Tilgængelighedserklæring

Spillemyndigheden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.spillemyndigheden.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.spillemyndigheden.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Spillemyndigheden, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.spillemyndigheden.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern part har udarbejdet en rapport. Der foretages løbende stikprøvekontroller.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Intet at angive

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Lange tekstunge dokumenter af særlig teknisk karater
  Spillemyndigheden har vurderet, at overholdelse af krav om tilgængelighed i § 3, stk. 1, i lov nr. 692 af 8. juni 2018 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde, jf. lovens § 3, stk. 2. Spillemyndigheden har nedenfor redegjort for, hvorfor Spillemyndigheden har vurderet, at kravet ikke kan overholdes, jf. lovens § 3, stk. 3. Spillemyndigheden har ved vurderingen taget hensyn til de faktorer, som er nævnt i lovens § 3, stk. 2: ”1) det offentlige organs størrelse, ressourcer og art og 2) de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation.” Spillemyndigheden bemærker vedrørende pkt. 1, at Spillemyndigheden er ansvarlige for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil og fører tilsyn med udbuddet af spil i Danmark. Spillemyndigheden har ca. 130 ansatte, og der er ca. 10 ansatte, som beskæftiger sig med at føre tilsyn på det tekniske område for liberaliserede spil, monopolspil og gevinstgivende spilleautomater. Spillemyndigheden bemærker vedrørende pkt. 2, at der er tale om teksttunge dokumenter, som henvender sig til fagprofessionelle, nærmere bestemt spiludbydere og spilleverandører. Indholdet i dokumenterne er derfor også skrevet i et sprog, der er meget teknisk, og som for læsevenlighedens skyld er opsat med tabeller og diverse screen prints. Der er ca. 55 udbydere af spil, som benytter sig af dokumenterne. Herudover benytter ca. 90 spilleverandører samt akkrediterede testvirksomheder og rådgivere sig også af dokumenterne. Det er således en forholdsvis snæver gruppe, som tilgår dokumenterne, og udover er det også en gruppe, der består af professionelle parter. Det vil kræve mange ressourcer at gøre dokumenterne fuldt ud webtilgængelige, da der for det første er tale om, at nogle af dokumenterne er over 100 sider, og da alle tabeller i dokumenterne fx vil skulle ændres til at være tekst. Udover at dette vil kræve ressourcer, vurderes det også at mindske læsevenligheden og dermed brugervenligheden i dokumenterne. Dokumenterne skal således gerne opfylde et behov hos brugerne, og da det er tekniske krav, bør brugervenligheden af dokumenterne også vægte højt, så brugerne nemt og overskueligt kan anvende dokumenterne i deres daglige arbejde. Det bemærkes, at Spillemyndigheden har gjort dele af de tekniske krav webtilgængelige, herunder forside, indholdsfortegnelse, versionshistorik og indledning. Hvis der opstår behov for at tilgå de ovenfor nævnte tekniske krav, og det ikke er muligt grundet manglende webtilgængelighed, bedes man henvende sig til Spillemyndigheden, som naturligvis vil være behjælpelig med at anvise en alternativ løsning, jf. lovens § 3, stk. 3.

Ikke omfattet af loven

 • Arkiver
  Der er indhold på webstedet som kvalificeres som arkiver, og som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019. Arkiver er ikke omfattet af lovens bestemmelser.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.