Tilgængelighedserklæring

Stenhus Gymnasium selvejende institution forpligter sig til at gøre webstedet https://www.stenhus-gym.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.stenhus-gym.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Stenhus Gymnasium selvejende institution, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.stenhus-gym.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Gennemgang og vurdering af websidens indhold og funktionalitet

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF
  Vi har på hjemmesiden pdf'ere, der endnu ikke opfylder lovens krav. Vi arbejder på at udbedre dette eller omlægge teksten til html
 • Ikoner og billeder
  Vi har i mindre omgang et antal ikoner, knapper, billeder, der endnu ikke opfylder lovens krav. Vi arbejder på at udbedre dette med hjælp fra leverandør.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Administrative filer fra Lønsamarbejdet og DPO-samarbejdet
  Skolens hjemmeside rummer adgang til en lang række administrative filer (pdf, excel m.m.) som ikke er af offentlig interesse, men kun anvendes af et fåtal af medarbejdere på de skoler, som Lønsamarbejdet og DPO-samarbejdet servicerer. Arbejdsbyrden ved at tilgængeliggøre disse filer er uforholdsmæssig stor i forhold til den begrænsede brugerskare.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter
  Der er i mindre omfang dokumenter lagt på før 23. september 2018, der ikke opfylder lovens krav.
 • Video
  Der er i mindre omfang video'er lagt på før 23. september 2020, der ikke opfylder lovens krav.
 • Udenlandske pdf'er
  Vores internationale IB-uddannelse henviser til et mindre antal udenlandske pdf'ere produceret af 3. part. Disse lever ikke op til lovens krav.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Bidragydere instrueres i fremtidig korrekt fremstilling af webtilgængelige pdf'ere og videoer. Derudover sikrer webmaster og webredaktører at lovens krav om webtilgængelighed overholdes fremadrettet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.