Tilgængelighedserklæring

GENTOFTE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://sportspark.gentofte.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://sportspark.gentofte.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte GENTOFTE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://sportspark.gentofte.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hvordan er evalueret: Det er DIVERSA ApS, som har foretaget kortlægningen og rådgivet os ift. hvilke rettelser, der giver mest værdi for brugeren Hvilken metode er brugt: Testene er gennemført vha. tilgængelighedsværktøjerne Accessibility Insights for Web, Text Spacing Bookmarklet, almindelig tastaturnavigation i browserne samt skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA til Windows.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Billedlink i nyheder mangler beskrivende alternativ tekst Der er flere steder nyhedsbokse som består af en overskrift, et billedlink, en beskrivende tekst og et tekstlink. Da billedet har en tom alt-attribut, er der ikke noget navn på billedlinket og skærmlæserbrugere ved derfor ikke hvad der sker, når de klikker på billedet. Billedlink på undersider mangler beskrivende alternativ tekst Der er flere steder undersider som består af en overskrift, et billed, en beskrivende tekst. Da billedet har en tom alt-attribut, er der ikke noget navn på billedlinket og skærmlæserbrugere ved derfor ikke hvad der sker, når de klikker på billedet.
 • Informationer og relationer
  Overskrifter mangler semantisk kodning Flere steder er der under overskrifterne, tekst som er formateret på en måde der får dem til, visuelt, at fremstå som overskrifter. Da teksten ikke er semantisk kodet som overskrifter, vil de heller ikke blive læst som overskrifter af skærmlæsere og skærmlæserbrugere vil have svært ved at forstå sidens struktur. Det vil derfor gøre indholdet forvirrende og uoverskueligt og gøre det omstændeligt at navigere frem til det ønskede indhold.
 • Identificering af inputformål
  Der findes enkelte eksempler på, at brugeren ikke får tilstrækkelig hjælp til at forstå, hvilken type input der skal gives i et felt. Det drejer sig eksempelvis om inputfelter i bookingformularer.
 • Kontrast (minimum)
  Der findes eksempler på links og tekster, som ikke har tilstrækkelig høj kontrast i forhold til baggrundsfarven. Det drejer sig eksempelvis om menu-links og infotekster. Dette tænkes ind i udviklingen af kommunens fremtidige webdesign.
 • Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  Der findes eksempler på rammer omkring inputfelter, som ikke har tilstrækkelig høj kontrast i forhold til baggrundsfarven. Markering af det aktuelt valgte punkt i hovedmenuen har ikke tilstrækkelig høj kontrast i forhold til baggrunden. Dette tænkes ligeledes ind i udviklingen af kommunens fremtidige webdesign. Kant om søgefelt: Kontrasten mellem baggrunden og søgefeltets kant er 1,3:1. Dette er utilstrækkeligt og betyder, at brugere med synsnedsættelse kan have vanskeligt ved at identificere søgefeltet. Ramme om indtastningsfelt i formular (hvid mod lyseblå): Kontrasten mellem baggrunden og indtastningsfeltets hvide ramme i formularer er på 1,4:1. Dette er utilstrækkeligt og betyder, at brugere med synsnedsættelse kan have vanskeligt ved at identificere inputfeltet. Streger til markering af valgt menupunkt (grå på hvid): I hovedmenuen markeres det valgte menupunkt ved at farven på teksten ændres og at der tilføjes kanter på højre og venstre side af teksten. Kanten har en kontrast på kontrast 1,6:1 til baggrunden, hvilket er utilstrækkeligt. Det betyder, at svagtseende og brugere med nedsat farvesyn kan have svært ved at se, hvilket menupunkt der er aktiveret. Streger til markering af valgt menupunkt (grå på hvid) I hovedmenuen markeres det valgte menupunkt ved at farven på teksten ændres og at der tilføjes kanter på højre og venstre side af teksten. Kanten har en kontrast på kontrast 1,6:1 til baggrunden, hvilket er utilstrækkeligt. Det betyder, at svagtseende og brugere med nedsat farvesyn kan have svært ved at se, hvilket menupunkt der er aktiveret. Der findes eksempler på tekst, som ikke tilpasser sig til brugerindstillinger. Det drejer sig eksempelvis om tekst, der vokser ud af tekstrubrikken. Indhold overlapper Når tekstformatet ændres til det minimum som skal understøttes, er der tekst som overlapper med hinanden på siden og tekst, der skjules visuelt. Dette gør det svært at læse dele af indholdet, og dele af indholdet forsvinder.
 • Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus
  Menu med funktioner til deling af indhold, dækker i nogle situationer over andet indhold og kan ikke lukkes uden at flytte markøren. Delingsmenu kan ikke lukkes uden at flytte fokus/mus Delingsmenuen, der er i toppen af mange sider, dækker nogle steder over andet indhold på siden. Når den gør det, skal den kunne lukkes, uden at brugeren flytter fokus, eksempelvis med Esc, hvilket den ikke kan. Det betyder at brugere, der anvender stor forstørrelse, kan risikere at komme til at aktivere menuen, og ikke kunne lukke den igen.
 • Tastatur
  Enkelte knapper kan ikke betjenes fra tastaturet. Det drejer sig eksempelvis om knapper til lukning af billedgallerier og til åbning af delingsmenuen. Dette har jeg ikke mulighed for at rette selv, da det er noget teknisk som redaktørerne ikke har beføjelser til at rette. Delingsmenu Det er ikke muligt at åbne delingsmenuen, som kan findes på de fleste sider. Punkterne i menuen kan godt få fokus, men de er skjult, og det er ikke muligt at få dem vist med tastaturet. Logoet kan ses, men kontrasten i teksten er ikke tydelig nok.
 • Fokusrækkefølge
  Enkelte steder følger tastaturnavigationen ikke en logisk fokusrækkefølge. Det drejer sig eksempelvis om navigationen i sidens bannerområde og i videoafspillere.
 • Synligt fokus
  Der findes enkelte elementer, som ikke har synligt tastaturfokus. Det drejer sig eksempelvis om billedgallerier og ”Spring til” navigationslinks. Konsekvent navigation: (gælder for alle Gentoftes institutionshjemmesider) Navigationen bør være konsekvent, så brugeren kan forudsige, hvor indhold vil være placeret. Dette er specielt vigtigt for brugere med lav kognitiv funktion samt blinde og svagtseende. Rækkefølgen i hovedmenuen I hovedmenuen er punktet ”Om [institutionen]” placeret forskelligt i rækkefølgen i de forskellige institutioners løsning. Dette kan være besværligt og forvirrende for skærmlæserbrugere, der skal navigere og finde oplysninger på tværs af kommunens sider. Set ift. resten af kommunens hjemmesider, men på Sportsparkens hjemmeside er rækkefølgen konsekvent.
 • Fejlforslag
  Der er ikke altid tilstrækkelig hjælp til at forstå og rette en fejl. Det drejer sig eksempelvis om de fejlbeskeder, der kan opstå i forbindelse med udfyldning af en bookingformular. Manglende forslag til rettelse af fejl På siden ”Online mødebooking” findes der automatisk validering af inputfelterne. Der findes dog intet forslag til hvordan fejlen rettes. Ved datofeltet er teksten: ”Dato skal udfyldes”, ved Email: ”Du mangler at udfylde email”, ved mobil: ” Du mangler at udfylde mobil”.
 • Navn, rolle, værdi
  Der findes elementer, som ikke formidler deres rolle til kompenserende hjælpeteknologi. Det drejer sig eksempelvis om delingsmenuen. Der findes iframes som ikke er navngivet. Det drejer sig eksempelvis om videoindhold, rejseplan og bookingformular.
 • Statusbeskeder
  Generelt annonceres fejlbeskeder ikke programmeringsmæssigt til kompenserende hjælpeteknologier.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der ønskes at forbedre de redaktionelle rettelser som: * Titler eller overskrifterne skal have semantisk kodning, så de bliver læst rigtig op af skærmlæseren og skærmlæserbrugeren kan forstå strukturen af indholdet på siden. * Billedlinks som mangler alternativ tekst, på den måde ved skærmlæseren hvad der sker når vedkommende aktivere linket. * Link tekster skal være konkrete beskrivende, samt være under brødteksten. Dette skal gerne være gjort inden d. 1. februar 2021. Der vil fremadrettet på Gentofte Sportspark hjemmeside, vil nyt indhold så vidt muligt leve op til lovgivningen om Webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.