Tilgængelighedserklæring

Stevns Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://stevns.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://stevns.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Stevns Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://stevns.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Stevns Kommune har selv evalueret webstedet ved hjælp af digitale værktøjer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder
  Nogle billeder har manglende eller mangelfulde ALT-tekster. Vi arbejder på at optimere dem.
 • Linkfarve
  Vores links er ikke tydelige nok at adskille fra teksten. Vi arbejder på at ændre vores stylesheet, så links bliver mere tilgængelige.
 • Links – ankertekster og linktitle
  Ikke alle ankertekster og linktitles er tilstrækkeligt beskrivende. Vi arbejder på at finde en løsning.
 • Dokumenter
  Ikke alle dokumenter er fuldt tilgængelige for skærmoplæsningsprogrammer. I organisationen har vi indført skabeloner og tilgængelighedstjekker, der gør det muligt at gøre dokumenter tilgængelige. Vi arbejder på at gøre de fleste dokumenter tilgængelige i fremtiden.
 • Tabulering og tastatur navigation
  Tabulering er mulig, men lever ikke op til alle krav for tilgængelighed. Vi har igangsat arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside, hvor navigationen vil blive langt mere tilgængelig for skærmlæsere.
 • Video
  Der er ikke altid et tekstalternativ til videoindholdet. Vi arbejder på at finde en løsning.
 • Tabeller
  Ikke alle tabeller er optimeret til skærmoplæsning. Vi arbejder på at finde en løsning på problemet.
 • Webformularer
  Ikke alle formularer er mulige at udfylde ved hjælp af skærmoplæsning. Vi arbejder på at finde en løsning.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Der kan findes selvbetjeningsløsninger på vores hjemmeside, hvor vi endnu ikke kan dokumentere deres grad af tilgængelighed. Vi arbejder på at fremskaffe dokumentation for webtilgængelighed hos tredjepartsleverandører.
 • iframes
  Vi anvender iframes til GIS- kort, samt til i mindre grad at fremvise indhold fra andre sites (f.eks. video). Dette indhold kan vi endnu ikke garantere overholder kravene til webtilgængelighed. Vi arbejder på at kortlægge og løse problemet.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Bilag til referater fra tidligere politiske møder
  Bilag til referater fra politiske møder bliver ikke gjort tilgængelige med tilbagevirkende kraft, da vi vurderer det som en uforholdsmæssig stor byrde. Det drejer sig om mere end 1.000 bilag, hvor hvert enkelt bilag formodentlig har meget begrænset besøgstal. Selve referaterne er tilgængelige.
 • Excel-filer med beregninger
  Excel-filer som indeholder komplicerede beregninger, fx modelregnskaber og budgetskabeloner er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på filernes besøgstal.
 • Synstolkning af video
  Vi vurderer det som en uforholdsmæssig stor byrde at synstolke video'er. Vi arbejder i stedet for at tekste video'er og / eller lave et tekstalternativ.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2020
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Dokumenter fra 3. part
  Dokumenter som er produceret af 3. part, og ikke er finansieret eller udviklet af kommunen. Der vil typisk være tale om materiale som er indsendt af borgere, foreninger eller virksomheder, og som indgår som bilag til politiske møder.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har igangsat arbejdet med at lancere en ny hjemmeside, hvor webtilgængelighed er et centralt succeskriterie for CMS, UX, design og indhold. Sidestillende arbejder vi med at tilgængeliggøre vores dokumenter og indhente dokumentation om tilgængelighed fra 3. parts leverandører på vores selvbetjeningsløsninger. Derudover har vi igangsat et webtilgængelighedsprojekt, der skal uddanne organisationen til at varetage webtilgængelighed og sikrer, at organisationen kontinuerligt bevæger sig mod en øget webtilgængelighed. Både hjemmesideprojektet og webtilgængelighedsprojektet vil blive assisteret af eksterne webtilgængelighedseksperter.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.