Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Patientklager forpligter sig til at gøre webstedet https://stpk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://stpk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Patientklager, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://stpk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingen er foretaget gennem: 1. Automatiseret test ved hjælp af tilgængelighedsværktøjet Axe, som tester for teknisk overholdelse af WCAG 2.0 + 2.1 retningslinjer (fx fejlagtig syntaks o.l.). 2. Visuel ekspertgennemgang (Illumi a/s), som tester for designfejl (kontrastforhold, link-angivelse m.m.), redaktørfejl (fejl i linktekster, manglende alt-tekster, overskriftshieraki, m.m.) 3. Digitaliseringsstyrelsen har foretaget et tilsyn med stpk.dk gennem en dybdegående monitering af webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF filer
  Vi har et stort antal årsrapporter og informationsmateriale i PDF-format, som på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende tilgængelighedskrav. Styrelsen arbejder på at få implementeret et relevant værktøj, som i højere grad kan hjælpe os med at gøre PDF'er tilgængelige.
 • Ikke-tekstbaseret indhold (1.1.1)
  Ikke-tekstbaseret indhold på dele af hjemmesiden lever på nuværende tidspunkt ikke op til gældende tilgængelighedskrav. Dette indhold bør suppleres af en tekstbeskrivelse, der kan hjælpe personer med eksempelvis syns- eller hørehandicap, og det er ikke tilfældet i nuværende version.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Arkiver
  Indhold på websteder og i mobilapplikationer, der kvalificeres som arkiver, og som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019, er ikke omfattet af lovens bestemmelser.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Styrelsen for Patiensklager arbejder på at få implementeret relevante værktøjer, som i højere grad kan hjælpe os med at gøre PDF'er og websteder tilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.