
  Cookiebanneret fra Cookie Information indeholder en række tilgængelighedsproblemer, som blandt andet vil påvirke brugere af skærmlæsere, tastaturnavigation og zoom, samt kontrastproblemer, som vil påvirke brugere med nedsat syn. Studievalg Danmark indgår i dialog med leverandøren vedrørende en mere tilgængelig template for cookiebanneret.
 • Future Spin
  Selv-vejledningsværktøjet Future Spin er endnu ikke blevet evalueret separat for tilgængelighed. Studievalg Danmark er dog bevidst om, at der findes en række tilgængelighedsproblemer i løsningen. I forbindelse med arbejdet med tilgængelighed på resten af studievalg.dk, rettes de samme tilgængelighedsproblemer også på Future Spin, og efterfølgende lægges en plan for at håndtere de resterende tilgængelighedsproblemer på Future Spin i løbet af 2024.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Visning på mobil og med tekstforstørrelse
  Ved brug af smartphones med små skærme samt med tekstforstørrelse overlapper punkterne i menuen hinanden på en måde som gør det svært at benytte webstedet. Der er desuden i nogle tilfælde behov for at scrolle i begge retninger for at se alt indhold på siderne. Dette planlægges løst i næste redesign af studievalg.dk.
 • Podcast-afspiller
  Det har ikke været muligt at finde en fuldt ud tilgængelig podcast-afspiller.
 • Manglende tekstalternativ til podcasts fra før 2022
  Eksisterende podcasts, som alle er produceret i 2021 eller tidligere, mangler tekstalternativer. Det samme indhold findes andre steder på webstedet, og der arbejdes på at tilføje direkte links til alternative versioner af det samme indhold fra de enkelte podcasts. Når der fremadrettet produceres podcasts, er målet, at stille tekstalternativer til rådighed for disse.
 • Årsberetninger mm.
  På siden Om os findes PDF-dokumenter med undersøgelser, årsberetninger, årsrapporter og mål- og resultatplan. Disse dokumenter er ikke henvendt til Studievalg Danmarks målgruppe af unge borgere, men til samarbejdspartnere samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tilgængeliggørelse af disse dokumenter er ikke prioriteret i den nuværende plan for tilgængelighedsrettelser på studievalg.dk, da fokus for indsatsen i første omgang er indhold rettet mod den primære målgruppe for Studievalg Danmark.
 • Arkiv til dokumenter, der kan printes af vejledere
  På studievalg.dk findes et arkiv af PDF-dokumenter med understøttende materiale, som vejledere kan vælge at bruge i vejledningssituationer. Dokumenterne er primært tænkt til at vejlederne kan printe dem og udlevere dem i gruppevejledningssituationer i klasseværelset. I disse situationer vil vejlederen være fysisk til stede og kunne hjælpe elever, som ikke har mulighed for at læse det udprintede materiale, og som ellers kunne have gavn af en tilgængelig PDF. Studievalg Danmark har aldrig oplevet efterspørgsel på tilgængeliggørelse af PDF-dokumenterne fra vejlederne, som bruger dokumenterne sammen med Studievalg Danmarks primære målgruppe, og tilgængeliggørelse af disse dokumenter er derfor ikke prioriteret i den nuværende plan for tilgængelighedsrettelser på studievalg.dk
 • Job hos Studievalg Danmark – Statens eRekruttering
  Visning af ledige stillinger hos Studievalg Danmark samt indsendelse af ansøgning sker i Statens eRekruttering, som Studievalg Danmark er pålagt at bruge. Tilgængeligheden af denne løsning er ikke evalueret af Studievalg Danmark, og Studievalg Danmark har ikke indflydelse på udbedringen af eventuelle tilgængelighedsproblemer i denne løsning.
 • Whistleblowerordning
  Studievalg.dk linker til whistleblowerordningen GlobaLeaks, som Studievalg Danmark er pålagt at bruge. Tilgængeligheden af denne løsning er ikke evalueret af Studievalg Danmark, og Studievalg Danmark har ikke indflydelse på udbedringen af eventuelle tilgængelighedsproblemer i denne løsning.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hos Studievalg Danmark er vi generelt meget brugerorienterede i tilgangen til udviklingen af vores websted, og vi laver blandt andet brugertests løbende. I fremtiden vil vi have øje for at rekruttere unge med funktionsnedsættelser i vores brugertests for også at have denne målgruppe repræsenteret i vores generelle brugerinddragelse.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.