Tilgængelighedserklæring

Erhvervshus Midtjylland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.startvaekst-lemvig.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.startvaekst-lemvig.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervshus Midtjylland , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.startvaekst-lemvig.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har endvidere brugt systemet Siteimprove til at screene for status på overholdelse af tilgængelighedskrav samt hvilke udbedrelser vi skal arbejde på

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Vi er i gang med at flytte websitet til et nyt CMS-system, der i højere grad lever op til tilgængelighedskravene, således at vi kan udbedre dette problem.
 • "i"-tag bruges til at formatere tekst
  Vi er i gang med at flytte websitet til et nyt CMS-system, der i højere grad lever op til tilgængelighedskravene, således at vi kan udbedre dette problem.
 • Der kan ikke skelnes mellem landemærker
  Vi er i gang med at flytte websitet til et nyt CMS-system, der i højere grad lever op til tilgængelighedskravene, således at vi kan udbedre dette problem.
 • Overflødig WAI-ARIA-attribut, der ikke giver nogen yderligere information til brugeren
  Vi er i gang med at flytte websitet til et nyt CMS-system, der i højere grad lever op til tilgængelighedskravene, således at vi kan udbedre dette problem.
 • Synligt fokus ift. tastatur-navigation
  Vi er i gang med at flytte websitet til et nyt CMS-system, der i højere grad lever op til tilgængelighedskravene, således at vi kan udbedre dette problem.
 • Word-skabeloner
  Vi har Word-skabeloner/filer på websitet, der er utilgængelige. De vil bliver konverteret til pdf-format og gjort tilgængelige i processen med at flyttet websitet til et nyt CMS-system.
 • Excel filer
  Vi har Excel-filer på websitet, der er utilgængelige. Vi er i proces med at finde en tilgængelig løsning på disse i overflytningen De vil blive konverteret til det nye CMS-system.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i gang med at flytte websitet til et nyt CMS-system, der i højere grad lever op til tilgængelighedskravene. Vi forventer at websitet er flyttet over i det nye CMS-system inden udgangen af 2020. Derfor har vi kigget på lovens § 3 stk. 2 giver os mulighed for at undlade at overholde ovenstående tilgængelighedskrav, da vi vurderer, at kravene vil være en uforholdsmæssig stor byrde at udbedre i det nuværende CMS-system. Derfor er beslutningen om at flytte websitet taget og tidsplan for dette lavet (forventet lancering i ultimo november og senest ved udgangen af 2020). Beslutningen er taget på baggrund af vores screening for tilgængelighed gennem systemet Siteimprove. Vi har efter denne screening besluttet at flytte websitet over i et nyt CMS-system, der overholder tilgængelighedskravene fra start, da det er for omkostningstungt og tidskrævende at få det nuværende website til at leve op til kravene.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.